top of page

Docu-alert 523 27 januari 2023

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Jeugdwet

 • 'Geen leeftijdsgrens bij jeugdzorg' Deze week pleitte de Stichting Het Vergeten Kind voor een afschaffing van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor jeugdzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Eerste Kamer geeft ‘ruziënde partijen’ overlegruimte jeugdzorg Net als eerder de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer een debat over de jeugdzorg uitgesteld. Dit om de onderhandelende partijen over de hervorming van de jeugdzorg de ruimte te bieden om de onderhandelingen af te ronden. De Eerste Kamer wil nu voor 1 maart duidelijkheid van de staatssecretaris Van Ooijen hoe het belangrijkste geschil wordt opgelost. Meer informatie en toelichting in dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Werknemers sociale werkbedrijven eisen inflatiecompensatie Gemeenteambtenaren kregen wel een tegemoetkoming voor de gestegen inflatie, veel medewerkers van de SW-bedrijven niet. Daarom gaan ze actie voeren. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Ombudsman opent onderzoek naar invloed van burgers in de Participatiewet Hij wil inzicht krijgen in hoeverre burgers invloed hebben op de eigen situatie en op de beleidsvorming. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Ombudsman).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Cliëntenorganisaties willen meer cliëntenperspectief in wetsevaluatie Wzd Eerder spraken cliëntenorganisaties met minister Helder over de evaluatie van de Wzd. In dat gesprek hebben ze onder meer gevraagd om in de uitwerking van de evaluatie het cliëntenperspectief uitdrukkelijk mee te nemen. Dat is tot nu toe onvoldoende gebeurd volgens hen. Meer in dit bericht (bron: LSR). Deze week hebben ze soortgelijke opmerkingen ook aan de Tweede en Eerste Kamer toegestuurd. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wkkgz

 • Gehandicaptenzorg en zorglandbouw werken samen aan kwaliteit Dat hebben de Stuurgroep Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Meer over de bedoeling en de inhoud van de samenwerking in dit bericht (bron: VGN).

Divers

 • Overzicht maatregelen energiekosten compensatie Ieder(in) heeft alle compensatiemaatregelen voor de hoge energiekosten op een rijtje gezet. Zie voor dit overzicht dit bericht.

 • ‘Onze doelgroep kan meer dan we op het eerste gezicht vaak denken' Dat zegt Stijn Weterings, onderzoeker van de Academische Werkplaats GOUD aan het Erasmus MC over zijn onderzoek naar de mogelijkheden van intensieve krachttraining bij mensen met een verstandelijke beperking. Meer over dat onderzoek in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptensector).

 • Clientondersteuners zien problemen in de zorg steeds verder toenemen Dat meldt MEE NL in de jaarlijkse Signaleringsrapportage. Meer daarover in dit bericht (bron: MEE NL).; in het bericht staat een link naar de signaleringsrapportage.

 • Financiële diensten niet voor iedereen toegankelijk door digitalisering Daarvoor waarschuwt de AFM, de toezichthouder op de financiële markten. Zie voor meer info dit bericht (bron: NZG).

 • Energietoeslag bereikt 90% van inwoners met laag inkomen Dat meldt Divosa op basis van een peiling bij gemeenten. Meer in deze berichten van VNG (link) en Divosa (link).

 • 'Cliëntervaring in de zorg is meer dan alleen ervaringen terugkoppelen' Aanbieders van onder meer gehandicaptenzorg nemen de ervaring van cliënten onvoldoende mee bij kwaliteitsmetingen, volgens een onlangs verschenen rapport van onderzoeksinstituut Nivel. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Het NIVEL-onderzoek is hier te vinden.

 • ‘Moeilijke woorden zijn stom’ De redactie van De Flits was voor één dag baas van de Gelderlander. Het blad De Flits is een blad van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor hun ervaringen dit bericht (bron: VGN)

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page