top of page

Docu-alert 542 10 juni 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag of zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • NZa moet alle tarieven opnieuw berekenen na blunder VWS De reden is dat het ministerie is uitgegaan van te hoge prijsindexcijfers. De tarieven gaan nu omlaag. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Skipr).

 • Nieuw inkoopbeleid zorgkantoren leidt tot grote verschillen tussen regio's Dat concludeert VGN na onderzoek bij de leden. VGN vindt dergelijke verschillen ongewenst. Meer toelichting in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar een overzicht van die regionale verschillen.

Wmo

 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage vervangt vanaf 2026 het abonnementstarief (2) Nieuw: artikel van NU.nl . Voor alle Wmo-voorzieningen waarvoor nu de vaste eigen bijdrage (‘het abonnementstarief’) geldt, komt er een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Die gaat vanaf 2026 gelden. Dat heeft het kabinet eerder besloten. Klik voor meer info dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Klik hier voor de reactie van VNG. Zie ook dit artikel op NU.nl. Aan dit bericht uit de vorige Docu-alert is een artikel van NU.nl toegevoegd.

Jeugdwet

 • Deel gemeenten wil nog niet instemmen met Hervormingsagenda Jeugd Ze vinden dat het Rijk nog onvoldoende zekerheid biedt over de financiële middelen voor de jeugdzorg op de langere termijn. Meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Helft grootste jeugdzorgaanbieders lijdt verlies door hogere personeelskosten Dat blijkt uit onderzoek. Meer over de resultaten in dit bericht (bron Skipr).

 • Kennis over rechten en regelingen ontbreekt in de jeugdzorg Dat blijkt uit onderzoek van Jeugdstem. Meer daarover hier (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.a.

 • Hoe wil minister Schouten de Participatiewet verder veranderen? Komende week praat minister Schouten met de Tweede Kamer over de Participatiewet (PW). Ter voorbereiding stuurde zij deze week de Kamer een brief (link) waarin zij ingaat op gewenste veranderingen op de wat langere termijn. Daarnaast stuurde zij een monitoringsbrief (link) met vooral cijfermatige informatie over de PW.

 • SCP: Participatiewet moet drastisch worden herzien Volgens het SCP richt de Participatiewet zich nu te veel op uitstroom naar betaald werk. Daardoor krijgen groepen voor wie een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt niet direct haalbaar is, onvoldoende of geen ondersteuning meer van gemeenten. Meer over dit kritische rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het SCP-rapport ‘Een brede blik op bijstand’ is hier te vinden.

 • Minister Schouten gaat de Banenafspraak verbeteren In het sociaal akkoord van 2013 is de Banenafspraak in het leven geroepen, een afspraak tussen overheid- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd. De uitvoering van die afspraak kan echter beter. Daarom kondigt minister Schouten deze week een aantal voorstellen aan in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Meer over die voorstellen in dit bericht.

 • Wettelijk minimumloon aangepast per 1 juli Dat bedraagt vanaf 1 juli 2023 € 1.995,00 per maand (link). Dat is een stijging van 3,13% .

 • Medewerkers sociale werkbedrijven staakten massaal deze week Ze willen loonsverhoging net zoals hun collega’s in gemeentedienst. Meer info in deze berichten van NU.nl (link) en Cedris (link). Zie ook deze ingezonden brief op Binnenlands Bestuur.

Divers

 • Maatregelen Voorjaarsnota treffen bestaanszekerheid mensen met beperking Deze week besprak de Tweede Kamer de Voorjaarsnota. In die Voorjaarsnota gaat het kabinet in op (financiële) plannen voor 2024. Voorafgaand aan dat debat stuurden belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), diverse brieven aan de Tweede Kamer over het voornemen om opnieuw een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren in de Wmo. En ook over het plan om de jonggehandicaptenkorting in de belasting stapsgewijs te verlagen. Meer over die plannen in deze berichten van Ieder(in) (link) en Per Saldo (link).

 • Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Meer over de onderzoeksresultaten in dit bericht (bron: Schulinck); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

 • Veel datalekken in de zorgsector Dat staat in de Datalekkenrapportage (link) van de Autoriteit Persoonsgegevens. Van de datalekken is 41 procent afkomstig uit de sector zorg en welzijn. De zorg is ook de sector met de meeste cyberaanvallen. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Zie in dit verband ook het bericht ‘Veel zorginstellingen verwachten hack’ (link) (bron: Skipr).

 • ‘Alles moet digitaal’ Maar dat kan niet iedereen (meer). Lees meer in deze blog van Conny Kooyman (bron: ClientondersteuningPlus).

 • Ziekteverzuim zorgmedewerkers gedaald Dat blijkt uit cijfers van het CBS, waar Skipr over schrijft (link) .

 • Onderzoeksprogramma gezond ouder worden met beperking krijgt vervolg Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats GOUD. Dat is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Meer info hier (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page