top of page

Docu-alert 511 28 oktober 2022Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Jeugdwet

  • 'Kind moet centraal staan bij hervorming jeugdzorg, niet geld’ Dat schrijft de SER deze week in een aanvullend advies over de hervormingen in de Jeugdzorg. Meer over dat advies en de actuele problemen in de jeugdzorg i in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

  • Sinds start 77.673 extra banen gecreëerd binnen de banenafspraak Dat meldt het UWV in zijn rapportage over het tweede kwartaal 2022. De banenafspraak is tot stand gekomen onder het vorige kabinet. Doelstelling is om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Begin 2026 moeten dat er uiteindelijk 125.000 zijn. Meer info over de cijfers in dit bericht (bron: DIvosa).

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Kritische evaluatie van uitvoering Wzd De uitvoering van de Wzd en de Wvggz (de wet die de zorg en dwang in de geestelijke gezondheidszorg regelt) zijn het afgelopen jaar geëvalueerd. Recent verscheen het eindrapport (link). De onderzoekers zijn zeer kritisch op de uitvoering van die twee wetten en doen veel aanbevelingen ter verbetering. Meer over dit eindrapport in deze berichten van VGN (link) en Skipr (link). Zie voor een eerste reactie van minister Helder hier; begin 2023 komt zij met een uitgebreide beleidsreactie en met voorstellen hoe de uitvoering van de wet verbeterd kan worden.

Begroting VWS

  • Behandeling begroting VWS: resultaten voor gehandicaptenzorg Vorige week was de behandeling van de VWS-begroting. VGN heeft de uitkomsten van het debat op een rijtje gezet in dit bericht. Eén van de resultaten is dat er definitief een compensatie komt voor de gestegen energiekosten bij instellingen. Er zijn ook een aantal moties en amendementen ingediend. Daar wordt volgende week over gestemd.

Divers

  • Ziekteverzuim onder zorgmedewerkers stijgt Dat blijkt uit cijfers van Vernet over het 3e kwartaal 2022. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

  • Vernieuwde Richtlijn palliatieve-zorg-voor-mensen-met-verstandelijke-beperking Meer over die richtlijn en de aangebrachte vernieuwingen in dit bericht (bron: KansPlus). Onderin het bericht staat een link naar de vernieuwde richtlijn.

  • Uitzendkracht krijgt alsnog zorgbonus via de rechter De betrokken instelling had de zorgbonus wel toegekend aan intern personeel, maar niet aan uitzendkrachten. De rechter vond dat de uitzendkracht alsnog recht had op de bonus over 2021 (en niet over 2020). Verdere info in dit bericht (bron: Skipr). Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page