top of page

Docu-alert 519 23 december 2022

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. Wij wensen de lezers van Docu-alert goede feestdagen en een gezond 2023

Wlz

 • Mogelijk onterechte CIZ-beoordelingen langdurige zorg opnieuw bekeken Dat zei minister Helder in antwoord op mondeling vragen van de PvdA naar aanleiding van perspublicaties over mogelijk verkeerde indicaties door het CIZ. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en Tweede Kamer (link.)

 • Drie Brabantse gehandicaptenorganisaties gaan samenwerken in hun regio Het gaat om de gehandicapteninstellingen Severinus, SWZ zorg en Lunet. Zij gaan samenwerken aan regionale gehandicaptenzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Akkoord jeugdzorg loopt stuk op geld Al langer praten het Rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken zouden er voor de kerst moeten zijn. Deze week liepen de gesprekken echter vast vanwege het geld. Dat heeft staatssecretaris van Ooijen laten weten. Klik hier voor de brief die hij daarover schreef. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur ((link).

Participatiewet e.a.

· Kamer praat over versoepeling Participatiewet (2) Nieuw : reacties van Cedris en FNV op debat Vorige week praatte de Tweede Kamer over de voorgenomen verbeteringen in de de Participatiewet. Voorafgaand aan dat debat stuurden een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), nog een brief, waarin zij aangeven dat verdergaande verbeteringen noodzakelijk zijn. Meer over die brief in dit bericht (bron: Ieder(in)). Ook VGN stuurde nog een brief met aandachtspunten naar de Tweede Kamer. Meer over die aandachtspunten en de brief in dit bericht (bron: VGN). Een kort verslag van het debat is te vinden in dit bericht (bron: Divosa). In aanvulling op dit bericht uit de vorige Docu-alert zijn hier nog de reacties van Cedris (link) (bron: Cedris) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur).

· Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van SZW? Hierbij een overzicht van zaken die veranderen op het terrein van SZW. Het is een volledig overzicht; dus niet alles is rechtsreeks van toepassing op mensen met een verstandelijke beperking (bron: Schulinck).

PGB

 • Stand van zaken bij uitvoering van Kabinetsplannen met het PGB Deze week stuurde minister Helder een stand -van- zaken- brief over het PGB. Die brief is hier te vinden.

VN-Verdrag handicap

 • Opnemen van handicap in Artikel 1 van de Grondwet is bijna zover Deze week besprak de Eerste Kamer de initiatiefwet waarmee ‘handicap’ wordt toegevoegd aan artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 bevat het non-discriminatiebeginsel. Omdat het om een wijziging van de Grondwet gaat, is een langdurige procedure aan vooraf gegaan met als sluitstuk deze tweede behandeling in de Eerste Kamer. Oorspronkelijk zou de stemming ook deze week plaatsvinden, maar die is uitgesteld tot januari. Meer over de betekenis van deze wet en over de procedure i in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link). Een samenvatting en volledig verslag van het debat in de Eerste Kamer is hier te vinden (bron: Eerste Kamer).

 • Tweede Kamer debatteert over uitvoering VN-verdrag Handicap Deze week besprak de Tweede Kamer de stand van zaken uitvoering van het VN-verdrag .Belangrijk daarbij waren de antwoorden die Nederland had gegeven op vragen van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in Geneve. Dat is de internationale organisatie die toeziet op de uitvoering van het verdrag door de staten die het verdrag ondertekend hebben. Ook de recent verschenen Monitor VN-verdrag handicap 2022 van het College voor de Rechten van de Mens was belangrijk . Meer over het debat in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) Een aantal organisaties had voor het debat brieven met aandachtspunten voor de Kamer gestuurd. Meer daarover in deze berichten van Ieder(in) (link) en Coalitie voor Inclusie (link).

 • Minister Helder gaat einde maken aan herhaalindicaties chronisch zieken Dat zegde ze toe in het debat over de uitvoering van het VN-verdrag. Dat en nog meer uitkomsten van het debat in dit bericht (bron: Skipr/ANP). Een wat langer verslag van het debat staat op de website van de Tweede Kamer.

Divers

 • Welke zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap patiëntenverenigingen? Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Patiëntenfederatie Nederland maakt jaarlijks een overzicht van deze vergoedingen. Dat overzicht is via dit bericht te vinden (bron: Ieder(in).

 • PGGM: Medewerkers in zorg en welzijn zijn het meest bevlogen PGGM heeft daar onderzoek naar laten doen. Meer resultaten uit dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr).

 • Kabinet wordt strenger voor (schijn)zelfstandige in de zorg Dat schrijven minister Van Gennip (SZW) en staatssecretaris Van Rij (FIN) in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). De brief zelf is hier te vinden.

 • GroenLinks stelt vragen over de boete die leerlingen van een praktijkschool moeten betalen voor hun ov-kaart Deze week beantwoordde minister Wiersma tijdens het Vragenuurtje mondeling vragen hierover. Zie voor een korte samenvatting van de antwoorden dit bericht (bron: Tweede Kamer).

 • Wacht niet! Bij ondersteuning aan voortijdig schoolverlaters met multiproblematiek Dat is de kern van dit artikel in Sociaal Bestek.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page