top of page

Docu-alert 538 13 mei 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Maatregel minister over meerjarig contracteren is pure bezuiniging Dat schrijft VGN in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op een maatregel van minister Helder om voortaan meerjarige contracten af te sluiten met zorgkantoren. Meer over deze maatregel en de reactie van VGN in dit bericht; onderaan het bericht staat een link naar de brief.

 • Stand van zaken energiemaatregelen langdurige zorg Deze week debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder over de gevolgen van de hoge energieprijzen voor oudereninstellingen. Ter voorbereiding stuurde zij een stand van zaken brief (link) over de getroffen maatregelen in de hele langdurige zorg.

PGB

 • PGB-zorgverleners vanaf nu verzekerd voor WW en Ziektewet Het gaat om zorgverleners in loondienst van een PGB-budgethouder, die minder dan 4 dagen per week werken. Zij zijn vanaf nu verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat is het gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep (CRvB). Dat meldt Per Saldo in dit bericht.

 • Maatwerk pgb mag alleen met toestemming budgethouder Dat is de reactie van Per Saldo op plannen van het kabinet om vanaf 2025 ‘Maatwerk pgb’ in te voeren in de Wlz voor bestaande budgethouders. Op dit moment worden budgethouders in de Wlz ingedeeld in een zorgprofiel. Er zijn 10 zorgprofielen in totaal. Bij elk zorgprofiel hoort een maximum budget. Het komt voor dat budgethouders het beschikbare bedrag niet helemaal opmaken. Bij het Maatwerk pgb wordt binnen het bestaande zorgprofiel het budget vastgesteld op datgene wat de budgethouder op dat moment totaal aan zorg heeft gecontracteerd. Lees voor meer info over deze plannen verder dit bericht (bron: Per Saldo).

Wmo

 • ‘Wmo-toezicht moet regionaal georganiseerd worden’ Dat is één van de verbeterpunten die staatssecretaris Van Ooijen noemt in zijn Voortgangsbrief Wmo 2015 (link). Meer over deze veranderingen in dit bericht (bron: Skipr).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • NZa gaat vergoeding voor enkele ambulante Wzd-activiteiten regelen Het gaat om activiteiten in de ambulante setting door functionarissen en deskundigen in de Wzd. Tot nu toe konden die activiteiten niet vergoed worden. VWS gaat nu aan de NZa een aanwijzing geven om dat alsnog te regelen. Meer daarover in deze brief van minister Helder.

Divers

 • 'Criminelen gebruiken zorg als dekmantel' Dat blijkt uit onderzoek waarover RTL nieuws bericht.

 • Medewerkers gehandicaptenzorg krijgen vaak te maken met agressie Dat blijkt uit een enquête van de FNV. Meer daarover in dit bericht (bron: FNV).

 • Vakbonden stoppen overleg over aanpassen loon gehandicaptenzorg Ze vinden het bod van VGN te laag. Het overleg is hierdoor geklapt. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

 • Kabinetsplan hoger eigen risico gaat niet door Het eigen risico blijft volgend jaar € 385. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

 • Gehandicapten- en cliëntenorganisaties vragen meer geld aan Tweede Kamer. Dat deden ze door de aanbieding van het Manifest ‘Meer geld voor PG-organisaties’. Meer daar in dit bericht (bron: Ieder(in).

 • ‘Innovatie in de gehandicaptenzorg: opleggen werkt niet, uitleggen wel’ Dat komt naar voren in dit artikel (bron: Zorgvisie , waarin aandacht wordt besteed aan één van de projecten uit de Innovatie-Impuls Gehandicaptenzorg. Dit project liep van september 2019 tot juli 2022 en is dit voorjaar geëvalueerd.

 • Nieuwe website voor mensen met beperking: Mo Die website is ontwikkeld door Philadelphia Zorg. Meer info in dit bericht ( bron: Skipr). Mo is te vinden via https://www.mo-online.nl

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page