top of page

Docu-alert 510 21 oktober 2022



Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wmo

 • Abonnementstarief Wmo kost gemeenten honderden miljoenen extra Vooral veel vermogenden met inkomens boven een ton deden vorig jaar een beroep op de Wmo voor huishoudelijke hulp. Dat blijkt uit een rapport ’De Boeggolf voorbij’ (link) dat vorige week door staatssecretaris Van Ooijen naar de Tweede Kamer werd verstuurd (link). Meer info over de uitkomsten van dit rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Skipr). Dit is een geactualiseerde versie van een bericht in de vorige Docu-alert.

 • Problemen met Wmo-voorzieningen bij verhuizing naar andere gemeente In de praktijk sluit de zorg bij verhuizing niet op elkaar aan. Over dergelijke problemen zijn Kamervragen gesteld door de SP. Die zijn nu beantwoord (link) door staatssecretaris van Ooijen.

Wmo / Leerlingenvervoer

 • Acties dreigen in leerlingen- en Wmo-vervoer Dit vanwege problemen in de de CAO-onderhandelingen. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

 • Kinderen in het speciaal onderwijs vaak veel te laat naar school gebracht Koninklijk Nederlands Vervoer (de branche-organisatie voor de taxibedrijven) geeft de problemen in het leerlingenvervoer toe. En doet de suggestie aan taxibedrijven om de chauffeurs een 40-uurs contract aan te bieden. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

Wmo / Jeugdwet

 • Kwaliteitskader voor zorgboerderijen gepubliceerd Er zijn zo’n 1300 zorgboerderijen in Nederland. Deze sector heeft nu, samen met andere organisaties ,een kwaliteitskader gemaakt. Zorgboerderijen kunnen die gebruiken voor hun kwaliteitsbeleid en gemeenten en inspecties voor hun toezichtstaak. Meer over dit kader hier (bron: VNG); in het bericht staat een link naar het Kwaliteitskader.

Wlz

 • Volgend jaar geen coronasteun meer voor zorginstellingen Dat heeft minister Kuipers laten weten in een brief (link) . Meer over dit besluit in dit bericht (bron: Skipr).

 • Kabinet komt volgende maand met plan energiesteun voor zorginstellingen Dat heeft minister Helder tijdens de begrotingsbehandeling van VWS gezegd. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Skipr).

 • Personeelskosten belangrijkste probleem voor gehandicaptensector Dat blijkt uit een onderzoek onder ‘financials’ in de zorgsector. Meer over dit onderzoek en de resultaten is te vinden in dit bericht (bron: Skipr).

Wlz /Wzd

 • CIZ loopt achterstand bij verwerking indicatieaanvragen gedeeltelijk in Dat blijkt uit een brief (link) van minister Helder deze week aan de Tweede Kamer.

Begroting VWS

 • Behandeling begroting VWS; reacties van betrokken organisaties (2) Nieuw: reactie Ieder(in) algemeen en over hoge energiekosten; brief VWS Deze week behandelt de Tweede Kamer de begroting van VWS. Diverse belangenorganisaties hebben voorafgaand aan dat debat hun aandachtspunten aan de Kamerleden toegestuurd. Hier zijn de reacties van VGN (link) en VNG (link). Ieder(in) stuurde deze week nog twee reacties: één over de positie van mensen met een beperking in het zorgstelsel (link) en één over de hoge energiekosten vanwege de beperking (link). VWS stuurde nog een brief (link) met een zorgbrede inventarisatie van de gevolgen van de hoge energiekosten.

 • Behandeling begroting VWS; verslagen en uitkomst van debat (3) Het debat is verdeeld over twee dagen. Korte verslagen van het debat zijn hier (d.d. 19/10) en hier (d.d.20/10) (bron: Tweede Kamer). Een aantal vragen van de Kamer is gedurende het debat schriftelijk beantwoord. Zie voor die antwoorden hier.

Participatiewet e.a.

 • Invoering Breed offensief uitgesteld tot juli 2023.

Verlaging kostendelersnorm voor jongeren beneden 27 jaar gaat wel door per 1 januari 2023 Dat hebben het ministerie van SZW en de VNG afgesproken. Het wetsontwerp Breed Offensief moet namelijk nog in de Eerste Kamer behandeld worden. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG).

Wet zorg en dwang / PGB

 • Hoe betaal je pgb zorgprofessionals die de Wzd moeten uitvoeren? De Wzd geldt ook in kleinschalige wooninitiatieven, op dagbesteding en thuis. Bij toepassing is een stappenplan nodig, uitgevoerd door een multidisciplinair team. De financiering van zorgprofessionals die het stappenplan moeten uitvoeren is echter een knelpunt. In opdracht van VWS word nu onderzoek gedaan naar die knelpunten. Meer info in dit bericht van Per Saldo.

Onafhankelijke clientondersteuning

 • MEE NL dringt aan op domeinoverstijgende cliëntondersteuning Tijdens de begrotingsbehandeling VWS is deze vraag aan de orde geweest. Minister Helder heeft geantwoord dat zij gaat onderzoeken hoe onafhankelijke cliëntondersteuning toegankelijker kan worden voor iedereen die te maken heeft met meerdere (zorg)wetten, zoals de Wmo en de Wlz. Een tijdstermijn heeft zij daarbij niet genoemd. Meer hierover in dit bericht (bron: MEE NL).

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Kwaliteitskompas wordt nieuw uitgangspunt voor kwaliteitsbeleid gehandicaptensector Dit Kwaliteitskompas Gehandicaptensector (2023-2028) is de opvolger van het Kwaliteitskader dat nu voor de gehandicaptensector geldt. Meer info over het nieuwe Kompas is te vinden in dit bericht (bron: VGN); in het bericht staat een link naar het Kompas zelf. Op de VGN-site staat ook een actueel overzicht van de ontwikkelingen in het kwaliteitsbeleid van de sector.

Divers

 • ‘Regels hinderen jongeren met beperking in hun ontwikkeling’ (2) Nieuw: antwoorden op Kamervragen van de CU over dit rapport Dat zegt de Nationale Ombudsman in een recent rapport. Jongeren met een beperking lopen een hoog risico om langdurig financieel in de knel te komen. Wet- en regelgeving die deze jongere moet helpen, blijkt in de praktijk te ingewikkeld. Meer info over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)) en in dit bericht (bron: VGN). Het onderzoeksrapport van de Ombudsman en de bijbehorende infographic zijn hier en hier te vinden. Over dit rapport zijn door de ChristenUnie Kamervragen gesteld. Die zijn nu beantwoord (link) door SZW. Een officiële beleidsreactie komt later dit jaar.

 • Zorgminister Kuipers: Nederlandse zorg presteert middelmatig Hij noemt als voorbeeld onder meer de langdurige zorg. Meer in dit bericht (bron: NZG).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

3 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page