top of page

Docu-alert 540 27 mei 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Handreiking Ondersteuningsplannen geactualiseerd Deze Handreiking Ondersteuningsplannen 2023 is gebaseerd op het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 en vervangt de huidige Handreiking uit 2013. Meer over de vernieuwde Handreiking is te vinden in dit bericht (bron: Kennisplein Gehandicaptenzorg); in het bericht staat een link naar de vernieuwde handreiking.

 • Zorg kan straks (nieuwe) huisvesting niet meer betalen Daarvoor waarschuwen deskundigen uit de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg in een Manifest. Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en VGN (link). Onderaan het laatste bericht staat een link naar het Manifest.

Wmo

 • Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo Die oproep doen een aantal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), aan staatssecretaris Van Ooijen en aan de Tweede Kamer. Bij ‘resultaatsgericht werken’ geeft de gemeente inwoners geen indicatie op basis van uren, maar is de beschikking gebaseerd op een (vaak vage) resultaatomschrijving, zoals bijvoorbeeld ‘een schoon huis’. Belangenorganisaties en rechters vinden deze manier van werken onder meer in strijd met de wet. Zie voor meer info en voor een link naar de brief die de organisaties daarover schreven dit bericht (bron: Ieder(in)).

 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervangt vanaf 2026 het abonnementstarief Voor alle Wmo-voorzieningen waarvoor nu de vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) geldt, komt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Die gaat vanaf 2026 gelden. Dat heeft het kabinet eerder besloten. Klik voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de reactie van VNG

Wmo / Jeugdwet /PGB

 • Aansluiting gemeenten op PGB Portaal onnodig uitgesteld Per Saldo vindt dat de aansluiting van gemeenten onnodig vertraagd wordt. Meer info in dit bericht (bron: Per Saldo).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Cliënten weten cliëntvertrouwenspersoon Wzd steeds beter te vinden Dat blijkt uit het gezamenlijke jaarverslag van de vier organisaties die ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersoon Wzd aanbieden. Meer info in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het jaarverslag.

 • Vragen over reactie VWS op wetsevaluatie Wzd en Wvggz beantwoord Die vragen waren gesteld door de fracties van GroenLinks, D66 en 50Plus in de Eerste Kamer. Deze vragen zijn nu beantwoord (link).

 • Erken verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris Dat is de kern van een recent rapport dat afgelopen week werd aangeboden aan minister Helder. Meer over dit rapport in dit bericht (bron: Skipr).

VN-Verdrag Handicap

 • Kabinet gaat Facultatief Protocol ratificeren Dit Protocol (een soort bijlage) bij het VN-Verdrag biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité in Genève, als de regering zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Helder dat het kabinet nu het Protocol gaat ratificeren. Zij komt binnenkort met een voorstel voor de goedkeuringswet.

 • Nieuwe brochure over VN-Verdrag Handicap Die uitgebreide brochure is gemaakt door Ieder(in). In de brochure is er aandacht voor wat er nu eigenlijk in het VN-verdrag Handicap staat en wat men daaraan heeft. Ook is er een hoofdstuk voor lokale belangenbehartigers met informatie hoe zij het verdrag in hun belangenbehartigerswerk kunnen gebruiken. De brochure is via dit bericht te vinden (bron: Ieder(in).

Divers

 • Minister Helder stuurt brief over versterking positie van cliënten binnen de zorg In die brief (link) beschrijft zij ontwikkelingen op het gebied van de patiënten- en gehandicaptenbeweging. Ook gaat zij in op de ondersteuning van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bij die brief zit een nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties voor de periode 2024–2028 (link).

 • Hoe bereid je je voor op een gesprek met een (huis)arts (2) Als iemand met een verstandelijke beperking bij de (huis)arts op consult komt, loopt dit proces vaak niet vlekkeloos. Daarom hebben acht partijen samen de Goed Gesprek Gids ontwikkeld. Daarin wordt beschreven wat de (huis)arts, begeleider, cliënt en zorgorganisatie kunnen doen om het gesprek beter te laten verlopen. Zie voor meer info hier (bron: BPSW) De Goed Gesprek Gids kan via deze link worden gedownload.

 • Komende dinsdag komt er een nieuw loonbod van VGN Dat meldt FNV (link) na acties deze week van werknemers in de gehandicaptenzorg.

 • Onrust over faciliteitenkaart voor de Efteling Met deze kaart krijgen mensen met een beperking bepaalde voordelen binnen de Efteling. Deze week was er een uitzending van Editie NL, waaruit bleek dat misbruik wordt gemaakt van deze kaart. Meer hierover in dit bericht (bron Ieder(In)).

 • Uitstroom zorgmedewerkers naar nieuw record Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, waarover Skipr bericht (link).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dat naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comentários


bottom of page