top of page

Docu-alert 535 21 april 2023
Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Minister Helder: Kabinet ziet af van verplichte meerjarige contracten in de langdurige zorg Zorgkantoren zijn niet langer verplicht meerjarige contracten met budgetafspraken af te sluiten met zorgaanbieders. Door die ruimte kunnen zorgkantoren meerjarige contracten inzetten als ‘sturingsinstrumenten’ in de langdurige zorg. Voor meer info klik hier (bron: Skipr).

 • Sterfte door COVID verviervoudigd bij mensen met verstandelijke beperking Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en de Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen In Nijmegen. Meer over de uitkomsten van dit onderzoek in deze berichten van NZG (link) en Radboud Universiteit (link); aan het eind van het laatste bericht staat ook een link naar de onderzoekspublicatie.

 • Problemen complexe VG-zorg vergroten druk op mensen met beperking en hun familie Dat schrijft Ieder(in) (link) naar aanleiding van de toenemende wachtlijsten voor mensen met een VG7-indicatie. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), sprak daar deze week ook over in het Radio 1 programma Spraakmakers. Meer over haar inbreng in dit bericht. Ook Pointer deed onderzoek naar deze problemen. Zij publiceerden deze week hun resultaten onder de kop: ‘Ouders ernstig gehandicapten vinden nauwelijks geschikte woonplek voor hun kind’. Klik hier voor meer info (bron: Skipr).

 • Kamervragen beantwoord over gedwongen verhuizingen van mensen met een verstandelijke beperking in zorgwoningen in Horst aan de Maas Die vragen waren gesteld door GL respectievelijk SP. Die vragen zijn deze week beantwoord: link (GL) en link (SP).

 • Zorgkantoor CZ onderzoekt meerwaarde sociale robots in gehandicaptenzorg Het zorgkantoor doet dat samen met zes zorginstellingen en de universiteit van Maastricht. CZ Zorgkantoor stelt 50 robots ter beschikking voor dit onderzoek. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

Wmo

 • Meer gemeenten indiceren voor onbepaalde tijd Enkele voorbeelden zijn de gemeenten Maastricht, Rotterdam en Stichtse Vecht. Iedere gemeente doet dat op een eigen manier. Meer info daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)

Jeugdwet

 • Rijk en gemeenten sluiten compromis over bezuinigen jeugdzorg Het Rijk voert al langer overleg met gemeenten, zorgaanbieders, professionals en clientorganisaties over noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg (‘de Hervormingsagenda Jeugd’). Dit overleg lag geruime tijd stil doordat Rijk en gemeenten geen overeenstemming konden bereiken over bezuinigingen. Deze week sloten ze daarover uiteindelijk een compromis. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de brief die staatssecretaris van Ooijen hierover schreef aan de Tweede Kamer. Er zijn reacties van VNG (link) en zorgaanbieders (link)

 • Debat in Tweede Kamer over jeugdzorg Deze week was er ook een debat over de jeugdzorg in de Tweede Kamer. Het compromis over de bezuinigingen kwam daar ook breed aan de orde. Zie voor een korte indruk van dit debat dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) en dit bericht (bron: Skipr). Staatssecretaris Van Ooijen sloot in het debat niet uit dat er toch een eigen bijdrage komt in de jeugdzorg.

Participatiewet

 • Nieuwe webpagina UWV voor schoolverlaters met beperking Op deze webpagina (link) is onder meer informatie beschikbaar over het vinden van werk en over de vraag of werken met een beperking wel kan.

 • Kamervragen over toepassing ondergrens-indicatie Wsw beantwoord Die vragen waren gesteld door SGP en GL; ze zijn deze week beantwoord (link).

 • Wettelijk minimumloon per 1 juli verhoogd tot € 1995 per maand Meer daarover in dit besluit met toelichting van SZW.

 • Gemeentenieuws SZW 2023-1 verschenen SZW stuurt geregeld een overzicht van ’kleine’ beleidsveranderingen naar gemeenten. Deze week verscheen het eerste nummer van 2023. Een overzicht van behandelde onderwerpen staat in deze aanbiedingsbrief; klik voor de nieuwsbrief zelf hier.

PGB

 • Kamervragen over toezicht op PGB-wooninitiatieven beantwoord Die vragen waren gesteld door GL en zijn nu beantwoord (link).

Divers

 • ‘Zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen, maar doen dat wel’ Dat blijkt uit meldingen die de NZA ontvangt. Deze zorgaanbieders doen dit omdat ze de tarieven die zij van zorgverzekeraars ontvangen niet hoog genoeg vinden. Voor meer info klik hier (bron: NZG).

 • Nieuwe wet moet zorgfraude aanpakken Deze week stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel ‘bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ (Wbsrz). Dit wetsvoorstel moet de bestrijding van zorgfraude makkelijker maken. Meer info over die wet in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Covid-pandemie herstelt vertrouwen in de zorg van chronisch zieke mensen Wel nam de participatie van mensen met een verstandelijke beperking sterker af tijdens corona en hadden zij meer last van stress. Dat zijn enkele uitkomsten van de Monitor Zorg en Participatie 2022 van NIVEL. Meer uitkomsten in deze berichten van NZG (link) en NIVEL (link).

 • Rapport over uitvoering lijkschouw in de langdurige zorg In de praktijk doen zich problemen voor bij de uitvoering van de lijkschouw in de langdurige zorg. Zo zijn er te weinig artsen VG, specialisten ouderenzorg en huisartsen. Op verzoek van VWS heeft bureau HHM onderzocht of de lijkschouw ook uitgevoerd kan worden door verpleegkundig specialisten of physician assistants. Het Bureau adviseert om daarmee te gaan experimenteren in enkele regio’s. Deze week stuurde minister Helder het rapport naar de Tweede Kamer; in de begeleidende brief zegt zij, dat zij na de zomer met een standpunt komt.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page