top of page

Docu-alert 516 2 december 2022Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wlz

  • Eén op vijf aanbieders gehandicaptenzorg lijdt verlies in 2022 Dat blijkt uit onderzoek van VGN en Intrakoop. De grootste kostenstijgingen worden veroorzaakt door de stijgende energiekosten en door de inhuur van dure uitzendkrachten en ZZP-ers. Meer daarover in deze berichten van NU.nl (link) en VGN (link); in het laatste bericht staat een link naar het rapport met meer cijfers.

Wmo

  • Wie gaan een hogere eigen bijdrage betalen voor huishoudelijke hulp? (3) Nieuw: reacties toegevoegd op concept-wet Vanaf 2025 wordt er weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd in de Wmo voor huishoudelijke hulp. Deze vervangt het huidige abonnementstarief van € 19 per maand. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Huishoudens met een inkomen tot zo’n € 30.000 blijven € 19 per maand betalen. Boven dat inkomen gaat de eigen bijdrage stapsgewijs omhoog. Die getallen kunnen nog wijzigen. VWS heeft een concept-wet met toelichting gepubliceerd. Daarop kan gereageerd worden. Dat concept met toelichting is te vinden via Overheid.nl. Inmiddels zijn reacties bekend van adviesbureau TransitiePartners (link) (bron: Zorg&Sociaalweb); de VNG neemt vandaag een standpunt in (link) (bron: Binnenlands Bestuur).

  • Ontwikkelingen in de Wmo : wat kunnen we wel en voorlopig nog niet verwachten? Onder die kop beschrijven twee deskundigen in deze blog te verwachten ontwikkelingen in de Wmo in de nabije toekomst (bron: Zorg&Sociaalweb).

Jeugdwet

  • ‘Voor kerst moet er overeenstemming zijn over hervormingen jeugdzorg’ (2) nieuw: Standpunt VNG over gewenste situatie Dat zei staatssecretaris van Ooijen vorige week in debat met de Tweede Kamer over de problemen in de jeugdzorg. Al langer praten alle betrokken partijen in de jeugdzorg met elkaar over noodzakelijke hervormingen, maar overeenstemming blijft uit. De staatssecretaris wil nu dat er voor het eind van het jaar duidelijkheid is. Meer over dat debat in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link). Deze week informeerde de VNG haar leden over de stand van zaken. Zie daarvoor dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmo / Wlz / Zorgverzekeringswet

  • Landelijke afspraken over hulpmiddelen bij logeren thuis vertraagd De Tweede Kamer vindt dat mensen met een levenslange en levensbrede beperking die verhuizen naar een Wlz-instelling, hulpmiddelen thuis zouden moeten kunnen houden voor het geval ze daar gaan logeren. Minister Helder is met landelijke partijen bezig om daar afspraken over te maken. Oorspronkelijk zouden die er per 1 oktober hebben moeten zijn. Maar er zijn nu vertragingen opgetreden. Er is wel een praktische noodmaatregel. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG).

Participatiewet

  • Brief met voorstellen voor versoepelingen in de Participatiewet Minister Schouten wil de Participatiewet versoepelen, vereenvoudigen en meer ‘in balans brengen’. Deze week stuurde zij een brief met een aantal concrete voorstellen naar de Tweede Kamer. Die brief is via deze link te vinden. Klik voor een samenvatting hier (bron: Zorg&Sociaalweb/SZW). Er zijn reacties van Divosa (link), VNG (link) en FNV (link) (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmcz

  • Wat kan een cliëntenraad met het Transitieakkoord van VGN en ZN? Dit akkoord is begin dit jaar gesloten. Aanleiding is dat de gehandicaptenzorg onder druk staat door stijgende kosten en arbeidsproblematiek. Het doel van het akkoord is om een omslag te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Er moet worden nagedacht over oplossingen waarbij de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking geborgd blijft. LSR en KansPlus hebben een aantal adviezen voor cliëntenraden en verwantenraden opgesteld die hen kunnen helpen bij hun werk over dit onderwerp. Meer daarover in dit bericht (bron LSR).


Cliëntondersteuning

  • Wat te doen als er een lange wachtlijst voor cliëntondersteuning is? Ieder(in) geeft in dit bericht wat tips.

VN-verdrag Handicap

  • 71 concrete voorstellen voor een inclusieve samenleving Die staan in de initiatiefnota ‘Ons land is beperkt’, die is opgesteld door Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks), samen met (ervarings)deskundigen. De nota moet nog worden besproken door Kabinet en Tweede Kamer. Meer over de inhoud van deze nota in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link). De nota zelf is hier te lezen.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page