top of page

Docu-alert 541 3 juni 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz / Jeugdwet

  • Verlies en onzekere situatie voor Pluryn Meer over de situatie bij jeugdzorg- en gehandicaptenzorgaanbieder Pluryn in dit bericht (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

  • #ikzitklem: campagne voormeer bestaanszekerheid werknemers SW-bedrijven Deze campagne is gestart door Cedris (de koepel van de sociale ontwikkelbedrijven). Cedris wil met de campagne meer aandacht voor de slechte bestaanszekerheid van SW-medewerkers. Meer over de campagne in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat een link naar de campagnepagina.

  • Friese gemeenten willen eind aan ongelijke behandeling SW-medewerkers Anders dan andere medewerkers van gemeenten die 9% loonsverhoging hebben gekregen, hebben medewerkers van SW-bedrijven nog geen enkele compensatie of loonsverhoging ontvangen. Zij vallen namelijk niet onder de cao Gemeenten, maar onder de cao 'Sociale Werkvoorziening' of de cao 'Aan de Slag'. Friese gemeenten hebben nu de andere gemeenten opgeroepen om een eind te maken aan die ongelijke behandeling. Meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

  • Arnhem schrapt deel bijstandsregels voor jeugdigen Als tweede gemeente in Nederland schrapt nu ook Arnhem de verplichte zoektermijn voor jongeren tot 27 jaar. Eerder deed de gemeente Utrecht dat al. Beide gemeenten lopen hiermee vooruit op een aangekondigde wijziging van de Participatiewet. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur)

Wet zorg en dwang (Wzd)

  • Geen herbeoordelingen Wzd in 2024 Het was de bedoeling om besluiten tot opname en verblijf (Wzd artikel 21) die op 1 januari 2025 verlopen, opnieuw te beoordelen. Minister Helder geeft daaraan geen uitvoering omdat zij de procedure voor een besluit tot opname en verblijf (Wzd artikel 21) wil veranderen. Meer daarover in dit bericht (bron: CIZ).

Zorg en (passend) onderwijs

  • Maak Regelarme zorg in het hele onderwijs beschikbaar Daarvoor pleiten een aantal belangen- en onderwijsorganisaties, waaronder Ieder(in), in een brief aan de Tweede Kamer. Zie voor die brief dit bericht (bron: Ieder(in)). De Commissie voor OCW van de Tweede Kamer sprak deze week over een voorstel om de financiering van zorg in onderwijstijd te verbeteren. Van dat overleg is nog geen verslag.

VN-Verdrag Handicap

  • Kabinet gaat eindelijk Facultatief Protocol ratificeren (2)

Nieuw: reactie Ieder(in) en College voor de Rechten van de Mens Dit Protocol (een soort bijlage) bij het VN-Verdrag biedt individuen en belangengroepen de mogelijkheid om rechtstreeks te klagen bij het VN-comité in Genève, als de regering zich niet aan het Verdrag houdt. Dit Protocol wacht al 6 jaar op ratificatie. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Helder dat het kabinet nu het Protocol gaat ratificeren. Zij komt binnenkort met een voorstel voor de goedkeuringswet. Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. In aanvulling daarop zijn hier nog reacties van Ieder(in) (link) en het College voor de Rechten van de Mens (link).

Divers

  • Minister Kaag gaat banken verplichten contant geld te behouden Zij stuurde deze week een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer. Meer info over deze wet in dit bericht (bron: Ieder(in)).

  • Cao-overleg gehandicaptenzorg opnieuw vastgelopen Meer info daarover in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page