top of page

Docu-alert 553 23 september 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Prinsjesdagstukken en Algemene Politieke Beschouwingen

Deze week was het Prinsjesdag. De dag waarop het kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert en aangeeft welke beleidsvoornemens er zijn voor 2024. Ook werden de Algemene Politieke Beschouwingen gehouden..

 • Begroting 2024 VWS Zie voor de belangrijkste voorgenomen beleidswijzigingen op het terrein van langdurige zorg, Wmo en Jeugdwet deze berichten van de Rijksoverheid (link), Schulinck (link) en Schulinck (link). Zie voor reacties op de beleidsvoornemens deze berichten van VGN (: ‘financiële situatie gehandicaptenzorg blijft zorgwekkend’), Ieder(in) (: Kabinet doet te weinig aan bestrijding armoede onder mensen met een beperking’), Jeugdzorg Nederland (: Seinen voor jeugdzorg staan nog steeds op rood’), Skipr en Binnenlands Bestuur).

De VWS-begroting is via deze link te vinden.

 • Begroting SZW 2024 Zie voor de belangrijkste beleidsvoornemens voor de Participatiewet, de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt deze berichten van Divosa (link), Cedris (link) en Schulinck (link). De SZW-begroting zelf is via deze link te vinden.

 • Algemene Politieke Beschouwingen: minimumloon extra verhoogd Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een aantal veranderingen in de begroting aangebracht. Eén van die veranderingen betreft een extra verhoging van het minimumloon per 1 januari a.s. met 1,7%. Het minimumuurloon komt daarmee naar verwachting uit op € 13, 49. Meer info in dit bericht (bron: RTL Nieuws).

 • Lobby van belangenorganisaties Voorafgaand aan het debat hadden de zorgkoepels, waaronder VGN, nog de aandacht gevraagd van de Kamer voor de toenemende loonkloof tussen de markt en de zorgsector. Zij maken zich grote zorgen over de sterk afnemende concurrentiepositie van de zorg op de arbeidsmarkt. Meer toelichting op die brief dit bericht (bron: Skipr). Daarnaast vroeg de Nederlandse Vereniging van Diëtisten(NVD) om meer te investeren in goede voedingszorg in de medische en de langdurige zorg. Meer info over daarover in dit bericht (bron: Skipr).

Wlz

 • Zorgkantoor financiert leerwerkplek statushouders in gehandicaptenzorg Gehandicaptenzorginstellingen Amarant, Cello en Sterk Huis hebben van het zorgkantoor subsidie gekregen om statushouders en jonge vluchtelingen op te leiden. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Amarant (link).

 • Subsidie van € 312 miljoen beschikbaar voor zorgwoningen

Zorgaanbieders en woningcorporaties kunnen een beroep doen op een subsidieregeling van € 312 miljoen om nieuwbouwwoningen en bestaande woningen geschikt te maken voor het verlenen van zorg. Meer over die regeling in dit bericht (bron: Skipr).

 • Lunet stopt met Centrale24 Brabantse gehandicaptenorganisatie Lunet gaat weer zelf zorg en toezicht op afstand verzorgen voor de eigen cliënten. Eerder werd dit verzorgd door Centrale24, een dochterbedrijf van Lunet. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

 • Amerpoort en Sherpa willen fuseren Dat hebben deze gehandicapteninstellingen deze week laten weten. Meer daarover in deze berichten van Skipr (link) en Amerpoort (link).

Wmo

 • Eigen bijdrage Wmo wordt € 20,60 vanaf 1 januari 2024 Het abonnementstarief gaat vanaf volgend jaar omhoog van € 19 naar € 20,60 per maand. Verder gaan de voorbereidingen voor de invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2026 gewoon door. Dat heeft het kabinet besloten. Meer daarover in deze berichten van CAK (link) en VNG (link).

 • Gemeenten laten mensen met een beperking nog steeds massaal in de kou staan’ Onder die kop stond deze week dit artikel op de nieuwssite NU.nl. Zie dit bericht voor reacties van Ieder(In) en VNG (bron: Ieder(in)).

 • Gemeenten moeten stoppen met resultaatgericht beschikken in Wmo (2) Dat vindt Ieder(in). Weliswaar is het wetsvoorstel ‘Resultaatgericht beschikken’ na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties ingetrokken. Maar Ieder(in) ziet dat gemeenten via een achterdeur proberen om deze manier van werken toch te behouden en vindt dat dit moet stoppen. Meer hierover in dit bericht (bron: Ieder(in)). Bovenstaand bericht stond in de vorige Docu-alert. Binnenlands Bestuur besteedde deze week uitgebreide aandacht aan dat bericht van Ieder(in) (link). Zie voor de reactie van Ieder(in) daarop hier.

 • ‘Gemeenten voeren nieuwe cao-afspraken niet door in tarieven’ Dat meldt Zorgthuisnl. Meer over de gevolgen daarvan in dit bericht (bron: Skipr).

Verkiezingen

· Leer mensen met verstandelijke beperking hoe ze moeten stemmen Met het project 'Stem jij ook?' van ProDemos krijgen mensen met een licht verstandelijke beperking op verschillende manieren uitleg over verkiezingen en hoe ze hun stem kunnen uitbrengen. Meer info over dit project hier ( bron: MEE NL).

Divers

 • Belastingaftrek specifieke zorgkosten geëvalueerd Nieuw: reactie van kabinet op het rapport Op dit moment kunnen bepaalde zorgkosten afgetrokken worden van de belastingen. Die aftrekregeling is geëvalueerd. Daarbij is onder meer gekeken naar het gebruik, het bereik, de doeltreffendheid en de uitvoering van de regeling. klik hier voor het onderzoeksrapport. Dat is door minister Helder aan de Tweede Kamer toegestuurd (link). Zie voor een paar conclusies uit het rapport dit bericht (bron: Nu.nl). Bovenstaand bericht stond in Docu-alert 505. Deze week verscheen de kabinetsreactie op dit rapport (link). Het kabinet gaat nu op korte termijn bekijken welke kleine verbeteringen van de huidige regeling mogelijk zijn per 2025. Daarnaast gaat het kabinet mogelijke opties /alternatieven verkennen voor de langere termijn. Het streven is om in het najaar de mogelijkheden op hoofdlijnen in beeld te hebben. Die kunnen dan gebruikt worden in de formatie van het nieuwe kabinet.

 • Bezuiniging op jonggehandicaptenkorting gaat niet door Wajongers hebben aanspraak op een heffingskorting bij de vaststelling van belasting. Het kabinet was van plan om deze jonggehandicaptenkorting te halveren, waardoor Wajongers meer belasting zouden gaan betalen. Het kabinet heeft nu besloten om dit plan niet door te laten gaan. De korting wordt dus niet gehalveerd . (bron: Belastingplan 2024).

 • DigiD-app voortaan beter toegankelijk Meer info over de verbeteringen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Steeds meer mensen hebben te maken met een stapeling van verplichte eigen betalingen voor zorgkosten Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Meer info en cijfers daarover zijn te vinden in dit bericht (bron: Skipr). In het bericht staat een link naar de CBS-publicatie Monitor stapeling verplicht eigen risico en eigen bijdragen.

 • Zorggroep Alliade zet samenwerking met uitzendbureau Ultracare stop Aanleiding zijn publicaties van Follow the Money en Pointer waaruit blijkt dat de voormalig mede-eigenaar een drugscrimineel is. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

0 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page