top of page

Docu-alert 546 8 juli 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz / Pgb

 • NZa: 'Tijd om pgb-systeem tegen het licht te houden en te verbeteren' De NZa wil dat budgethouders beter worden beschermd en vindt dat zorgkantoren daaraan meer moeten doen. VWS moet de zorgkantoren daarbij helpen. De NZa heeft daarover een ‘position paper’ geschreven. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Skipr); de position paper is hier te vinden (bron: NZa).

 • Nieuwe tarieven PGB-Wlz voor 2024 bekend Die tarieven zijn hier te vinden (bron: Per Saldo).

 • Minister wil gewaarborgde hulp bij PGB-Wlz schrappen Dat is één van de plannen van minister Helder uit haar Voortgangsbrief PGB (link), die zij deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Meer daarover in dit bericht (bron: budgethoudersvereniging Naar-Keuze)

Wlz

 • Ouders bezorgd om uitverkoop tandzorg in gehandicapteninstellingen In een vorige Docu-alert stond een kort bericht over de voorgenomen uitbesteding van de tandheelkundige zorg in de gehandicapteninstellingen van ’s Heeren Loo. Eind vorige week hebben belangenorganisaties EMB en KansPlus hier een open brief over geschreven aan ’s Heeren Loo. Zie voor die brief dit bericht (bron: EMB). Deze week werd duidelijk dat de commerciële tandartsketen afziet van overname van de tandheelkundige zorg. ‘s Heeren Loo blijft echter bij het voorgenomen besluit tot uitbesteding.

PGB/ Wlz/ Zvw/Wmo/Jeugdwet

 • PGB -zorgverleners krijgen na overlijden familielid nog steeds geen uitkering Zorgverleners die werken voor budgethouders, hebben vaak geen arbeidscontract, omdat zij familie zijn van die budgethouder. Daardoor hebben zij geen sociaal vangnet. Dat kan grote problemen opleveren. Deze week besteedde Nieuwsuur aandacht aan dit probleem. Per Saldo wil dat er ook voor hen een sociaal vangnet komt. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo). Zie ook dit bericht (bron: NZG).

Jeugdwet

 • Tweede Kamer wil einde aan winsten jeugdzorg Vorige week discussieerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind over de noodzakelijke vernieuwingen in de jeugdzorg. Deze week is er gestemd over de toen ingediende moties. Zie voor de uitkomsten de berichten van Schilink (link) en Binnenlands Bestuur (link).

Participatiewet e.d.

 • VNG wil weer praten over nieuwe cao’s SW en Aan de Slag De VNG heeft de vakbonden uitgenodigd voor een verkennend overleg. Meer in dit bericht (bron: VNG).

 • Forse verhoging van het sociaal minimum is nodig Dat is één van de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum, die vorige week het rapport ‘Een zeker bestaan’ uitbracht. Dit rapport concludeert dat veel mensen met een inkomen rond het sociaal minimum moeilijk rond kunnen komen. De commissie adviseert nu om een aantal maatregelen te nemen. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) Ieder(in) steunt de adviezen uit het rapport en vraagt extra aandacht voor mensen met een beperking. Meer daaroveer in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het rapport.

 • Meer geld voor beschut werk, maar is het genoeg? Deze week stuurde minister Schouten een brief (link) naar de Tweede kamer, waarin zij ingaat op de (financiële) problemen bij de sociale werkbedrijven en op noodzakelijke veranderingen. toekomstige ontwikkelingen. Zij stelt nu extra geld beschikbaar voor de sector. Volgens eerste reacties uit de sector is het toegezegde extra geld echter onvoldoende om het financieel probleem op te lossen. Het extra geld dekt slechts een vijfde van het huidige tekort. Meer daarover in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Cedris (link), (link) en (link).

VN-verdrag handicap

 • Voortgangsbrief over nationale invoeringsstrategie VN-verdrag Deze week stuurde minister Helder een brief (link) over de stand van zaken bij de uitvoering van het VN-verdrag.

Divers

 • Schijnzelfstandigheid in de zorg aangepakt Zes brancheorganisaties, waaronder Vereniging Gehandicaptenzorg, werken samen met de rijksoverheid om een eind te maken aan schijnzelfstandigheid bij zzp-ers in de zorg. Zij hebben daarover afspraken gemaakt. Meer daarover in deze berichten van NZG (link) en VGN (link).

 • Leidinggevende is vaak oorzaak voor uitstroom zorgpersoneel Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL. Meer over de uitkomsten van dit onderzoek in deze berichten van Skipr (link) en NIVEL (link)

 • Ontregelprogramma levert niets op

Het Programma [Ont]Regel de Zorg wil de werkdruk van zorgmedewerkers verlagen door het schrappen van onnodige regels in de zorg. In een brief beschrijft minister Helder de resultaten tot nu toe. Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

 • Dit najaar nieuwe coronavaccinatie voor risicogroepen en zorgmedewerkers Dat schrijft minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Meer info daarover in dit bericht (bron: NZG). De brief van de minister is hier te vinden.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page