top of page

Docu-alert 522 23 januari 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo

 • Welke combinaties van Wmo-voorzieningen komen het meest voor in uw gemeente? Dat is te vinden in de vernieuwde Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Ook is de informatie geactualiseerd. De GMSD geeft mogelijkheden om per gemeente een rapport te maken. Er is ook de mogelijkheid om de eigen situatie te vergelijken met andere gemeenten. Meer over de vernieuwing van GMSD in dit bericht (bron VNG).

Wlz

 • VGN waarschuwt voor grote problemen in de gehandicaptenzorg Dat schreef NU.nl afgelopen vrijdag in dit artikel (bron: NU.nl). Zie voor meer achtergrond bij dit artikel dit bericht van VGN.

 • Zorgkantoren hebben eerste schets van Wlz-inkoop 2024 Zorgkantoren hebben een eerste opzet gemaakt voor het zorginkoopbeleid in onder meer de gehandicaptenzorg na 2024.Deze schets word de komende maanden verder uitgewerkt met zorgaanbieders en met cliëntorganisaties. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Zorgverzekeraars Nederland).

Jeugdwet

 • VNG wil snelle hervatting onderhandelingen over hervorming van de jeugdzorg Al langer praten het rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken hadden er voor kerst moeten zijn. Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld. In vorige Docu-alerts hebben we hier aandacht aan besteed. Inmiddels vraagt VNG om een snelle hervatting van die gesprekken. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). De VNG is boos op staatssecretaris Van Ooijen omdat die volgens hen in een recente brief een eenzijdig beeld schetst over de te maken financiële afspraken. Die brief is eerder in een Docu-alert vermeld, maar voor de zekerheid is hier nog een link naar die brief.

Participatiewet e.a.

 • Tekst en uitleg over… de banenafspraak Op de website van Cedris staat een helder overzichtsartikel over de banenafspraak. Dat artikel is hier te vinden.

PGB

 • Reactie Per Saldo op PGB-plannen minister Helder Eind vorig jaar stuurde Minister Helder een brief over het PGB naar de Tweede Kamer. In die brief (link) beschrijft zij haar beleidsplannen met het PGB. In dit bericht geeft Per Saldo een reactie op die plannen.

VN-verdrag Handicap

 • Verbod op discriminatie mensen met beperking komt in Grondwet De Eerste Kamer is deze week akkoord gegaan met de wijziging van artikel 1 van de Grondwet. Aan dat artikel is "handicap" toegevoegd, waardoor duidelijk is bepaald dat discriminatie op grond van handicap verboden is. Meer over de betekenis van deze Grondwetswijziging in dit bericht (bron: Ieder(in)). Ook op de site van Ieder(in) een overzicht van de reacties in de pers (link). Zie ook de persoonlijke blog van Boris van der Ham, nu voorzitter van VGN, en toentertijd als kamerlid initiatiefnemer voor deze wijziging van de Grondwet (bron: VGN).

Provinciale verkiezingen maart 2023

 • Extra geld voor gemeenten om toegankelijkheid verkiezingen te verbeteren Minister Hanke Bruin Slot van Binnenlandse Zaken heeft € 2.8 mln. beschikbaar gesteld aan gemeenten om de toegankelijkheid van de verkiezingen voor mensen met een beperking te verbeteren. Gemeenten kunnen zelf beslissen waaraan ze dat geld besteden. Meer info in dit bericht (bron: NZG).

Leerlingenvervoer

 • 'Staking streekvervoer zoveelste ramp voor leerlingen speciaal onderwijs' Dat zegt de voorzitter van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO) Elijah Delsink in reactie (link) op de stakingen in het streekvervoer deze week (bron: NZG).

 • VNG zet expertiseteam in voor verbetering leerlingenvervoer De VNG gaat een expertiseteam inzetten voor het oplossen van de knelpunten in het leerlingenvervoer. De minister van OCW heeft VNG gevraagd om zo’n team samen met gemeenten op te zetten. Het team richt zich op zowel oplossingen voor de korte als de lange termijn. Meer info in dit bericht.

Wzd

 • Reactie VGN op kritische evaluatie Wet zorg en dwang (Wzd) Herfst vorig jaar verscheen een kritische evaluatie van de Wzd. De onderzoekers deden zo’n zeventig aanbevelingen ter verbetering van de wet en de uitvoering. In de afgelopen maanden hebben we in Docu-alert de reactie van diverse organisaties op die aanbevelingen gegeven, Deze week kwam de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) met haar reactie (link). Minister Helder komt begin dit jaar met een beleidsreactie op het rapport en de aanbevelingen.

Divers

 • Website Kennisplein Gehandicaptensector vernieuwd Zie voor de veranderingen op de website dit bericht. Zie voor een actueel overzicht van het beschikbare nieuws op de website hier.

 • Gemeenten willen energietoeslag 2023 eerder uitkeren Dat maakt de uitvoering een stuk gemakkelijker, vinden ze. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bericht).

 • Gehandicaptenzorg schiet tekort in aanpak infectiepreventie Dat concludeert de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek bij tien grote gehandicapteninstellingen. Meer over de conclusies in dit bericht (bron: Skipr). Het Rapport van de IGJ is via deze pagina te vinden.

 • Nieuwe databank met goede voorbeelden van mantelzorgondersteuning Die databank is gemaakt door MantelzorgNL. Meer over de databank in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).


Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

5 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comentarios


bottom of page