top of page

Docu-alert 514 18 november 2022Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wmo

  • Wie gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp? (2) Nieuw: concept-wet gepubliceerd voor consultatie Vanaf 2025 wordt er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd in de Wmo voor huishoudelijke hulp. Deze vervangt het huidige abonnementstarief van € 19 per maand. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Huishoudens met een inkomen tot zo’n € 30.000 blijven € 19 per maand betalen. Boven dat inkomen gaat de eigen bijdrage stapsgewijs omhoog. Die getallen kunnen nog wijzigen. Inmiddels heeft VWS een concept-wet met toelichting gemaakt. Daarop kan gereageerd worden. Dat concept met toelichting is te vinden via Overheid.nl.

Wmo / Wlz

  • Budgetbeheer en bewind betalen uit Wmo of Wlz? In een brief heeft de LVB aan VWS gevraagd om budgetbeheer en bewind voortaan uit Wmo en/of Wlz te betalen. Deze week reageerde minister Helder. Zij gaat niet met het verzoek mee. Volgens haar hebben gemeenten op dit moment voldoende andere mogelijkheden om bij geldbeheer te ondersteunen. Zie voor het antwoord van de minister hier.

Jeugdwet

  • 'Noodzakelijke verbeteringen jeugdzorg blijven uit' Dat schrijft een aantal jeugdzorgaanbieders aan de Tweede Kamer. Belangrijke oorzaak volgens hen is het uitblijven van financiële duidelijkheid voor de komende jaren. De rijksoverheid moet die duidelijkheid volgens hen bieden. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

  • Gemeenten: eerst jeugdzorg verbeteren, pas dan bezuinigen De vier grote steden en het stedennetwerk G40 willen dat de jeugdzorg eerst wordt verbeterd en dat er pas daarna wordt bezuinigd. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Meer over de zorgen van de gemeenten in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet

  • Gemeenten geven eigen ambtenaren wel extra bijdrage, maar slaan medewerkers sociale werkplaats over De FNV vindt dat ook medewerkers van sociale werkbedrijven zo’n eenmalige bijdrage moeten krijgen. Meer over die bijdrage in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

  • Minister vraagt Eerste Kamer om haast te maken met behandeling van wetsvoorstel Breed Offensief Die snelle behandeling is nodig om de verhoging van de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar mogelijk te maken per 1 januari 2023. De rest van de wet wordt dan ingevoerd per 1 juli. Meer info in de brief (link) van minister Schouten en in dit bericht van Cedris (link).

Leerlingenvervoer

  • Staking in vervoer verrast deel leerlingen van speciaal onderwijs In een gedeelte van het land waren er vandaag stakingen in het leerlingenvervoer. Voor een deel van de leerlingen en hun verwanten bleef het lang onduidelijk of hun vervoer er ook door getroffen zou worden. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

Verkiezingen Provinciale Staten

  • Provincies maken werk van toegankelijke verkiezingen Dat hebben ze gezegd bij de aanbieding van de Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ Die Handreiking bevat tips over toegankelijkheid en over communicatie in begrijpelijke taal en is opgesteld door onder andere Ieder(in) en Pro Demos. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

  • ‘Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg Via ZonMw is de afgelopen periode gewerkt aan de verbetering van palliatieve zorg. De resultaten zijn neergelegd in een boekje met ‘Praktische tools voor hulp bij goede palliatieve zorg’. In het boekje staat ook een hoofdstuk met informatie over mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Meer informatie in dit bericht (bron: KansPlus); in het bericht staat een link naar het boekje.


Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page