top of page

Docu-alert 500 6 augustus 2022

Docu-alert 500 6 augustus 2022


Dit is nummer 500 van Docu-alert. Een getal om even bij stil te staan. Docu-alert begon zo’n 11 jaar geleden als een kort bulletin met informatie over vooral de Wmo en de Awbz, bedoeld voor regionale en lokale belangenbehartigers in de VG. In de afgelopen 11 jaar heeft Docu-alert zich verbreed : er worden veel meer onderwerpen en thema’s behandeld. En ook de lezersgroep is qua samenstelling meer gevarieerd en divers geworden. Uit jullie reacties begrijp ik dat Docu-alert vooral gewaardeerd word omdat het iedere week de verspreide en soms lastig vindbare informatie over al die onderwerpen en thema’s op een overzichtelijke wijze bij elkaar brengt. Het blijkt in een behoefte te voorzien. Ik ben daar blij om en ga daar in de komende periode graag mee door. Wel zal er in die komende periode iets veranderen in de verzending. Die zal vanaf een ander mailadres plaats gaan vinden. Ik zal jullie daar bijtijds over informeren. Daarnaast gaan we onderzoeken op welke manier we de Docu-alert het beste met meer mensen kunnen gaan samenstellen. Op die manier kan de continuïteit en de kwaliteit van Docu-alert worden gewaarborgd. Jaap Penninga

In deze vakantieperiode verschijnt Docu-alert op onregelmatige tijden, afhankelijk van het nieuwsaanbod.

Participatiewet e.a.

  • Makkelijker overstappen van en naar beschut werk Dat wil minister Schouten mogelijk maken. Zij heeft daarvoor een conceptbesluit gepubliceerd. Meer informatie over die voorgenomen vereenvoudiging in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link), VGN (link) en Cedris (link). Op dit conceptbesluit kan nog gereageerd worden via deze link (bron: internetconsulatie.nl).

  • Wat gaat er met de banenafspraak gebeuren? Het vorige Kabinet had als doelstelling het realiseren van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025. Daarvoor zijn toen per sector aantallen banen (‘quota’) vastgelegd die jaarlijks gehaald moesten worden. Het bedrijfsleven haalde die aantallen wel; de overheid schoot steeds tekort, ook in 2021. Minister Schouten gaat in deze brief op die situatie in. Ze beschrijft daarbij wat ze met de banenafspraak wil en welke stappen zij daarvoor gaat ondernemen. Meer info in dit bericht met daarin de reactie van Cedris.

Corona

  • Vanaf half september nieuwe ronde herhaalprikken tegen Covid 19 Daarbij krijgen zorgmedewerkers en mensen met een verhoogd risico voorrang. Dat heeft minister Kuipers in een brief (link) laten weten aan de Tweede Kamer. Meer info daarover in deze berichten van Skipr (link) en Ieder(in) (link).

Divers

  • Woon je in een wooninitiatief? Vraag energietoeslag aan! In de praktijk blijkt dat gemeenten verschillend omgaan met aanvragen van de energietoeslag uit wooninitiatieven. In dit bericht legt Ieder(in) uit hoe de vork in de steel zit. Ieder(in) adviseert iedereen die in een wooninitiatief woont de energietoeslag aan te vragen.

  • Gehandicaptenzorg groeit komende jaren met zo’n 2% per jaar Binnen de zorg groeit verder de groep 6o-plussers het snelst. Die vergrijzing zorgt voor extra druk op onder meer de medische beroepen in de gehandicaptenzorg. Dat blijkt uit onderzoek (link) van bureau Rebel, waarover Skipr bericht (link).

  • ZorgkaartNederland uitgebreid met informatie over ervaringen met gehandicaptenzorg ZorgkaartNederland is een landelijke website waarop mensen kunnen aangeven wat hun ervaringen zijn met zorg en ondersteuning. Op de Zorgkaart staan tot nu toe vooral beoordelingen over ziekenhuizen, specialisten en huisartsen. De Zorgkaart is nu uitgebreid met ervaringen over de gehandicaptenzorg. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in)).

  • Ieder(in) zeer kritisch over wetsvoorstel voor wijziging huurtoeslag Ieder(in) vreest dat de voorgestelde nieuwe berekeningswijze voor huurtoeslag mensen met een beperking of chronische ziekte in financiële problemen zal brengen. Meer details in deze berichten van Ieder(in) (link) en Woonbond (link)

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.


4 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page