top of page

Docu-alert 551 9 september 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. Wlz

 • VGN vraagt Tweede Kamer om actie op financiële problemen in de gehandicaptenzorg Komende week praat de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid. VGN stuurde voorafgaand aan dat debat een brief, waarin vooral wordt ingegaan op de financiële problemen. Meer over die brief in dit bericht (bron: VGN).

Wlz / Zorgverzekeringswet /Jeugdwet

 • Zorgsector in financiële problemen: 'Vooruitzichten nog zorgelijker' Dat beeld komt naar voren in de jaarlijkse Zorgbarometer van advies- en accountancybedrijf EY. Meer over de uitkomsten van de barometer in dit bericht (bron: Skipr). Een samenvatting van de Barometer is hier te vinden (bron: EY). Volgens mediaberichten (link) (bron: Skipr) zouden in de komende maanden in de ouderenzorg de eerste reorganisaties en faillissementen te verwachten zijn. Ook in de jeugdzorg zijn er volgens de Barometer forse problemen: ruim 40% van de jeugdzorginstellingen leidt verlies. Zie dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur) .

Wlz / Wmo / Zorgverzekeringswet

 • Hoe zit het met de hulpmiddelen als je wordt opgenomen in een Wlz-instelling en geregeld thuis wilt blijven logeren? (2) Toegevoegd: link naar bericht van Ieder(in). Volgens de huidige regels worden hulpmiddelen bij een opname verstrekt vanuit de Wlz. De hulpmiddelen thuis zijn meestal in bruikleen verstrekt door gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar. Bij verhuizing naar een Wlz-instelling worden de hulpmiddelen meestal thuis opgehaald omdat er dan geen aanspraak meer op bestaat. Dat is problematisch zijn als je toch geregeld thuis wilt komen logeren. In de Tweede Kamer is vorig jaar een motie Westerveld-Bikker aangenomen die de minister vraagt om hier een oplossing voor te vinden. Recent stuurde minister Helder een brief aan de Tweede Kamer waarin zijn aangaf wat de resultaten zijn van gesprekken die zij daarover had gevoerd met alle betrokken partijen. In het kort komt het er op neer dat hulpmiddelen -voor zover ze zijn verstrekt door gemeenten- kunnen blijven staan op het logeeradres. Met de zorgverzekeraars konden echter geen landelijke afspraken worden gemaakt over de hulpmiddelen die door hen zijn verstrekt. Als een zorgverzekeraar de hulpmiddelen niet uit coulance wil laten staan, dan biedt Firevaned (de branchevereniging van leveranciers) de mogelijkheid om die hulpmiddelen te kopen. Zie voor verdere toelichting en meer details de brief van de minister (link). Zie ook dit bericht van Ieder(in) van begin september.

Wlz / Wmo

 • Kamer verklaart afbouw complexe zorg in VG controversieel Zie voor alle onderwerpen die controversieel zijn verklaard dit bericht (bron: Skipr).

Wmo

 • Opnieuw dreigt uitstel voor de Wams Dit wetsvoorstel (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)) moet ervoor zorgen dat gemeenten en andere organisaties beter kunnen samenwerken bij de aanpak van meervoudige problemen in gezinnen. Het wetsvoorstel is begin dit jaar bij de Kamer ingediend. Een meerderheid van de Vaste Kamercommissie voor VWS wil dit wetsvoorstel nu controversieel verklaren. Zie dit bericht (bron Binnenlands Bestuur). Over het controversieel verklaren wordt volgende week door de volledige Tweede Kamer gestemd. VNG heeft de Klamer opgeroepen om de behandeling van dit wetsvoorstel niet stop te zetten en het niet controversieel te verklaren. Meer in dit bericht (bron: Skipr). Divosa sluit zich bij deze oproep aan (link).

Wmo / Jeugdwet

 • Overgang van Jeugdwet naar Wmo is vaak lastig Maak daarom een toekomstplan voor jeugdige met begeleiding die 18 jaar wordt. Zegt Wout Mentink (Schulinck) in deze bijdrage, waarin hij ook een aantal tips voor zo’n toekomstplan geeft (bron: Binnenlands Bestuur/Schulink).

Participatiewet

 • Meer jongeren in de bijstand Het totaal aantal mensen in de bijstand daalt, maar het aantal jongeren stijgt. Dat blijkt uit cijfers van VNG en CBS. Meer over die cijfers in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Regelgeving over analyse gedwongen zorg vereenvoudigd Zorgaanbieders zijn verplicht om een analyse te maken over gedwongen zorg die is toegepast. Zo kunnen zij leren van de ervaringen met gedwongen zorg en kunnen zij (verder) beleid ontwikkelen om gedwongen zorg te voorkomen. Recent is de regelgeving over de deze analyse gewijzigd. Meer daarover in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal).

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 • Klachtenfunctionaris Liesbeth kijkt verder dan het proces In dit korte artikel (bron: LSR) vertelt klachtenfunctionaris Liesbeth over haar werk in de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg.

Divers

 • Bijna één op de tien Nederlanders zegt te bezuinigen op zorg Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Meer resultaten uit dit onderzoek in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal) en dit bericht (bron: Nivel).

 • Obesitas Poli voor volwassenen met verstandelijke beperking geopend Deze poli, de eerste in zijn soort, wordt georganiseerd door zorginstelling Abrona in samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis. Meer info in dit bericht (bron: Abrona).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page