top of page

Docu-alert 556 14 oktober 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Gehandicaptenzorg verliest kort geding tegen zorgkantoren (2) Nieuw: reactie van VGN en ZN. Dat kort geding ging over het inkoopbeleid van de zorgkantoren. Vorige week deed de rechter uitspraak. Meer info over zijn uitspraak in dit bericht (bron: Skipr). Deze week verschenen er reacties van VGN (link) en ZN (link).

 • Zorgverzekeraars: ‘We laten geen enkele Wlz-instelling failliet gaan’ Dat hebben zorgverzekeraars onlangs afgesproken. Meer over die garantie in dit bericht (bron: Skipr).

 • Ook VGN doet nu onderzoek naar ‘behandeling’ in de Wlz Eerder kondigde de Nederlandse Zorgautoriteit al aan onderzoek te gaan doen naar de uitvoering van behandeling in de Wlz. Dat is nu onvoldoende duidelijk. Dit onderzoek is vooral kwantitatief gericht. In aansluiting daarop heeft VGN nu opdracht gegeven voor een meer kwalitatief onderzoek. Meer toelichting in dit bericht (bron: VGN).

 • Debat over gehandicaptenzorg in de Tweede Kamer (2) Toegevoegd: verslag van het debat van Ieder(In) Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over het gehandicaptenbeleid. Dit debat was diverse keren uitgesteld. Voorafgaand aan dat debat stuurde Per Saldo nog een brief met aandachtspunten. Meer daarover in dit bericht : in het bericht word ook verwezen naar eerdere brieven die Per Saldo met andere organisaties had verzonden. Zie voor een kort verslag van het debat deze berichten van VGN (link) en NZG (link). Deze week verscheen er ook een uitgebreider verslag (link)van het debat van Ieder(in).

 • 7 adviezen voor de cliëntenraad bij het Transitieakkoord Dit Transitieakkoord is afgesloten tussen VGN en ZN. Het doel van deze overeenkomst is om de gehandicaptenzorg te verbeteren, zodat deze duurzaam en betaalbaar wordt en klaar is voor de toekomst. Cliëntenorganisaties voelen zich onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van dit akkoord. Zij hebben zich dan ook teruggetrokken uit overleg over de uitvoering. Zorginstellingen en zorgkantoren gaan door met de uitvoering. Cliënten- en verwantenraden gaan dus te maken krijgen met de effecten van de overeenkomst. LSR en KansPlus hebben ter ondersteuning van deze raden enkele adviezen opgesteld. Meer over de overeenkomst en de adviezen in dit bericht (bron: LSR).

 • Oversterfte onder Wlz-zorggebruikers en ouderen in september Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS, waarover NZG schrijf in dit bericht. De cijfers van het CBS zijn hier te vinden (bron: CBS).

Wmo

 • Gevolgen intrekking wetsontwerp resultaatgericht beschikken (2) Toegevoegd: bericht van Skipr en eerdere reactie van Ieder(in) Vorige week liet staatsecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer weten dat hij het wetsontwerp Resultaatgericht beschikken intrekt. Eén van de redenen is dat de betrokken organisaties het niet eens konden worden over de wijze waarop de rechtszekerheid vorm kan krijgen. Klik hier voor de brief van de staatssecretaris. VNG heeft in een bericht (link) gereageerd en gewezen op de gevolgen die de intrekking heeft voor gemeenten en aanbieders. Zie ook de info in dit bericht (bron: Skipr) en in de eerdere reactie van Ieder(in).

Participatiewet (e.d.)

 • Minimumloon gaat per 1 januari 2024 omhoog naar € 13,27 per uur Dat is een verhoging met 3,75%. Dat heeft minister Van Gennip deze week in een brief (link) bekend gemaakt. Eerder wilde de Tweede Kamer in meerderheid een extra-verhoging per 1 januari 2024, maar dat idee is inmiddels door de initiatiefnemers losgelaten en gewijzigd in een voorstel om het minimumloon per 1 juli 2024 extra te verhogen. Meer daarover in dit bericht (bron: NOS).

 • Inbreng Ieder(in) en Cedris in begrotingsdebat SZW Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van SZW. Voorafgaand aan dat debat stuurde Ieder(in) een brief met aandachtspunten naar de Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)). Ook Cedris stuurde een brief. Zie daarvoor hier (bron: Cedris). Tijdens het begrotingsdebat demonstreerden WSW-ers voor een betere cao. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

 • Reactie kabinet op eindrapport Commissie sociaal minimum Eind september verscheen het Eindrapport van de Commissie Sociaal minimum. Zie voor een samenvatting dit bericht van Binnenlands Bestuur (link). Het rapport zelf is via deze link te vinden. Deze week stuurden demissionair minister Schouten en Van Gennip de reactie van het kabinet naar de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Tussenrapport Commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel In dit tussenrapport (link) geeft de Commissie een overzicht van de problemen in het huidige stelsel van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Begin volgend jaar komt de Commissie met een eindrapport met oplossingsmogelijkheden (link). Ieder(in) is het met de conclusies van het tussenrapport eens. Meer daarover in dit bericht.

Leerlingenvervoer

 • Overleg over leerlingenvervoer speciaal onderwijs gestaakt De LBSVO (belangenorganisatie van de leerlingen) en organisatie Ouders & Onderwijs zijn uit het overleg met de VNG gestapt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in een oplossing voor de vervoersproblemen in het speciaal onderwijs. Meer daarover in deze berichten van NU.nl (link) en NZG (link).

VN-verdrag Handicap

 • Gemengde signalen van mensen met beperking over doelgroepenvervoer Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens (CRvM) die onderzoek heeft gedaan naar het doelgroepenvervoer. Meer over de uitkomstem in deze berichten van NZG (link) en College (link).

 • Nog grote verschillen tussen gemeenten bij uitvoering VN-verdrag Handicap (2) Toegevoegd: reactie Ieder(In)

Dat blijkt uit een flitspeiling uitgevoerd door Movisie en VNG. Meer over de resultaten in dit bericht (bron: Pont Zorg &Sociaal). Het rapport is te vinden via dit bericht (bron: Movisie). Deze week publiceerde Ieder(in) haar reactie.

Ontregel de zorg

 • Schaf veel kwaliteitsregistraties en deel van de rechtmatigheidscontroles af Dat is één van aanbevelingen in het nieuwe advies ‘Is dit wel verantwoord?’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De raad wil komen tot een nieuwe wijze van verantwoorden. Binnen 5 jaar moet volgens de Raad de administratieve lastendruk gehalveerd zijn, mede vanwege het personeelstekort. Dit advies is op verzoek van minister Helder uitgebracht, omdat zij constateerde dat het programma {Ont]Regel de Zorg te weinig opleverde. Meer over het advies in dit bericht (bron: Skipr). Het advies zelf is hier te vinden. Klik voor een eerste reactie van minister Helder hier: voor het eind van het jaar komt zij met een brief over intensivering van het programma [Ont]Regel de Zorg. Zie hier voor de reactie van Vilans.

Divers

 • Frustraties van een LVB’er ervaren in een virtueel gemeentehuis Via een VR-bril ervaren medewerkers van zorgorganisatie Pameijer de frustraties van mensen met een licht verstandelijke beperking in praktijksituaties. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

 • Kamervragen beantwoord over cao’s met afspraken over ZZP-ers Die vragen waren gesteld door D’66 en zijn deze week beantwoord (link) door minister van Gennip.

 • NZa tegen overheid: ‘Zet gezondheid centraal’ Dat zegt de NZa in de jaarlijkse Stand van de Zorg. Daarnaast roept de NZa de politiek op om zorg meer centraal te stellen in deze verkiezingstijd. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr); de oproep van NZa is hier te vinden.

 • Vrijwilliger gehandicapteninstelling Daelzicht aangehouden voor zedendelict Meer in dit bericht (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

1 weergave

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page