top of page
kaartje01.jpg

Wie zijn wij?

Platform VB Haaglanden is een netwerkorganisatie van vrijwilligers die plaatselijk of regionaal actief zijn in de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Ons doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

We vinden het belangrijk dat zij en hun ouders goed geïnformeerd zijn, maar relevante informatie is vaak moeilijk te krijgen. Daarom organiseren we cursussen en houden informatiebijeenkomsten. We brengen publicaties uit over specifieke onderwerpen. Ook verschijnt tweemaal per jaar onze Nieuwsbrief.

 

We zijn een flexibele organisatie, die snel kan inspelen op de actualiteit. In dit kader verspreiden we iedere week een Docu-alert. Dit is een digitale informatiebrief waarin aandacht wordt gegeven aan de ontwikkelingen in de VG-sector in brede zin. Ze worden in het hele land gelezen en gewaardeerd door ouders en professionals in de zorg.  

 

We geloven in krachtenbundeling. Om het bereik van onze activiteiten zo groot mogelijk te maken, werken we dan ook regelmatig samen met andere lokale, regionale en landelijke organisaties voor belangenbehartiging. Daarnaast zijn we lid van Iederin.

 

Ons werkterrein is de regio Haaglanden + Voorschoten, maar als het nodig is, doen we ook een stapje buiten de deur. 

 

Onze vrijwilligers zijn meestal ouders of verwanten, maar iedereen die de zaak van mensen met een verstandelijke beperking een goed hart toedraagt, is natuurlijk welkom. En omdat wij geen structurele subsidie ontvangen, zijn we ook dankbaar voor iedere financiële ondersteuning.

 

Hebt u vragen of wilt u zaken onder onze aandacht brengen? Neem dan contact met ons op.

Uitnodiging voorlichtingsavond Zoetermeer
op donderdag 23 mei

logo.jpg

Ons doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

bottom of page