top of page

Docu-alert 532 31 maart 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • Steeds meer gehandicaptenorganisaties nemen geen nieuwe cliënten aan De wachtlijsten voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen groeien. De zorg voor deze groep is zo zwaar en duur dat meer gehandicaptenorganisaties geen nieuwe cliënten aannemen. Voor meer info klik hier (bron: Skipr).

  • IGJ presenteert goede voorbeelden van complexe gehandicaptenzorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft goede ervaringen verzameld over complexe zorg aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Zo kunnen zorgaanbieders leren van elkaars ervaringen, over wat er goed gaat, aldus de inspectie. Juist voor deze cliënten kunnen de gevolgen van goede of minder goede zorg groot zijn, aldus de IGJ. Voor meer info lees bij Skipr klik hier.

Wmo

  • Oudewater en Woerden gaan inkomenstoets voor eigen bijdrage Wmo stoppen Deze gemeenten hadden die inkomenstoets al ingevoerd in afwachting van de wettelijke aanpassing van de eigen bijdrage Wmo in 2025. Zij gaan daar nu mee stoppen en passen in de toekomst de vaste eigen bijdrage Wmo (‘het abonnementstarief’) weer toe. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Pgb

  • Uitspraak rechter: Pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen niet uitgesloten worden van sociale zekerheid Deze week was er een belangrijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), (de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid). Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor Pgb-budgethouders en voor Pgb-zorgverleners. Zie voor meer info en toelichting dit bericht (bron: Per Saldo).

Wet Zorg en dwang (Wzd)

  • Ervaringen met de Wzd: resultaten onderzoek door cliëntorganisaties Door zes clientorganisaties (Ieder(in), Alzheimer Nederland, KansPlus, LFB, LSR en Per Saldo) is afgelopen najaar onderzoek gedaan naar ervaringen met de Wzd. Uit dit onderzoek blijkt dat de kennis onder cliënten, naasten en zorgprofessionals over de wet nog steeds beperkt is. Ook hebben niet alle zorgaanbieders de wet al goed ingevoerd en geven ze vaak nog onzorgvuldig onvrijwillige zorg. Daarnaast wordt er nog te weinig gezocht naar alternatieven voor onvrijwillige zorg. Zie voor meer resultaten uit dit onderzoek en voor het beleid van de minister dit bericht (bron: KansPlus).

Divers

  • ‘Regeldruk irriteert hardnekkig’ in de gehandicaptenzorg In een blog (link) op de VGN-site schrijft Theo van Uhm, VGN-directeur, over zijn ergernis met de hoge regeldruk in de gehandicaptenzorg< met name in de Wmo en de Jeugdwet. Daar is die regeldruk inmiddels 30%.

  • Steffie: website met eenvoudige informatie over allerlei onderwerpen Op de website Steffie (https://www.steffie.nl) is over allerlei onderwerpen eenvoudige informatie in makkelijke taal en beeld te vinden. Nieuw is bijvoorbeeld informatie over meer bewegen (link).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page