top of page

Docu-alert 552 16 september 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin. Wlz

 • Debat over gehandicaptenzorg opnieuw uitgesteld en vervangen door een (niet-afgemaakt) debat over de ouderenzorg Deze week was er een debat gepland in de Tweede Kamer over de gehandicaptenzorg. Dit debat was al eens uitgesteld. Begin deze week besloot de Vaste Kamercommissie van VWS om dit debat opnieuw uit te stellen en te vervangen door een debat over de (financiële) positie van de ouderenzorg. Diverse organisatie hebben nog via brieven aan de Tweede Kamer geprobeerd om in dat debat ook onderwerpen uit de gehandicaptenzorg in te brengen. Zie daarvoor de berichten van VGN (link) en Ieder(in) (link); zie ook de blog (link) van Theo van Uhm, de directeur van VGN. Het debat over de ouderenzorg is uiteindelijk maar voor een deel gevoerd, omdat minister Helder niet in wilde gaan op vragen over de financiële situatie; dat wilde ze pas na Prinsjesdag doen als de nieuwe rijksbegroting van het Kabinet bekend is. Het debat wordt na Prinsjesdag voortgezet. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Een kort verslag van het niet afgemaakte debat is hier te vinden (bron: Tweede Kamer).

 • Gehandicaptensector aan de top bij inzet tijdelijk personeel en zzp-ers Dat blijkt uit een publicatie van Finance Ideas. Zie voor een samenvatting van de publicatie dit bericht (bron: NZG); de passages over de gehandicaptensector staan halverwege het bericht. De publicatie zelf is via deze link te vinden (bron: Finance Ideas).

 • Wat is jullie visie op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg? Die vraag bespreken bestuurders van Abrona en Lievegoed in dit artikel (bron: Skipr).

PGB

 • NZa ziet ‘flinke verbeteringen’ van zorgkantoren bij toekennen pgb’s Dat constateert de NZa na onderzoek naar de uitvoering van het pgb door zorgkantoren. Meer uitkomsten van dit onderzoek in dit bericht (bron: Skipr); in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

 • PGB-zorgverleners krijgen na overlijden familielid nog steeds geen uitkering (2) Nieuw: antwoorden op Kamervragen over deze situatie toegevoegd Zorgverleners die werken voor budgethouders, hebben vaak geen arbeidscontract, omdat zij familie zijn van die budgethouder. Daardoor hebben zij geen sociaal vangnet. Dat kan grote problemen opleveren. Deze week besteedde Nieuwsuur aandacht aan dit probleem. Per Saldo wil dat er ook voor hen een sociaal vangnet komt. Meer daarover in dit bericht (bron: Per Saldo). Zie ook dit bericht (bron: NZG). Deze week beantwoordde Minister Schouten Kamervragen over deze zaak. Die vragen waren gesteld door GroenLinks. Zie voor haar (uitgebreide) beantwoording hier.

Wmo

 • Gemeenten moeten stoppen met resultaatgericht beschikken in Wmo Dat vindt Ieder(in). Weliswaar is het wetsvoorstel ‘Resultaatgericht beschikken’ na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties ingetrokken. Maar Ieder(in) ziet dat gemeenten via een achterdeur proberen om deze manier van werken toch te behouden en vindt dat dit moet stoppen. Meer hierover in dit bericht (bron: Ieder(in)).

 • Kabinet wil gemeenten verplicht laten samenwerken bij jeugdzorg Dat is één van de zaken die het kabinet wil regelen via een nieuw wetsvoorstel. Dit voorstel is nu voor advies naar de Raad van State. Meer over de inhoud van het voorstel in deze brief (link)van staatssecretaris Van Ooijen en in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur/ ANP).

 • Rechter stelt strenge eisen aan weigeren maatwerkvoorziening door gemeente Wmo-maatwerkvoorzieningen weigeren omdat de inwoner ook terecht kan bij de zorgverzekeraar? Dat gaat niet zomaar, laten twee uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zien. Meer toelichting in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Wmo-toezicht moet regionaal georganiseerd worden’ (2) Toegevoegd: antwoorden op vragen van Tweede Kamer over de Voortgangsbrief Dat is één van de verbeterpunten die staatssecretaris Van Ooijen noemt in zijn Voortgangsbrief Wmo 2015 (link). Meer over deze veranderingen in dit bericht (bron: Skipr). Bovenstaand bericht stond in Docu-alert 538. Door de Tweede Kamer zijn nadien vragen gesteld over deze voortgangsbrief. Die zijn deze week beantwoord (link).

 • Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 Toegevoegd: Antwoorden op Kamervragen over dit onderzoek Gemeenten moeten jaarlijks onderzoek doen naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. Op basis van die die gemeentelijke rapporten wordt een landelijke rapportage gemaakt. Deze week stuurde staatssecretaris Van Ooijen die landelijke rapportage (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. Zie voor enkele opvallende punten dit bericht (bron: Skipr). Zo blijkt 50 tot 80 procent van de cliënten niet te weten dat gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Bovenstaand bericht stond in Docu-alert 531. Door de Tweede Kamer zijn nadien vragen gesteld over de rapportage. Die zijn deze week beantwoord (link).

Jeugdwet

 • ‘Jeugdzorg laat soms taken liggen’ Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek. Meer over de onderzoeksresultaten in dit bericht (bron: Skipr); het rapport is via dit bericht te vinden (bron: IGJ).

 • Onderzoek naar invloed van kinderen en ouders in de Jeugdwet De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten een onderzoek naar de invloed van kinderen en ouders op de uitvoering én het beleid van de Jeugdwet. Zij willen weten of kinderen en ouders die gebruik maken van de vrijwillige jeugdzorg genoeg inspraak hebben op de oplossingen van hun hulpvraag of probleem. Meer over dit onderzoek in dit bericht (bron: Schulinck).

Participatiewet

 • Alarmerend beeld over mensen met arbeidsbeperking Dat blijkt uit de jaarlijkse Sectorinformatie over 2022. Meer info over deze en andere uitkomsten in dit bericht (bron: Schulinck/ANP).

 • Verschil in compensatie ergert werkgevers De verschillen tussen loondispensatie en loonkostensubsidie zijn een doorn in het oog voor werkgevers die mensen met een beperking in dienst hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie, meldt Binnenlands Bestuur. Meer daarover in dit bericht.

Divers

 • Dit najaar COVID-19-vaccinatieronde voor specifieke doelgroepen Dat heeft minister Kuipers de Tweede Kamer laten weten. In die brief (link) benoemt hij de specifieke doelgroepen, waaronder zorgmedewerkers en mensen met Syndroom van Down. Ook gaat hij in op de uitvoering van de vaccinatieronde.

 • Topexperts: politiek moet fors bezuinigen op zorguitgaven Een brede groep financiële deskundigen adviseert de politiek om miljarden euro’s te bezuinigen op de zorg. “De ongecontroleerde groei van de zorguitgaven is onhoudbaar”. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr).

 • Zorgpremie stijgt naar verwachting naar bijna € 150 Dat zou een stijging zijn van € 12. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr).

 • Helft zorgwoordvoerders vertrekt uit Tweede Kamer Zij hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Skipr besteedt daar aandacht aan in dit bericht.

 • Vrijspraak voor zorgmedewerker na overlijden cliënt Meer over de inhoud van deze zaak in dit bericht (bron: Skipr)

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Kommentare


bottom of page