top of page

Docu-alert 544 24 juni 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • VGN naar de rechter om inkoopbeleid zorgkantoren tegen te houden VGN start samen met 58 gehandicapteninstellingen een kort geding tegen de zorgkantoren om het inkoopbeleid van die zorgkantoren te stoppen. Meer over dit inkoopbeleid en de redenen om daartegen te gaan procederen in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link). NB Ook bij verpleeghuisorganisaties bestaan grote bezwaren tegen het nieuwe inkoopbeleid. Zie daarvoor dit bericht (bron: NZG)

 • Gehandicaptenzorg financieel steeds verder in het nauw Meer info en cijfers daarover in dit bericht (bron: VGN).

 • Sterke groei van Meerzorg in de gehandicaptenzorg Dat concluderen het Zorginstituut (ZiN) en de NZa die de cijfers over Meerzorg hebben onderzocht. Bij Meerzorg kan extra financiering voor een cliënt worden verkregen. ZiN en NZa willen nu met de sector in gesprek over de toekomst van deze regeling. Meer hierover in dit bericht (bron: NZa).

 • Hoeveel geld is er de komende jaren voor de Wlz beschikbaar? Deze week stuurde minister Helder een brief aan de NZa, waarin zij aangaf hoeveel geld er in de periode 2023-2028 beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz. Voorheen gaf het ministerie die bedragen voor één jaar af. Door dit nu voor meer jaren te doen, wil minister Helder meerjarige budgetafspraken tussen zorgkantoren en zorginstellingen mogelijk maken.

 • Kamervragen over toezicht op PGB-wooninitiatieven beantwoord Die vragen waren gesteld door GL en CDA , ze zijn deze week beantwoord (link)

 • Wat betekent de overgang naar zorg met verblijf in een Wlz-instelling voor

de keuze voor een (aanvullende) zorgverzekering, het recht op mondzorg en op paramedische zorg? Naar aanleiding van een praktijksituatie worden deze vragen in deze blog besproken (bron: CliëntondersteuningPLUS).

 • Onrust over uitbesteding tandheelkundige zorg in de gehandicaptenzorg Meer daarover in dit artikel (link) uit het Noordhollands Dagblad. Het hele artikel zit achter een betaalmuur. Het artikel is daardoor nu slechts deels te lezen. De welzichtbare inhoud geeft een voldoende indicatie van de problematiek. Voor mij was dit voldoende reden om de link toch op te nemen (jp).

Zorgverzekeringswet/ Wlz / Wmo / Jeugdwet

 • RVS wil ‘groot onderhoud’ van zorgstelsel, anders is het niet ‘houdbaar Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies ‘Met de stroom mee’, dat deze week werd gepubliceerd. DEeRVS is een belangrijk adviesorgaan van het Kabinet. Meer over dit kritische advies in dit bericht (bron: NZG/ANP). Minister Kuipers wil na de zomer op het advies terugkomen, maar de Tweede Kamer wil al eerder een debat. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). Het advies zelf is via deze link te lezen (bron: RVS). Zie voor een reactie van Ieder(in) op het advies hier.

Wmo

 • Kamervragen beantwoord over bezuinigingen op de Wmo in Tilburg De vragen waren gesteld door de SP. Staatssecretaris Van Ooijen beantwoordde ze deze week (link).

Participatiewet e.a.

 • SCP: Participatiewet moet drastisch worden herzien (2) Nieuw: reactie Cedris Volgens het SCP richt de Participatiewet zich nu te veel op uitstroom naar betaald werk. Daardoor krijgen groepen voor wie een terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt niet direct haalbaar is, onvoldoende of geen ondersteuning meer van gemeenten. Meer over dit kritische rapport in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het SCP-rapport ‘Een brede blik op bijstand’ is hier te vinden. Klik hier voor de reactie van Cedris op het SCP-rapport.

 • Nieuwe uitkeringsbedragen per 1 juli 2023 Die bedragen zijn te vinden via de link in dit bericht (bron: Schulinck).

Jeugdwet

 • Hervormingsagenda Jeugd nu definitief vastgesteld Alle betrokken partijen hebben nu formeel ingestemd met de hervormingsagenda Jeugd. Hier is lang over gepraat. En nog zijn de zorgen niet bij iedereen voorbij. Zie deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Ieder(in) (link). Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen de Hervormingsagenda naar de Tweede Kamer. In de begeleidende brief (link) gaat hij verder in op de stappen die nu gezet gaan worden.

 • IGJ: Veel verschil tussen gemeentelijke jeugdhulpteams Lokale teams die in gemeenten jeugdhulp bieden, werken vaak verschillend. Daardoor vormen zij op dit moment nog geen goede basis voor hervorming van de jeugdhulp en de jeugdbescherming. Dat concludeert de Inspectie na onderzoek. Meer info in dit bericht (bron: Skipr). Het Inspectierapport is hier te vinden.

Divers

 • Kamervragen beantwoord over diplomafraude via zorg-uitzendbureaus Die vragen waren gesteld door de SP en zijn deze week beantwoord (link). Eerder deze week beantwoordde VWS ook andere Kamervragen van de SP over fraude in de zorg (link)

 • Doe mee aan het onderzoek over kwaliteit langdurige zorg Ieder(in) ontvangt signalen over problemen in de (gehandicapten-)zorg) . en wil dat verder onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek worden dan gebruikt in de lobby richting politiek. Er is een vragenlijst ontwikkeld. Die is via dit bericht te vinden.

 • Goed ouderschap is ook mogelijk mét een verstandelijke beperking Dat bespreekt psycholoog Marja Hodes in een interview met Vakblad Vroeg. Dat interview is hier te vinden.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page