top of page

Docu-alert 525 10 februari 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • ‘Langdurige zorg kan nieuwbouw niet betalen’ Ten gevolge van de stijging van de bouwkosten, strengere duurzaamheidseisen en de gestegen rente komen instellingen in de langdurige zorg in de problemen: ze kunnen nieuwbouw niet meer betalen. Daar zijn dan de sterk gestegen energieprijzen nog eens bovenop opgekomen. Zie voor meer informatie dit artikel. (bron: Skipr).

  • ‘Inspectie sluit instelling waar gehandicapten worden mishandeld’ In het Groningse Wedde heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alle zorg op Zorgboerderij Aurora Borealis stopgezet. Er zijn ernstige misstanden geconstateerd. Diverse oud-medewerkers hadden aangifte bij de politie gedaan. Eerder was al de zorg voor twee cliënten stop gezet. Zie voor meer informatie dit bericht. (bron: Skipr) De Zorgboerderij in Wedde heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de sluiting. Als reactie op de berichten over misstanden zegt Aurora Borealis ‘vanuit een antroposofische en holistische visie te werken’. Daarbij gebruikt de Zorgboerderij ‘een methode van duidelijkheid, structuur en begrenzing’. Meer hierover in dit bericht. (bron: Skipr).

Wmo

  • ‘Gemeente Leusden in de fout met Wmo-inkomenstoets huishoudster.’ De rechter in Utrecht heeft bepaald dat de gemeente Leusden een inwoonster geen huishoudelijke hulp mocht weigeren omdat zij en haar man te veel verdienden. De gemeente mag in dezen geen inkomenspolitiek bedrijven. Zie voor meer informatie dit bericht. (bron: Binnenlands Bestuur).

Wlz / Wmo / Jeugdwet / Zorgverzekeringswet

  • Minister Kuipers wil stapeling van eigen betalingen in de zorg voorkomen (2) Nieuw: reactie Ieder(in) Minister Kuipers heeft het CBS opdracht gegeven daarnaar om onderzoek te doen. Onder eigen betalingen vallen bijvoorbeeld het eigen risico in Zvw en de eigen bijdragen in Wlz en Wmo. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr). De brief van de minister is hier te vinden. In een reactie vraagt Ieder(in) de Tweede Kamer om alle eigen bijdragen en meerkosten bij dit onderzoek te betrekken. Zie voor meer info dit bericht (bron: Ieder(in).

Wlz / kinderbijslag

  • Ouders krijgen brief van CIZ over mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. In februari verstuurt het CIZ een brief aan alle ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een Wlz-indicatie die geen dubbele kinderbijslag ontvangen. In de brief staat dat zij mogelijk recht hebben op dubbele kinderbijslag en hoe ze dit kunnen aanvragen. Meer info in dit bericht (bron: CIZ).

Jeugdwet

  • Kamervragen over schrappen van honderden banen in jeugdhulpverlening Limburg beantwoord Die vragen waren gesteld door GroenLinks; ze werden deze week beantwoord door staatssecretaris Van Ooijen.

Leerlingenvervoer

  • FNV dreigt opnieuw met stakingen in zorg- en leerlingenvervoer Als werkgevers niet voor 17 februari tegemoetkomen aan de eisen die de vakbond voor de nieuwe cao stelt, dan staken chauffeurs in het vervoer voor kwetsbare mensen op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

VN-verdrag Handicap

  • Voor eind maart kabinetsbesluit over ratificatie Facultatief Protocol Dit Protocol biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité in Genève als de regering zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Helder dat het kabinet voor het eind van dit kwartaal met een beslissing komt over die ratificatie. De Kamer had daar in een motie om gevraagd.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page