top of page

Docu-alert 518 16 december 2022


Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.


Wlz

  • Zorg voor kwetsbare mensen steeds meer onder druk Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een rapport over de uitvoering van de Wlz. Voor zorgkantoren is het steeds lastiger om mensen met een verstandelijke beperking op tijd te bemiddelen naar de gehandicaptenzorg. Ook nemen de wachtlijsten toe. Meer over deze en andere conclusies in dit bericht (bron: NZa).

Wmo

  • 'Wijziging bijdrage huishoudelijke hulp gaat niet ver genoeg' Dat vindt een groot aantal gemeenten. Zij willen dat alle Wmo-gebruikers een eigen bijdrage gaan betalen. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

  • Gemeenten hebben toezicht op Wmo nog steeds niet op de orde Dat schrijft de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) in haar Rapportage Wmo-Toezicht 2021. De IGJ vindt (evenals vorig jaar) dat het gemeentelijk toezicht nog sterk verbeterd moet worden. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).Het rapport van de Inspectie hier te vinden. Zie voor de beleidsreactie van staatsecretaris Van Ooijen hier. Een reactie van de gemeenten (VNG) is hier te vinden.

  • Nu ook mogelijk om Wmo-cijfers op wijkniveau te vergelijken Dat kan in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Aan die monitor is nu ook een Wijkdashboard toegevoegd. Meer daarover in dit bericht (bron: VNG); onderaan het bericht staan links naar de Monitor.

Participatiewet e.a.

  • Kamer praat over versoepeling Participatiewet Deze week praatte de Tweede Kamer over de voorgenomen verbeteringen in de de Participatiewet. Voorafgaand aan dat debat stuurden een aantal cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), nog een brief, waarin zij aangeven dat verdergaande verbeteringen noodzakelijk zijn. Meer over die brief in dit bericht (bron: Ieder(in)). Ook VGN stuurde nog een brief met aandachtspunten naar de Tweede Kamer. Meer over die aandachtspunten en de brief in dit bericht (bron: VGN). Een kort verslag van het debat is te vinden in dit bericht (bron: Divosa).

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Cliëntenorganisaties willen meer cliëntenperspectief in wetsevaluatie Wzd Deze week spraken cliëntenorganisaties met minister Helder over de evaluatie van de Wzd. In dat gesprek hebben ze gevraagd om in de uitwerking van de evaluatie het cliëntenperspectief uitdrukkelijk mee te nemen. Dat is tot nu toe onvoldoende gebeurd volgens hen. Meer in dit bericht (bron: LSR).

VN-verdrag Handicap

  • Guusje ter Horst gaat verbetering samenleving voor gehandicapten ‘aanjagen’ Zij moet vaart brengen in de uitwerking van het Programma Onbeperkt Meedoen. Dat programma geeft praktisch uitvoering aan het VN-verdrag Handicap. Dat heeft minister Helder bekend gemaakt (link). Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Leerlingenvervoer

  • Deze week opnieuw staking in zorg- en leerlingenvervoer Zie daarvoor dit bericht (bron: Skipr). Ouders hebben inmiddels meer dan genoeg van de stakingen. Ook al omdat chauffeurs niet van te voren duidelijk maakten of ze mee zouden doen aan de staking. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).


Verkiezingen Provinciale Staten 2023

  • Zo kan iedereen stemmen Ieder(in) heeft alle actuele informatie over de toegankelijkheid van verkiezingen op één thema-pagina bij elkaar gezet. Die pagina is via dit bericht te vinden (bron: Ieder(in).

Divers

  • “Kom met een oplossing voor onvermijdbaar hoge energiekosten’ Dat schrijven acht patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), in een brandbrief aan de Tweede Kamer, die deze week over het geld voor volgend jaar debatteerde met het kabinet. Zie voor de brief dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

3 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page