top of page

Docu-alert 582 26 april 2024   


 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Volgende week verschijnt er vanwege de meivakantie geen Docu-alert

 

Wlz/Wmo/Jeugdwet

 • Bestaat er een wettelijke aanbestedingsplicht voor de zorg? Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer gaat minister Helder in deze brief in op de vraag of er nu een wettelijke aanbestedingsplicht bestaat voor de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz.

Wlz

 • Kabinet kondigt bezuinigingen aan op langdurige zorg. VGN: forse verschraling gehandicaptenzorg dreigt Minister Helder: er is geen sprake van bezuinigingen (2) Nieuw: bericht over de bezuinigingen van Skipr en over reactie minister Eerder publiceerde het demissionaire kabinet twee stukken over de beschikbare geldmiddelen voor de zorg in de komende periode. Die stukken bevatten bezuinigingen voor de hele langdurige zorg, maar ook specifiek voor de gehandicaptensector. VGN is verontrust over de gevolgen van deze bezuinigingen voor de sector en heeft daarover een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN). Klik hier voor een samenvattend bericht van Skipr over deze bezuinigingen. In antwoorden op Kamervragen van de SP (over een aanliggend onderwerp) antwoordt (link) de minister dat er geen sprake is van bezuinigingen. Zie daarvoor vooral de antwoorden op de vragen 9,10 en 14. Aan de info uit de vorige Docu-alert zijn een bericht van Skipr en antwoorden op Kamervragen toegevoegd.

 • De SIG voor derde keer beste werkgever in de gehandicaptenzorg Meer in dit bericht (bron: Skipr). 

 • ‘Ouders vrezen dat hun kind met beperking op straat komt te staan’ Het gaat om de sluiting van twee woningen van gehandicapteninstelling Cosis. Meer over die sluiting in dit bericht (bron: NZG/ Dagblad van het Noorden).

 • Tweede Kamer wil betere financiering van brancheopleidingen Dat betreft vooral opleidingen op maat zoals de brancheopleidingen Groen en Facilitair. Mensen die het speciaal onderwijs afronden, kunnen zich dan blijven door ontwikkelen. De Kamer nam deze week een motie met die strekking aan. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

 • Werkgevers ervaren drempels bij opleiden orthopedagoog-generalist Werkgevers willen meer orthopedagogen-generalist opleiden, maar moeten de opleiding zelf bekostigen. De overheid vergoedt deze namelijk niet. Dit belemmert werkgevers om meer orthopedagogen-generalist een opleidingsplek te bieden.  Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Meer achtergrond in deze berichten van NZG (link) en NIVEL (link).

 • Hoe staat het met de bestraffing voor de mishandelingen op zorgboerderij Aurora Borealis? De stand van zaken is als volgt. De twee hoofdverdachten moeten in juni nog voor de rechter komen, vier medewerkers krijgen een sanctie van het Openbaar Ministerie en van vijf andere medewerkers is de zaak geseponeerd. Zij gaan vrijuit. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

 • Begeleider kleinschalige woonvorm en dagbesteding verdacht van misbruik Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Ruim 60 % van grote jeugdzorgaanbieders maakt dit jaar verlies Dat verwacht de Jeugdautoriteit. Dat komt onder meer door de gestegen lonen en energiekosten in de jeugdzorg. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Open jeugdhulp heeft moeite met jongere met complexe problemen Dat concludeert de Inspectie IGJ na een analyse van de huidige situatie.

 • Meer achtergrond in deze berichten van Skipr (link) en IGJ (link); in het laatste bericht staat een link naar het Inspectierapport.

 • Wachtlijsten jeugdbescherming onverminderd hoog Dat schrijven de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (IJenV) in de Signalen Jeugdbeschermingsketen april 2024 (link). Zij maken zich ernstige zorgen over deze situatie. De beide inspecties volgen de ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen op de voet. Zij blijven dit doen zolang de crisis in de jeugdbeschermingsketen duurt. Meer daarover hier (bron: Schulinck/ANP).

 • Wet die samenwerking verplicht in jeugdhulp is naar Kamer gestuurd Dit ‘Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ verplicht gemeenten onder meer tot samenwerking bij de inkoop van specialistische jeugdhulp. Meer over dit wetsvoorstel in deze berichten van Skipr (link) en VWS (link).

Participatiewet e.d.

 • ‘Regelingen voor arbeidsongeschiktheid moeten geen drempels opwerpen naar betaald werk’ Dit is één van de kernthema’s uit een brief die Cedris en Divosa deze week stuurden naar de Tweede Kamer, die debatteerde over arbeidsongeschiktheid. . Meer over de brief in dit bericht (bron: Cedris).

 • Kennisdocument Beschut Werk in de Participatiewet geactualiseerd Het ministerie van SZW publiceert geregeld Kennisdocumenten over diverse onderwerpen. Sinds kort is een bijgewerkte versie van het Kennisdocument over Beschut Werken beschikbaar (link).

Passend Onderwijs

 • Wet aangenomen die positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs versterkt Deze week nam de Tweede Kamer met algemene stemmen de Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs aan. Meer over deze wet en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer in deze twee berichten(link) (link) (bron: Tweede Kamer). De wet gaat nu ter behandeling naar de Eerste Kamer.

Leerlingenvervoer

 • Gecorrigeerde basisnormbedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025 in maart verwezen we naar een bericht van VNG met daarin de basisnormbedragen voor het leerlingenvervoer voor het komend leerjaar. Door een rekenfout staan in dat VNG-bericht verkeerde bedragen. De gecorrigeerde bedragen zijn inmiddels te vinden in dit nieuwe bericht van VNG.

Mentorschap / curatele / bewind

 • Nieuwe handreikingen over Goede cliëntvertegenwoordiging Die handreikingen zijn in opdracht van VWS gemaakt door Vilans. De ene handreiking is bedoeld voor cliënten en hun naasten (link); de andere voor zorgverleners (link) (bron: VWS).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018)

 • Kleine zorgaanbieders krijgen nieuwe vertrouwenscommissie Deze Vertrouwenscommissie Wmcz fungeert als een onafhankelijk orgaan ter ondersteuning van cliëntenraden en kleine zorgaanbieders (zoals zorgboerderijen) bij geschillen en medezeggenschapskwesties. Deze vertrouwenscommissie is opgericht door Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Federatie Landbouw en Zorg Nederland, Branchevereniging SPOT, Branchevereniging Zorgthuisnl, en Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ). Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

Divers

 • Verzuim zorgsector daalt verder Dat blijkt uit cijfers van Vernet, waarover Skipr bericht (link). Het bericht bevat overigens geen uitsplitsing naar zorgsectoren.

 • Vrijwel iedereen in de zorg krijgt te maken met ongewenst gedrag Dat blijkt uit onderzoek van PGGM en IZZ. Meer resultaten uit het onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de onderzoekrapportage hier (bron:PGGM).

5 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Commentaires


bottom of page