top of page

Docu-alert 537 6 mei 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

  • Kabinet reserveert 40 miljoen om afbouw complexe gehandicaptenzorg te voorkomen Die reservering geldt voor 2023 en 2024 en is bedoeld om de periode van onderzoek naar kostendekkende tarieven voor VG 7 te overbruggen. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de reactie van VGN hier.

  • Onderzoeksrapport over Discriminatie in de (langdurige) zorg en in de sport (2) Dit verkennend onderzoek is gedaan in opdracht van VWS en bestrijkt het hele werkterrein van VWS. In het rapport (link) wordt onder andere ingegaan op discriminatie in de langdurige zorg en bij clientondersteuning. In een begeleidende brief schrijft minister Helder dat zij voor de zomer komt met een inhoudelijke reactie. Zie voor een korte samenvatting dit bericht (bron: Skipr). Nieuw: aan dit bericht uit de vorige Docu-alert is een verwijzing naar een bericht van Skipr toegevoegd.

PGB

  • Duizenden aanbieders pgb-zorg hebben strafblad Die aanbieders van pgb-zorg met een strafblad blijken gemiddeld veel hogere bedragen te declareren dan aanbieders zonder strafblad. Dat komt naar voren uit onderzoek van RTL-nieuws. Zie voor meer uitkomsten uit dit onderzoek dit bericht (bron: Skipr). Het onderzoek van RTL Nieuws is hier te vinden.

Wmo

  • Eigen bijdrage Wmo wordt weer inkomensafhankelijk Die eigen bijdrage komt in de plaats van de huidige vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) en zal gelden voor voorzieningen als huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Die nieuwe eigen bijdrage gaat naar verwachting per 2025 in. Zie voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur). Klik voor de reactie van de gemeenten hier. Ieder(in) is teleurgesteld is over deze nieuwe eigen bijdrage en verwacht problemen bij mensen met een levenslange beperking of chronische ziekte. Klik voor de reactie van Ieder(in) hier.

Participatiewet e.d.

  • Jonggehandicaptenkorting gaat met 15% omlaag Dat heeft het kabinet besloten bij de Voorjaarsnota. Eerder was het kabinet van plan om die belastingkorting terug te brengen met 50%. Daar komt het kabinet dus deels op terug. Zie voor de reactie van Ieder(in) de link in het bericht hierboven.

Verkiezingen

  • Toegankelijkheid verkiezingen kan nog steeds een stuk beter Dat concludeert Ieder(in) op basis van binnengekomen klachten. Meer over die klachten in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar de Rapportage van het Meldpunt onbeperkt stemmen verkiezingen 2023.

Divers

  • Cao gehandicaptenzorg algemeen verbindend verklaard Dat betekent dat de cao-afspraken van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg. Op die manier wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

  • Tweede deel Undercover-uitzending over mishandelingen op zorgboerderij Aurora Borealis Afgelopen zondag toonde Alberto Stegeman het tweede deel van zijn Undercover -reportage over de misstanden op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde. In eerdere Docu-alerts besteedden we aandacht aan de problemen met deze zorgboerderij. Meer over de inhoud van het tweede deel van de reportage in dit bericht bron: NZG).

  • Hygiënecode voor woonvormen en instellingen herzien Dat meldt VGN. Vanaf juli 2023 moet volgens deze code worden gewerkt. Meer info over de code in dit bericht.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page