top of page

Docu-alert 502 26 augustus 2022Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wmo

  • Drie geregeld voorkomende fouten bij de Wmo-uitvoering door gemeenten In een kort artikel (link) beschrijft Mattijs Vermaat drie fouten die nogal eens door gemeenten worden gemaakt bij de uitvoering van de Wmo (bron: Schulinck).

Wlz

  • ‘Verlaging vergoeding voor huisvestingskosten hoogst ongelukkig’ In de tarieven van gehandicapteninstellingen zit ook een vergoeding voor de kosten van huisvesting en inventaris. De NZa, die over die tarieven gaat, adviseert de minister om die vergoeding omlaag brengen. VGN vindt die verlaging op dit moment hoogst ongelukkig vanwege de snel stijgende kosten voor bijvoorbeeld huur, bouw, verduurzaming en energie. VGN wil (evenals de andere instellingen in de langdurige zorg), dat deze verlaging niet doorgaat. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN) en dit bericht (bron: Zorg&Sociaalweb).

Jeugdwet

  • 'Plannen voor hervorming jeugdzorg zijn ontoereikend' Dat zegt een drietal deskundigen in een reactie (link) op de hervormingsplannen (link) voor de Jeugdzorg die het kabinet in mei dit jaar publiceerde. (bron: Binnenlands Bestuur).

  • Mogelijk acties in de Jeugdzorg FNV heeft eerder € 400 mln extra gevraagd van het kabinet; dat geld is bedoeld om extra medewerkers aan te trekken. FNV was van plan om actie te voeren, maar heeft die acties op verzoek van het ministerie nog even opgeschort, omdat het ministerie aangaf dat het bezig was met de voorbereiding van maatregelen. Als die maatregelen naar het idee van FNV onvoldoende zijn, dan besluit de FNV mogelijk alsnog tot acties. Meer in dit bericht (bron: NZG).

Participatiewet c.s.

  • Wat gaat er allemaal veranderen met het wetsvoorstel Breed Offensief> Begin juli heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Breed Offensief aangenomen. Dit Breed Offensief bevat een aantal maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Cedris beschrijft in een overzichtsartikel (link) wat er allemaal gaat veranderen in de komende periode.

Divers

  • Ziekteverzuim in de zorg stijgt verder in de zomer Dat blijkt uit recente cijfers van Vernet, die dit verzuim bijhoudt. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.


1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page