top of page

Docu-alert 505 16 september 2022


Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Leerlingenvervoer

  • (Opstart)problemen bij leerlingenvervoer (2) Nieuw: signalen uit andere regio’s Bij de start van het schooljaar zijn er weer problemen met leerlingenvervoer. Een voorbeeld daarvan in dit bericht over Rotterdam (bron: Binnenlands Bestuur). In aansluiting op dit bericht uit de vorige Docu-alert is hier nog een artikel met voorbeelden uit andere steden en regio’s (bron: Binnenlandse Bestuur).

Wzd / Wkggz / Jeugdwet

  • Voorstellen voor betere afstemming werkzaamheden klachtenfunctionaris en clientvertrouwenspersoon In de langdurige en jeugdzorg zijn op basis van diverse wetten klachtfunctionarissen en clientvertrouwenspersonen werkzaam. In de praktijk is er wel eens onduidelijkheid over de afbakening van de werkzaamheden en lijkt er soms overlap. Het ministerie van VWS heeft dit samen met betrokkenen onderzocht en voorstellen gedaan voor praktische oplossingen. Het rapport (link) verscheen deze week. Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen stuurden dat met een begeleiden brief (link) naar de Tweede Kamer.

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Nieuwe voorstellen voor verbetering Wet zorg en dwang Die voorstellen zijn gedaan door een brede coalitie van cliëntenorganisaties, brancheorganisaties en beroepsverenigingen in onder meer de gehandicaptensector. Zie voor de inhoud van die voorstellen meer in dit bericht (bron: VGN).

Divers

  • ‘Regels beperken jongeren met beperking in hun ontwikkeling’ Dat zegt de Nationale Ombudsman in een recent rapport. Jongeren met een beperking lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Wet- en regelgeving die deze jongere moet helpen, blijkt in de praktijk te ingewikkeld. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)) en in dit bericht (bron: VGN). Het onderzoeksrapport van de Ombudsman en de bijbehorende infographic zijn hier en hier te vinden.

  • De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand Dat blijkt uit een artikel in De Telegraaf waarover NZG vandaag schrijft. Zie voor dat bericht van NZG hier.

  • Belastingaftrek Zorgkosten geëvalueerd Op dit moment kunnen bepaalde zorgkosten afgetrokken worden van de belastingen. Die aftrekregeling is recent geëvalueerd. Daarbij is onder meer gekeken naar het gebruik, het bereik, de doeltreffendheid en de uitvoering van de regeling. Deze week verscheen het onderzoeksrapport (link). Dat is door minister Helder aan de Tweede Kamer toegestuurd (link). Zie voor een paar conclusies uit het rapport dit bericht (bron: Nu.nl).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.


1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

コメント


bottom of page