top of page

Docu-alert 533 7 april 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wmo

  • Drie gemeenten werken voortaan met Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd Dat zijn de gemeentes Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht. Deze gemeenten doen dit om de administratieve lastendruk te verminderen. Klik voor meer toelichting hier (bron: Skipr).

Pgb

  • Waarom kiest men voor Pgb in de langdurige zorg? Het Nivel deed daar onderzoek naar. Daaruit kwamen zes belangrijke motieven: de voornaamste daarvan is het behoud van eigen regie. Meer over de deze en andere redenen in dit bericht (bron: Skipr). De onderzoekspublicatie is via deze Nivel-pagina te vinden.

  • Bewoners en pgb-wooninitiatieven in de problemen door kostenstijgingen Dat blijkt uit een meldactie van Per Saldo. Belangrijkste knelpunten zijn de gestegen zorgtarieven, energiekosten én kosten voor levensonderhoud. Meer over dit onderzoek en de uitkomsten in dit bericht (bron: Per Saldo).

Jeugdwet

  • Brandbrief aan Tweede Kamer: ‘Uitstel van verbeterplannen jeugdzorg is funest’ Clientorganisaties, beroepsorganisaties en zorgaanbieders hebben gezamenlijk een brief naar de Tweede kamer gestuurd. Deze organisaties vinden dat verder uitstel van hervormingen in de jeugdzorg niet meer kan. Komende week discussieert de Tweede Kamer over de situatie in de jeugdzorg. Meer info over deze brief in deze berichten van Ieder(in) (link) en VGN (link). Staassecretaris Van Oijen heeft inmiddels op die brief gereageerd. Zie voor zijn reactie hier.

Wet zorg en dwang

  • Inspectie: ambulante zorg moet beter leren wanneer hulp dwang wordt Volgens de wet moet het dwingen van mensen tot het accepteren van zorg zoveel mogelijk worden voorkomen. Maar zorgverleners bij mensen thuis, in dagbesteding of in beschermde woonvormen vinden het vaak moeilijk om te bepalen wanneer er nu eigenlijk sprake is van dwang. Dat constateert de gezondheidsinspectie. Het risico is volgens haar dat dwang wordt toegepast zonder dat de zorgverleners daarbij de voorwaarden naleven.

Voor meer info klik hier (bron Skipr)en hier (bron: IGJ).

Divers

  • Nieuwe handreiking omgaan met probleemgedrag gepubliceerd Om een multidisciplinaire kijk te bevorderen, hebben KansPlus en Buro Opaal twee publicaties gemaakt over omgaan met probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Middels een handreiking en folder met werkkaart willen de organisaties de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen. Voor familie is er een handreiking en voor volwassenen met een verstandelijke beperking een folder met werkkaart. Bron Skipr. Voor meer info klik hier.

  • Mensen met verstandelijke beperking getraind om te kunnen onderzoeken Deze training is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University. Meer over de training in dit bericht (bron: NZG).

  • Cliëntenorganisaties willen toegankelijker overheidswebsites en apps Dat heeft het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. Onder andere Ieder(in), KansPLus en Sien zijn lid van dit Netwerk. In de brief staan een aantal aandachtspunten. Zie voor meer info en een link naar de brief dit bericht (bron: KansPlus).

  • ‘Gewoon meedoen’ met LVB vraagt ingewikkelde professionele inzet Dat is één van de conclusies van een onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam en de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving. Meer daarover in dit artikel (bron: Sociale Vraagstukken).

  • Ieder(in) doet voorstellen voor verbetering nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Belangenorganisaties, zoal KansPlus, Sien, LFB en SDS en de koepelorganisatie Ieder(in) ontvangen subsidie van het rijk voor hun activiteiten. VWS heeft nu een concept voor een nieuwe subsidieregeling gemaakt. Op de website van Ieder(in) staat de reactie die Ieder(in) (mede namens veel lidorganisaties) heeft ingediend. In die reactie is ook aandacht voor de noodzaak van subsidiering van lokale en regionale beorganisaties.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page