top of page

Docu-alert 520 6 januari 2023


Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Ter Informatie

  • Verzendadres Docu-alert verandert Vanaf volgend nummer neemt Edward de Bruin, vrijwilliger bij Platform VG Haaglanden, de verzending van Docu-alert en het beheer van de verzendlijst over. Hij gebruikt als afzendadres: info@platformvbhaaglanden.nl. Ik noem het mailadres nu al, zodat u dit in uw computer als betrouwbare afzender kunt opnemen. Ik ben blij dat door deze samenwerking de verzending van Docu-alert geborgd is en kijk uit naar een goede samenwerking. Jaap Penninga

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

  • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen Hij heeft het CBS opdracht gegeven om onderzoek daarnaar te doen. Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden.

PGB

  • Aansluiting gemeenten op PGB Portaal gaat nog jaren duren Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar de brief van de minister.

Jeugdwet

  • Akkoord jeugdzorg loopt stuk op geld (2) Toegevoegd: reactie van VNG en nieuwe brief staatssecretaris Van Ooijen Al langer praten het Rijk, gemeenten, jeugdinstellingen, professionals en cliënten over hervormingen van de jeugdzorg. Die afspraken zouden er voor afgelopen kerst moeten zijn. Eind vorige jaar liepen die gesprekken echter vast vanwege het geld. Dat heeft staatssecretaris van Ooijen eerder laten weten. Klik hier voor de brief d ie hij daarover eind vorig jaar schreef. Meer info in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link). Zie voor de reactie van VNG op de situatie dit bericht. Deze week gaf staatssecretaris Van Ooijen in een nieuwe brief zijn visie op de situatie. Volgens hem is er geen sprake van een impasse. Meer over die brief in dit bericht (bron: Skipr). Dit bericht uit de vorige Docu-alert is geactualiseerd en aangevuld.

Participatiewet e.a.

  • Aantallen beschutte werkplekken per gemeente voor 2023 vastgesteld Jaarlijks stelt het ministerie van SZW vast hoeveel beschutte werkplekken elke gemeente dat jaar moet inrichten. Deze week publiceerde het ministerie de cijfers voor 2023. Meer (achter)informatie in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat een link naar de lijst met aantallen per gemeente.

Divers

  • Vind een arts VG bij jou in de buurt VGN heeft een interactieve kaart samengesteld met daarop de poliklinieken in Nederland waar men terecht kan voor een arts VG. Die kaart is via dit bericht te vinden (bron: VGN).

  • ‘Gehandicaptenzorg dreigt zware zorg af te stoten’ Dat betoogt Matthijs Heystek. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

  • VWS komt met vijf maatregelen voor cultuursensitieve zorg Zie voor een samenvatting dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar de brief die de drie bewindpersonen van VWS daarover schreven aan de Tweede Kamer. Voor de gehandicaptenzorg komt een apart richtlijn.

  • Vergoedingen zorgen voor problemen vrijwilligers met Belastingdienst De LCR heeft onderzoek laten doen naar problemen met vrijwilligersvergoedingen. De resultaten zijn vastgelegd in een Signaal. Meer over die problemen in dit bericht (bron: LCR); onderaan het bericht staat een link naar het Signaal.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

8 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page