top of page

Docu-alert 515 25 november 2022Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Jeugdwet

 • ‘Voor kerst moet er overeenstemming zijn over hervormingen jeugdzorg’ Dat zei staatssecretaris van Ooijen deze week in debat met de Tweede Kamer over de problemen in de jeugdzorg. Al langer praten alle betrokken partijen in de jeugdzorg met elkaar over noodzakelijke hervormingen, maar overeenstemming blijft uit. De staatssecretaris wil nu dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is. Meer over dat debat in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet.

 • Mogelijkheden compensatie voor hoge energiekosten van zorginstellingen en wooninitiatieven én voor mensen met hoge energiekosten door zorgbehoeften Hierover heeft VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd; die brief is hier te vinden.

Participatiewet

 • Minimumloon ruim 10% omhoog per 1 januari a.s. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). Ook de Wajonguitkeringen stijgen met dat percentage.

 • Factsheet met actuele cijfers over de Participatiewet Die Factsheet (link) is gemaakt door SZW en bevat informatie over het eerste halfjaar van 2022.

Wet zorg en dwang

 • Positieve resultaten van Wzd bij zorginstelling ’s Heeren Loo Dat blijkt uit onderzoek. Meer over die resultaten in dit bericht (bron: Skipr) en (meer uitgebreid) in dit bericht (bron: Kennisplein gehandicaptensector).

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Welke aanbevelingen neemt VWS over uit evaluatie Wkkgz? (3) Vorig jaar verscheen het evaluatierapport over de Wkkgz (link). Deze evaluatie moest binnen vijf jaar na de inwerkingtreding plaatsvinden. Het Evaluatierapport bevat een aantal aanbevelingen. Minister Helder reageerde eerder in een beleidsbrief (link) op die aanbevelingen. De Tweede Kamer voert momenteel een schriftelijk overleg over die aanbevelingen met de minister. Vorige week reageerde zij op vragen van de Kamer over haar beleidsreactie (link). Dit bericht uit een vorige Docu-alert is geactualiseerd.

Leerlingenvervoer

 • Nieuwe stakingen in Wmo- en leerlingenvervoer op 30 november Al eerder werd er in deze sector gestaakt. Tussentijds cao-overleg deze week heeft echter niet tot resultaten geleid. Komende woensdag is er nu weer een stakingsdag. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

(Passend) Onderwijs en zorg

 • Kamervragen beantwoord over knelpunten bij zorg in onderwijs Die vragen waren gesteld door GroenLinks en zijn nu beantwoord. Zie voor de antwoorden hier.

Divers

 • Grote verschillen tussen gemeenten in tegemoetkoming extra zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking Dat blijkt ut een onderzoek van Independer. Die verschillen kunnen oplopen tot € 1000. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het onderzoek van Independer is hier te vinden.

 • Steeds meer medewerkers in zorg en welzijn financieel in de knel Dat schrijft Skipr op basis van onderzoek door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Meer daarover in dit bericht.

 • Wegwijzer helpt bij keuze zorgverzekering De laatste maanden van het jaar is er de mogelijkheid om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar. Het is belangrijk om dat te doen aan de hand van goede informatie, vooral als je verwacht dat je te maken krijgt met (hogere) zorgkosten. Ook kun je checken of je nog bij de goede zorgverzekeraar zit. Dat schrijft Ieder(in). Op hun website staan enkele tips en tools die daarbij kunnen helpen. Zie dit bericht.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page