top of page

Docu-alert 554


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Snel uitspraak in kort geding gehandicaptensector over inkoopbeleid zorgkantoren Deze week diende het kort geding dat de gehandicaptensector had aangespannen tegen zes zorgkantoren. Inzet was het zorginkoopbeleid 2024-2026. Zie voor een impressie van het kort geding dit bericht (bron: VGN) en dit bericht (Skipr). De rechter doet op 6 oktober uitspraak.

 • In 2024 is € 36.280 miljoen beschikbaar voor de langdurige zorg Dat blijkt uit de Definitieve kaderbrief Wlz 2024 (link) die minister Helder deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Zie voor een korte samenvatting dit bericht (bron: Skipr).

 • Aanspraak en uitvoering paramedische zorg binnen de Wlz moet verbeterd Uit onderzoek blijkt dat de uitvoeringspraktijk van paramedische zorg aan mensen met een Wlz indicatie niet aansluit bij de wettelijke aanspraken. Er wordt vaak een beroep gedaan op de Zorgverzekeringswet, ook als het een Wlz-aanspraak betreft. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit in en de onbekendheid met de aanspraak. De minister streeft naar vereenvoudiging van de aanspraak. In de tussentijd zullen zorgaanbieders worden gestimuleerd meer volgens de wettelijke aanspraak te handelen. Meer toelichting in dit bericht (bron: VGN).

 • Betaalbaar houden van zorg drijft organisaties tot samenwerking In de vorige Docu-alert meldden we dat gehandicapteninstellingen Sherpa en Amerpoort willen fuseren. In aansluiting daarop is hier een bericht uit Klik waarin melding word gemaakt van een intensieve samenwerking tussen gehandicaptenorganisaties Syndion en Profila. Door samen te werken willen beide organisaties behandeling toegankelijk houden.

 • Rechter: ook familie(raden) moeten zorgvuldig betrokken worden bij fusie In een recente uitspraak bevestigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een eerdere uitspraak. In die uitspraak kwam duidelijk naar dat zorgorganisaties familieverbanden, zoals familieverenigingen en familieraden, (net zoals de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad) zorgvuldig moeten betrekken bij fusies. Meer toelichting op deze uitspraak in deze berichten van Skipr (link) en KansPlus (link).

 • Kamervragen over aanpak schijnzelfstandigheid zorgmedewerkers beantwoord Die vragen waren gesteld door de VVD. Ze zijn deze week beantwoord (link) door minister Helder.

Wmo PGB

 • Welk tarief moet gemeente hanteren bij informele hulp HH en begeleiding? Dat is onduidelijk sinds de Centrale Raad van Beroep (CRvB) eerder het minimumloon afwees, als tarief voor hulp uit het sociale netwerk via pgb. In dit bericht geeft VNG duidelijk over de te gebruiken tarieven (bron: Schulinck/VNG).

Wmo/Jeugdwet

 • Ruzie over rol gemeenten bij zorgfraude en zorgmalaise Instellingen wijten faillissementen en financiële sores aan de strenge houding van gemeenten, die juist vrezen voor fraude en ‘zorgcowboys’. Meer daarover in dit bericht (bron; Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Er komt geen wettelijke regeling voor ‘steunfiguur’ bij jongere in jeugdzorg Dat schrijft staatssecretaris Van Ooijen in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Deze had de regering gevraagd of een zelfgekozen steunfiguur in de wet kon worden verankerd. Een steunfiguur is iemand uit het informele netwerk van de jongere, zoals een familielid of buur. Zo’n steunfiguur kan de jongere ondersteunen in het dagelijks leven en in het contact met de jeugdzorg. Meer info en toelichting in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal).

 • ‘Faillissementen jeugdzorg dreigen door nieuwe cao’ Dat verwacht Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor deze sector. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

 • Reële prijs jeugdzorg blijft heet hangijzer Deze week besprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Ooijen het ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet. Deze nieuwe regelgeving moet er voor zorgen dat gemeenten en aanbieders reële prijzen met elkaar afspreken. Maar over deze regeling bestaat nog veel discussie. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

PGB

 • Resultaten tussentijdse analyse PGB 2.0 In een brief (link) beschrijft minister Helder de resultaten van een tussentijdse evaluatie van het nieuwe systeem PGB 2.0 en geeft zij aan welke vervolgstappen zij nog gaat nemen.

Participatiewet (e.d.)

 • Commissie sociaal minimum: landelijke aanpak bestaanszekerheid nodig Deze week verscheen het Eindrapport van de Commissie Sociaal minimum. Zie voor een samenvatting dit berichten van Binnenlands Bestuur (link). Het rapportzelf is via deze link te vinden. Minister Schouten komt voor de behandeling van de SZW-begroting met een inhoudelijke reactie (link). Klik hier voor de reactie van Ieder(in).

Wkkgz

 • Nu ook verkorte versie Handreiking Ondersteuningsplannen beschikbaar Die verkorte versie is onderdeel van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028. Zie voor de betekenis van dit document dit bericht (bron: VGN); in het bericht staan links naar de handreiking.

Divers

 • Werken als je een zorgintensief kind hebt Stichting 2CU weet hoe ingewikkeld dit kan zijn en maakte op basis van ervaringen van andere ouders een boekje met tips en adviezen. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het boekje.

 • Mantelzorger verstrikt tussen vele zorgwetten Dat maakten organisaties als FNV, MantelzorgNL en SCP donderdag duidelijk in een gesprek met de Tweede Kamer. Meer info hier (bron: Skipr).

 • 'Uit zorg verdreven' Begin november verschijnt onder deze titel een onderzoek naar een groep vergeten slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland, namelijk de bewoners van instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. In de woorden van die tijd: de bewoners van krankzinnigengestichten. Het onderzoek is uitgevoerd door het NIOD op initiatief van de stichting Vergeten Slachtoffers. Bij die stichting zijn de Nederlandse GGz en VGN betrokken, alsmede een aantal psychiatrische ziekenhuizen en gehandicapteninstellingen. Meer over die studie in dit bericht (bron: VGN).

 • Hoe kan de gehandicaptenzorg natuur inzetten voor cliënt en begeleider? Mede geïnspireerd door ‘de Groene GGZ’ verkent nu ook de gehandicaptenzorg de mogelijkheden van een ‘Groene Gehandicaptenzorg’. Groen en natuur kunnen een positieve bijdrage leveren aan de behandeling en ondersteuning van cliënten. Aangezien veel gehandicaptenzorginstellingen woonzorgparken hebben, die ze zelf beheren, is inzet van groen voor de behandeling en begeleiding een logische stap. Lees meer daarover in dit artikel (bron: Pont Zorg & Sociaal).

 • Nog slechts 3% overheidswebsites toegankelijk; naleving en toezicht moeten nu echt geregeld Dat schrijft Ieder(in); klik hier voor de kritische reactie op deze en andere cijfers.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comentarios


bottom of page