top of page

Docu-alert 506 23 september 2022Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Prinsjesdag

Deze week was het Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert en aangeeft welke beleidsvoornemens er zijn voor 2023.

  • Begroting 2023 VWS Zie voor de belangrijkste voorgenomen beleidswijzigingen op het terrein van (langdurige) zorg, Wmo en Jeugdwet deze berichten van Skipr (link), Schulinck (link) en Schulinck (link). Zie voor reacties op de beleidsvoornemens deze berichten van Skipr (link), (link), VGN (link), en Ieder(in) (link).

De VWS-begroting is via deze link te vinden.

  • Begroting SZW 2023 Zie voor de belangrijkste beleidsvoornemens voor de Participatiewet en de arbeidsmarkt deze berichten van Schulinck (link) en Cedris (link). De SZW-begroting zelf is via deze link te vinden.

  • Sociale werkgelegenheid: toenemend tekort en teleurstellende instroom vanuit Participatiewet Dat constateert Cedris (de koepel van de sociale werk- en ontwikkelbedrijven) in een overzicht over 2021 (de ‘Cedris Sectorinformatie 2021’). Meer info en achtergrond in dit bericht (bron: Cedris).

(Passend) onderwijs

  • Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs weer hoger dan voor invoering Passend onderwijs Dat is opvallend want de invoering van het Passend onderwijs moest juist zorgen voor meer leerlingen die gebruik maken van het regulier onderwijs. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt echter weer snel toe. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Onderwijs. Meer daarover in dit bericht (bron: KLIK); in het bericht staat een link naar een uitgebreider artikel van de AOb.

Divers

  • Reacties VGN en MEE NL op Integraal Zorgakkoord VWS en zorgverzekeraars hebben met een groot aantal zorgpartijen en cliëntenorganisaties afspraken gemaakt over de uitvoering van de gezondheidszorg, ggz en ouderenzorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Omdat de gehandicaptenzorg maar voor een zeer klein deel onder de Zvw valt, is VGN geen deelnemer in het Zorgakkoord. Maar omdat er wel raakvlakken zijn heeft VGN wel op het Zorgakkoord gereageerd. Zie voor die reacties deze berichten van VGN d.d. 13/9 (link) en 23/9 (link). Ook MEE NL heeft op Zorgakkoord gereageerd. In die reactie (link) wordt aandacht gevraagd voor een goede onafhankelijke clientondersteuning in de Zorgverzekeringswet.

  • Aantal vacatures in de zorg was nog nooit zo hoog Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

  • Herhaalprik corona: vanaf begin oktober voor mensen met kwetsbare gezondheid en voor zorgmedewerkers. Dat zijn de eerste twee groepen die die in aanmerking komen voor een herhaalprik. Meer informatie in dit bericht (bron: Iederin). Voor PGB-zorgverleners geldt een eigen procedure. Zie daarvoor dit bericht (bron: Per Saldo).

  • Te weinig aandacht voor mensen met beperking in plannen tegen discriminatie Dat is de reactie van Ieder(in) op het Nationale programma tegen discriminatie. Dat programma werd deze week gepresenteerd door de Nationaal Coördinator. Meer hierover in dit bericht (bron: Ieder(in); in het bericht staat een link naar het Nationaal Programma.

  • Mijn broer woont in een zorginstelling en moet verhuizen. Kunnen we dit tegenhouden? Die vraag wordt behandeld in een kort artikel op Ieder(in). Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.
1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

コメント


bottom of page