top of page

Docu-alert 539 20 mei 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • VGN vindt invulling van ‘passende zorg’ door VWS geen recht doen aan eigen karakter van de gehandicaptenzorg Zij hebben daarom een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer debatteert binnenkort met minister Helder over dit onderwerp. Zie voor de reactie en de brief van VGN dit bericht (bron; VGN) en dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister waarop VGN reageert is hier te vinden.

Jeugdwet

  • Eindelijk is er overeenstemming over de hervorming van de Jeugdzorg Al langer praten Rijk, gemeenten, zorgaanbieders, professionals en clientorganisaties met elkaar over de noodzakelijke hervormingen in de jeugdzorg. Oorspronkelijk zou dat vorig jaar al afgerond moeten zijn. Maar door ruzie over geld tussen Rijk en gemeenten lukte dat maar niet. Deze week werd er uiteindelijk wel een principe-overeenstemming bereik over een Hervormingsagenda Jeugd. De betrokken organisaties gaan dit resultaat nu bespreken in hun achterban. Staatssecretaris Van Ooijen informeerde deze week de Tweede Kamer in een brief over de globale inhoud van deze concept-Hervormingsagenda Jeugd. Die agenda is via deze link te vinden (bron: voor jeugd en gezin). Meer info over de inhoud van de agenda in dit bericht (bron: Skipr). Er zijn inmiddels reacties van betrokken organisaties: reactie van Kamerleden (bron: Skipr), reactie Ieder(In), reactie VGN, reactie FNV (bron: Sklipr) en reactie VNG.

Participatiewet e.a.

  • Nieuwe voorstellen voor vereenvoudiging Participatiewet Vorig jaar presenteerde minister Schouten het beleidsplan Participatiewet in Balans. Met dat Plan wil zij de wet vereenvoudigen, professionals meer ruimte geven en de rechtszekerheid van bijstandsgebruikers vergroten. De minister heeft nu een concept-wetsontwerp gemaakt waarin een aantal maatregelen zijn verwerkt. Meer over die maatregelen in dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb). Op dit concept-wetsontwerp kan worden gereageerd via de consultatiesite van de overheid (link).

  • Sociaal ontwikkelbedrijven krijgen extra geld voor Wsw-werknemers vanwege verhoging wettelijk minimumloon Het gaat om een bedrag van € 27 miljoen. Zij kunnen daarmee de extra loonkosten (deels) compenseren. Meer info in dit bericht (bron: Cedris).

(onafhankelijke) cliëntondersteuning

  • Op welke momenten wordt een cliëntondersteuner ingezet? Movisie heeft een infografic (link) gemaakt, waarin word aangegeven welke taken op welk moment door de clientondersteuner in een gemeente kunnen worden opgepakt

Divers

  • Participatie van mensen met een verstandelijke beperking verslechterd Dat is één van de conclusies uit de Nivel Participatiemonitor. Meer over deze en andere uitkomsten in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector); in het bericht staat een link naar het rapport.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page