top of page

Docu-alert 531 24 maart 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz / Wzd

 • Langere wachttijden bij CIZ door toename aanvragen

Bij het CIZ komen momenteel veel aanvragen binnen. Het kan daardoor langer dan 6 weken duren voordat het CIZ een indicatie kan afgeven. Meer info in dit bericht (Bron: CIZ).

Wlz

 • Budget voor langdurige zorg 2023 met € 125 miljoen verhoogd Eerder kwam het NZa met een prognose (link) waarin een tekort werd voorspeld in 2023. Minister Helder heeft het beschikbare budget voor de Wlz nu met € 125 miljoen verhoogd naar € 32.8 miljard. Klik hier voor de brief die zij daarover stuurde naar de NZa.

 • Complexe gehandicaptenzorg in de knel: ouders en bestuurders uiten hun zorgen Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Wmo

 • Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. Op basis van die die gemeentelijke rapporten wordt een landelijke rapportage gemaakt. Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen die landelijke rapportage (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. Zie voor enkele opvallende punten dit bericht (bron: Skipr). Zo blijkt 50 tot 80 procent van de cliënten niet te weten dat gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wmo / Jeugdwet / PGB

 • PGB-tarieven in veel gemeenten onvoldoende

Dat meldt Per Saldo op basis van signalen van PGB-gebruikers. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Minister Helder beschrijft hoe ze de Wzd wil aanpassen (2) Toegevoegd: reactie van Ieder(in) Dat doet ze in een reactie op het kritische evaluatie-rapport over de werking van deze wet. Meer over die reactie in deze berichten van Skipr (link) en Kansplus (link). Zie voor een uitgebreide samenvatting van de reactie van de minister dit bericht (bron: VGN); onderaan dat bericht staan link naar de brief met bijlagen van de minister. Nieuw: Deze week reageerde ook Ieder(in)op de brief van de minister (link)

Leerlingenvervoer

 • Basisnormbedragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2023/2024 bekend Die bedragen zijn te vinden in dit bericht (bron: VNG).

(Passend) Onderwijs

 • Minister Wiersma: inclusief onderwijs wordt de norm in 2035 Dat schrijft hij deze week in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Hij wil dat inclusief onderwijs in 2035 bereikt hebben. In de brief beschrijft hij wat dat betekent en hoe hij dit wil bereiken. Zie hier voor de reactie van Ieder(in) op deze brief.

Divers

 • Voorbeelden van innovaties in de gehandicaptenzorg De website Zorg van Nu geeft een overzicht van innovaties in de zorg via zorgtechnologie, e-health en digitale zorg. Voor de gehandicaptenzorg zijn de voorbeelden hier te vinden.

 • Personeelstekort zorg neemt de komende tien jaar verder toe Dat is de kern van de nieuwe Arbeidsmarktprognose die minister Helder deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Meer info daarover in deze berichten van NZG (link) en Skipr (link)..

 • Artsen VG en Specialisten ouderengeneeskunde gaan samenwerken Die samenwerking richt zich vooral op het ontwikkelen van richtlijnen en handreikingen. Meer over die samenwerking in dit bericht (bron: Skipr).

 • Zorg krijgt beperkte overgangstermijn voor Wet Digitale Overheid Die nieuwe wet schrijft onder meer voor dat burgers veilig moeten kunnen inloggen bij publieke dienstverleners, waaronder zorgaanbieders. Deze wet treedt waarschijnlijk in juli in werking. Meer over deze wet en de invoering in dit bericht (bron: Skipr).

 • Nieuw intern bestuurder benoemd bij Per Saldo Het bestuur van Per Saldo benoemt Marco Strik als intern directeur. Hij start per15 april. Directeur Aline Molenaar doet een stapje terug en gaat zich volledig richten op haar activiteiten als extern directeur. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page