top of page

Docu-alert 549 26 augustus 2023
Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. Wlz

 • Wlz-instellingen kijken bij declaratie paramedische zorg niet naar cliënt Paramedische zorg kan soms bij de Wlz, soms bij de Zorgverzekeringswet, gedeclareerd worden. De NZa constateert in een recente publicatie dat zorginstellingen daarbij niet kijken naar het belang van de client. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het rapport.

 • Inspectie onderzoekt overlijden cliënt zorginstelling Groesbeek De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) onderzoekt of het personeel de juiste protocollen heeft gevolgd. Meer in dit bericht (bron: NZG).

 • Zorgverlener verdacht van dood door schuld door te heet bad Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafzaak tegen de zorgverlener begonnen. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Wmo

 • Ouders met beperking ervaren drempels bij aanvraag gemeente Ouders die vanwege een beperking of chronische ziekte fysiek minder goed in staat zijn om bepaalde praktische zaken van de opvoeding op zich te nemen, kunnen aanspraak maken op ondersteuning vanuit de gemeente. Maar dat is vaak moeilijk, zo blijkt uit een enquête van Ieder(in) over ouderschapsondersteuning. Meer info in dit bericht (bron: Ieder(in)); in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

 • Minimumloon als pgb-tarief informele hulp niet toegestaan Dat is de kern van twee recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB is de hoogste rechter op het terrein van de sociale zekerheid. Meer over de gevolgen van deze uitspraken in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Zie voor een reactie van Per Saldo hier.

Participatiewet e.d.

 • Grote zorgen over toekomst sociaal ontwikkelbedrijven Eerder deze zomer verscheen het Jaarrapport Wet sociale werkvoorziening 2022. Brancheorganisatie Cedris maakt zich op basis van de cijfers in de Jaarrapportage grote zorgen over de toekomst van de sociale werkvoorziening .Meer over die zorgen hier (bron: Cedris).

 • Armoede neemt toe als kabinet niet ingrijpt Dit artikel van Cedris (link) gaat vooral in op situatie van Wsw-medewerkers.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

 • Kwaliteitsverantwoording in gehandicaptenzorg is echt aan het veranderen

De focus verschuift van externe verantwoording, naar intern rekenschap Dat concluderen VGN en Vilans op basis van bijeenkomsten die zij organiseerden. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

 • Kamervragen beantwoord over gebrekkige bekendheid 'Nieuwe Wet Zeggenschap’ bij zorgmedewerkers Die vragen waren gesteld door de VVD en GroenLinks. Ze zijn deze week beantwoord.

Verkiezingen

 • 3 tips voor toegankelijk stemmen in jouw gemeente Veel gemeenten starten nu met voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Voor lokale belangenbehartigers is dit een goed moment om te pleiten voor toegankelijke verkiezingen. In dit artikel (link) staan drie tips om in gesprek te gaan met de gemeente. Ook bevat het aandachtspunten uit eerdere verkiezingen. Zie ook dit bericht met informatie en tips over inclusieve stembureaus (bron: Prokkel).

 • Nog meer organisaties publiceren verkiezingsmanifest In de vorige Docu-alert stonden enkele berichten over organisaties die input leverden voor verkiezingsprogramma’s voor de komende Kamerverkiezingen. In aansluiting daarop vermelden we nog de inbreng van Jeugdzorg Nederland (link) (bron: NZG) en van V&VN (link) (bron: Skipr).

Passend Onderwijs

 • Spanningen bij het uitvoeren van passend onderwijs op de basisschool Onderwijskundige Ritie van Rooijen onderzocht die spanningen voor haar proefschrift en bekeek welke spanningen alle betrokken partijen, - ook de kinderen zelf- , ervaren in de samenwerking. Meer over haar onderzoeksresultaten in dit bericht (bron: Pont Zorg&Sociaal)

Divers

 • Tuig ‘waakvlamzorg’ op voor de 1,1 miljoen kwetsbaarste Nederlanders Onder die titel schreef Boris van der Ham, voorzitter van VGN, deze week een opinieartikel in NRC. Dat artikel is via dit bericht te lezen (bron: VGN).

 • Meer werknemers in zorg en welzijn, ondanks grotere uitstroom Dat blijkt uit cijfers van het CBS . Meer info en cijfers in dit bericht (bron: Pont Zorg&Sociaal). Klik hier voor een reactie van CNV op die cijfers.

 • Zorgkosten stijgen komende jaren drie keer zo hard als economie Die prognose doet het Centraal Planbureau (CPB) in een stuk dat onder andere gebruikt wordt voor de begroting van VWS. Meer toelichting in dit bericht (bron: Skipr).

 • Gemiva leidt GZ-psychologen breder op Dat doet Gemiva omdat ze een stijging zien van cliënten met psychische problemen en complexe hulpvragen. Meer toelichting hier (bron: Skipr).

 • Kamervragen beantwoord over het bericht 'Helder wil maximumnorm zzp’ers en gedragscode bemiddelingsbureaus'. Die vragen waren gesteld door de SP. Ze zijn deze week beantwoord (link).

 • Oproep aan Tweede Kamer: verbeter wetsvoorstel Europese Toegankelijkheidsakte

 • In juni 2025 wordt de Europese Toegankelijkheidsakte van kracht in de Europese Unie. Alle lidstaten moeten deze omzetten in nationale wetgeving. Met een wetsvoorstel van het kabinet wordt de Europese Toegankelijkheidsakte straks in Nederlandse wetten geregeld. Samen met acht patiëntenorganisaties vraagt Ieder(in) aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel op vijf punten beter en sterker te maken. Meer info over die punten hier (bron: Ieder(in)).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page