top of page

Docu-alert 530 17 maart 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VG Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Jeugdwet

  • Amsterdam snijdt radicaal in jeugdhulpaanbod Het aantal jeugdhulpaanbieders moet terug van ruim tweehonderd naar ongeveer veertig. Zo’n duizend kinderen en jongeren blijven daardoor vanaf volgend jaar verstoken van specialistische zorg. Meer over dit plan en de gevolgen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

  • Onderzoek naar verkorting behandelduur in jeugdzorg Op verzoek van VWS is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verkorting van de behandelduur in de jeugdzorg. Achterliggend is de wens tot kostenbesparing. Deze week stuurde staatssecretaris van Ooijen het onderzoeksrapport (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. FNV Jeugdzorg noemt dit onderzoek naar het verminderen van de behandelduur jeugdzorg ’kwalijk en schadelijk’. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

  • Gemeente Groningen wil doorpakken met basisbaan Dat zijn banen voor inwoners die wel graag willen en kunnen werken, maar een grote afstand hebben tot de arbeidsmark. Bij een basisbaan gaat het om uiteenlopende werkzaamheden, zoals schoonmaak, ondersteuning van kwetsbare inwoners, hulp in kringloopwinkels en reparatie- en herstelwerkzaamheden. Het plan is om de komende jaren 250 basisbanen te creëren. Meer over dit plan en de reactie van Divosa in dit bericht (bron Divosa).

  • Acties voor verbetering van cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag Voor gemeenteambtenaren kwam onlangs een nieuwe cao rond. Maar dat akkoord geldt niet voor de mensen onder de cao Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag. Voor hen geldt vooralsnog de nullijn. Er zijn op dit moment de nodige activiteiten om ook deze cao’s te herzien. Dit bericht (bron: Cedris) bevat een overzicht .

  • Aanvraagtermijn Noodfonds Energie verlengd Tot eind april kunnen aanvragen worden gedaan. Ook is de aanvraagprocedure minder ingewikkeld gemaakt. Meer in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Minister Helder beschrijft hoe ze de Wzd wil aanpassen Dat doet ze in een reactie op het kritische evaluatie-rapport over de werking van deze wet. Meer over die reactie in deze berichten van Skipr (link) en Kansplus (link). Zie voor een uitgebreide samenvatting van de reactie van de minister dit bericht (bron: VGN); onderaan dat bericht staan link naar de brief met bijlagen van de minister.

Verkiezingen Provinciale Staten

· Kiezers positief over vrijwilligers met verstandelijke beperking op stembureau Dit jaar deden ruim driehonderd zogenoemde 'prokkelduo's' mee als vrijwilliger in de stembureaus. Zo'n duo bestaat uit iemand met een verstandelijke beperking en een buddy. Stichting Prokkel heeft veel positieve reacties gekregen op de aanwezigheid van deze vrijwilligers. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

Divers

· (H)erken jij dementie ……bij mensen met een verstandelijke beperking? Onder die titel loopt een campagne om meer bekendheid te krijgen van en kennis over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Op de campagnepagina https://herkenjijdementie.nl/ is veel informatiemateriaal te vinden over dit onderwerp. Ook staan er links naar allerlei andere informatiebronnen.

· Begeleiders gehandicaptenzorg krijgen nieuw beroepscompetentieprofiel Dat profiel beschrijft de eisen die in de praktijk worden gesteld aan de deskundigheid van de begeleiders. Meer over dat profiel in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link); onderaan het laatste bericht staat een link naar het profiel.

  • Diplomafraude in zorg verdubbeld (2) Nieuw: Kamervragen over dit onderwerp beantwoord Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat zowel om vervalste diploma’s als om valse Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG). De gehandicaptenzorg is een sector waar dit relatief vaak voorkomt. Zie voor meer info dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: IGJ). Over dit onderwerp zijn eerder Kamervragen gesteld door de VVD. Die zijn deze week beantwoord. Aan dit bericht uit een eerdere Docu-alert zijn antwoorden op Kamervragen toegevoegd.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page