top of page

Docu-alert 527 24 februari 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • VGN wil afbouw complexe gehandicaptenzorg voorkomen: ‘het is 5 voor 12’ In een brief aan de Tweede Kamer vraagt VGN om op korte termijn € 80 miljoen extra ter beschikking te stellen. Op die manier wil VGN voorkomen dat gehandicapteninstellingen de complexe gehandicaptenzorg (VG 7) moeten gaan afbouwen. Zie voor meer info deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). Zie ook het bericht van Kansplus, belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Wmo/ Wlz / Zorgverzekeringswet

 • Betere en goedkopere zorg dankzij ‘zorgarrangeur De zorg in Nederland is verdeeld over drie wetten met eigen regels en met eigen uitvoerders. Dat geeft nogal eens onduidelijkheden en afstemmingsproblemen. Minister Helder verwacht dat de inzet van ‘zorgarrangeurs’ mensen zal helpen bij het vinden van de juiste zorg. Zij verwijst daarbij naar de resultaten van drie experimenten met dergelijks arrangeurs. Zij heeft nu € 8,9 mln beschikbaar gesteld aan gemeenten om ook zo’n arrangeur aan te stellen. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Manifest om buurtinitiatieven in de langdurige zorg te redden wordt breed gesteund Ons zorgsysteem zit het bouwen van zorgzame gemeenschappen in de weg. Dat stelt Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie. Daarom initieerde hij een manifest, dat bewindslieden Connie Helder, Hugo de Jonge en Karien van Gennip oproept om meer ruimte te creëren voor buurtinitiatieven. Het manifest kan op veel support rekenen. Meer over het Manifest is te vinden in dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Sociaal ontwikkelbedrijven benutten te weinig de mogelijkheden van praktijkleren Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Cedris. Zie voor de uitkomsten van dat onderzoek en de ontwikkelmogelijkheden dit bericht (bron: Cedris).

 • ‘Verbeter de arbeidsvoorwaarden van álle werknemers bij gemeenten’ Die oproep doen Cedris en FNV. Voor gemeenteambtenaren kwam deze week een nieuwe cao rond. Maar dat akkoord geldt niet voor de mensen onder de cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag. Voor hen geldt vooralsnog de nullijn. Cedrs en de FNV vinden dit niet aanvaardbaar. De FNV heeft inmiddels met acties gedreigd. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

Jeugdwet

 • 'In voorjaar akkoord over jeugdzorg' Dat verwacht staatssecretaris Van Ooijen, nu partijen weer met elkaar praten. Hij vermeldt echter niet hoe hij de meningsverschillen wil overbruggen. Het Akkoord over jeugdzorg had er al een jaar eerder moeten zijn. Maar partijen verschillen vooral diepgaand van mening over financiële kwesties. Het is de vraag of de Tweede en Eerste Kamer genoegen nemen met de brief van Van Ooijen. De Eerste Kamer had eind januari van Van Ooijen geëist dat hij de senaat voor 1 maart zou laten weten hoe het financiële geschil tussen rijk en gemeenten zou worden opgelost. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Onafhankelijke clientondersteuning

 • Belangenbehartigers onontbeerlijk voor goede clientondersteuning Dat is één van de lessen die Ieder(in) trekt uit het Koploperproject onafhankelijke clientondersteuning, waaraan afgelopen vijf jaar 113 gemeenten hebben meegedaan. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Ieder(in)).

VN-verdrag Handicap

 • Laatste handtekening gezet: ’handicap’ nu toegevoegd aan artikel 1 Grondwet Vorige week zette minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) haar handtekening onder de wijziging van artikel 1 van Grondwet. Vanaf nu is handicap als discriminatiegrond toegevoegd aan de Grondwet. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Belastingaangifte

 • Laat geen geld liggen Vanaf 1 maart kan weer aangifte gedaan worden voor de inkomstenbelasting. Zoals elk jaar geeft Ieder(in) weer uitgebreide informatie over de aftrekmogelijkheden van zorgkosten in verband met handicap en beperking. Zo is er de website meerkosten.nl, waarin, naast informatie over aftrekmogelijkheden, ook informatie staat over inkomensondersteuning. Daarnaast is er een uitgebreide lijst met antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens een recent webinar over de aftrekbaarheid van zorgkosten (link).

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

 • Amersfoort richt prikkelarm stemlokaal in De gemeente Amersfoort gaat inwoners die weinig prikkels verdragen de keuze geven om toch zelf te komen stemmen. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • ‘Zorginstellingen willen af van zzp'ers. De balans is zoek’ Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij een aantal gehandicapten- en ouderenvoorzieningen. De kosten van zzp-ers stijgen snel en de roosters zijn minder makkelijk te vullen. Meer info in dit artikel (bron: NOS).

 • Diplomafraude in zorg verdubbeld Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat zowel om vervalste diploma’s als om valse Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG). De gehandicaptenzorg is een sector waar dit relatief vaak voorkomt. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: IGJ).

 • Laat mensen met een beperking meer profiteren van het Stap-budget Het Stap-budget is een vergoeding van maximaal 1000 euro voor het volgen van een opleiding. Hiermee kunnen mensen hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren Er wordt gewerkt aan een verbetering van de Regeling. Daarbij komt er onder mee extra geld voor mensen zonder opleiding en voor praktisch geschoolde mensen. Ieder(in) is hierover positief, maar vraagt ook om extra aandacht voor mensen met een beperking. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page