top of page

Docu-alert 555 7 oktober 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Gehandicaptenzorg verliest kort geding tegen zorgkantoren Dat kort geding ging over het inkoopbeleid van de zorgkantoren. Gisteren deed de rechter deze uitspraak. Meer info over zijn uitspraak in dit bericht (bron: Skipr).

 • Debat over gehandicaptenzorg in de Tweede Kamer Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid. Dit debat was diverse keren uitgesteld. Voorafgaand aan dat debat stuurde Per Saldo nog een brief met aandachtspunten. Meer daarover in dit bericht : in het bericht word ook verwezen naar eerdere brieven die Per Saldo met andere organisaties had verzonden. Zie voor een kort verslag van het debat deze berichten van VGN (link) en NZG (link).

 • ’s Heeren Loo schaft diploma-eisen voor sollicitanten af: ‘Motivatie is voldoende’ Gehandicapteninstelling ’s Heeren Loo heeft deze zomer haar personeelsbeleid radicaal omgegooid. Meer daarover in dit artikel (bron: Zorgvisie Personeel).

 • Vooral jonge zorgmedewerkers raken emotioneel uitgeput Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr)

Wmo

 • Gevolgen intrekking wetsontwerp resultaatgericht beschikken Deze week liet staatsecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer weten dat hij het wetsontwerp Resultaatgericht beschikken intrekt. Eén van de redenen is dat de betrokken organisaties het niet eens konden worden over de wijze waarop de rechtszekerheid vorm kan krijgen. Klik hier voor de brief van de staatssecretaris. VNG heeft inmiddels in een bericht (link) gereageerd en gewezen op de gevolgen die de intrekking heeft oor gemeenten en aanbieders.

Wmo /Jeugdwet

 • Meer toezicht op samenwerking tussen organisaties in het sociaal domein Dat is een speerpunt van de vier inspecties binnen het Toezicht Sociaal Domein (TSD). Het gaat bijvoorbeeld om samenwerking tussen zorginstellingen, justitiële inrichtingen, scholen en schuldhulpverleners. Om deze samenwerking te stimuleren heeft TSD een handreiking gepubliceerd. Zie voor meer toelichting dit bericht (bron: Schulinck); onderaan het bericht staat een link naar de handreiking.

PGB

 • Resultaten tussentijdse analyse PGB 2.0 (2) Nieuw: berichten uit Binnenlands Bestuur en Skipr. In een brief (link) beschrijft minister Helder de resultaten van een tussentijdse evaluatie van het nieuwe systeem PGB 2.0 en geeft zij aan welke vervolgstappen zij nog gaat nemen. Zie voor een samenvatting en reactie deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en Skipr (link).

Participatiewet (e.d.)

 • Simpel Switchen in uitvoering Hoe kan de stap voor mensen met een beperking van dagbesteding naar beschut werk of van beschut werk naar (deels) betaald werk eenvoudiger. En welke hobbels zijn er dan te overwinnen. Voor dit soort vragen zoekt het project Simpel Switchen in de Participatieketen oplossingen. Dit artikel (bron: VGN) beschrijft hoe dat in de praktijk werkt.

 • Mensen in Participatiewet ervaren onvoldoende invloed op eigen situatie Dat concludeert de Ombudsman in een recent rapport. Ook kennen veel gemeenten geen cliëntenraad. Meer hierover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het rapport van de Ombudsman ‘Inspraak is geen vinkje’ is hier te vinden (bron: Ombudsman).

 • Kamervragen beantwoord over tekorten bij sociale werkplaatsen Die vragen waren gesteld door de SP. Ze zijn deze week beantwoord (link)

VN-Verdrag Handicap

 • Nog grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering VN-verdrag Handicap

Dat blijkt uit een flitspeiling uitgevoerd door Movisie en VNG. Meer over de resultaten in dit bericht (bron: Pont Zorg &Sociaal). Het rapport is te vinden via dit bericht (bron: Movisie).

 • Kabinetsreactie op monitorrapportage Rechtsbescherming van mensen met een beperking Die rapportage (link) bevatte een groot aantal aanbevelingen om de rechtsbescherming van mensen met een beperking te verbeteren. Het CVRM (College voor de Rechten van de Mens) had deze rapportage gemaakt. Deze week reageerde minister Helder op de aanbevelingen. Zie voor haar beleidsreactie hier.

Passend Onderwijs

 • Meer duidelijkheid over doelmatige besteding gelden passend onderwijs gewenst Dat vindt de Inspectie van het Onderwijs, die daarvoor een kader heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de samenwerkingsverbanden. Meer daarover in dit bericht (bron: Pont Zorg&Sociaal).

Divers

 • Arts begrijpt patiënt met verstandelijke beperking onvoldoende Dat is de kop van een artikel in Trouw deze week over het werk van de arts VG. Zie meer in dit bericht (bron: Skipr).

 • Meer vrijwillige mentoren nodig voor kwetsbare mensen Het is de Maand van de Mentor. Zie meer over het werk van de vrijwillige mentor in dit bericht (bron: NZG / Mentorschap Nederland).

 • Kabinet komt met strenge wet tegen zzp’ers: dit is het concept In dit bericht schrijft Skipr over de inhoud van een nog niet openbaar wetsvoorstel, dat een eind moet maken aan schijnzelfstandigheid. Zie hier voor een reactie van SoloPartners, brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg.

 • Publieksversie Governancecode Zorg 2022 beschikbaar De wijze van besturen en toezichthouden van zorginstellingen , ook wel governance genoemd, is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de zorg beschreven in de Governancecode Zorg 2022. Deze code gaat uit van zeven principes op basis waarvan een raad van bestuur en een raad van toezicht hun werk doen. De brancheorganisaties in de zorg willen graag dat meer cliënten, medewerkers en andere belangstellenden kennismaken met de code en deze zeven principes. Klik voor meer toelichting en een link naar de Publieksversie hier (bron: KansPlus).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page