top of page
Happy%20Girl%20with%20Glasses_edited.jpg

Brief aan

Lucille Werner

Stichting Belangenbehartiging Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden
KvK-nummer 27294010
Postadres: Van Diemenstraat 196, 2518 VH Den Haag.
Email: platformvghaaglanden@kpnmail.nl
Telefoon: 0622938718
Website: onder constructie

Beste mevrouw Werner,

Het Platform Verstandelijk Gehandicapten Haaglanden is een organisatie van vrijwilligers die zich, op regionaal en lokaal niveau, inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten.

We sturen u deze bloemen vanwege uw enthousiasme en de betrokkenheid waarmee u zich inzet voor mensen met een beperking. De laatste maanden ook als lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.
pexels-julia-m-cameron-4144096_edited.jp
nathan-anderson-8VmiMhameng-unsplash_edi

We willen met deze brief echter ook aandacht vragen voor een groep die af en toe vergeten lijkt te raken bij alle positieve aandacht. Ongeveer 440.000 Nederlanders hebben een verstandelijke beperking (IQ<70). Van hen heeft een zesde (ca. 70.000 mensen) een ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 50). Ongeveer 370.000 mensen hebben een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 70). Dit zijn de cijfers van het SCP. Deze mensen zijn niet of moeizaam in staat om zichzelf te vertegenwoordigen, daarom gebeurt dit meestal door hun verwanten (meestal ouders).
Daarnaast zijn er, volgens een ‘grove schatting’ van datzelfde SCP, nog ruim 700.000 mensen met IQ tussen 70 en 85 en sociale redzaamheidsproblemen. Ook deze mensen doen vaak een beroep op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bovengenoemd Platform bestaat uit verwanten van mensen met een verstandelijke beperking, aangevuld met deskundigen uit het veld, en anderen die zich door persoonlijk leven of interesse verantwoordelijkheid voelen voor het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel van het Platform is: de kwaliteit van het leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten verbeteren. 
We doen dit door het signaleren van knelpunten en die vervolgens agenderen bij relevante partijen; het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief en eigen informatiemateriaal; het beleggen van themabijeenkomsten en ontmoetingen om nieuwe ontwikkelingen, ideeën en ervaringen uit te wisselen (signaleren, informeren en beïnvloeden).
Ons werkgebied is: Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. In deze gemeentes onderhouden we relevante netwerken.
 

Om u een concreter beeld te geven van onze werkzaamheden, hebben we een aantal van onze producten bij deze brief gevoegd:

 

Toegegeven: geen echte lectuur voor de vakantie, maar misschien kunt u er toch eens een oogje aan wagen.
Wanneer u meer wilt weten over de problematiek van mensen met een verstandelijke beperking, willen we graag een en ander toelichten in een gesprek.

We wensen u een heel prettig reces toe.

Hartelijke groeten,

Joop van Rossem, voorzitter
Telefoon: 0622938718
Email: platformvghaaglanden@kpnmail.nl
Website: onder constructie
 

bottom of page