top of page

Docu-alert 557 21oktober 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Monitor Langdurige Zorg bestaat tien jaar Deze Monitor verzamelt cijfers over allerlei aspecten van de langdurige zorg. Uitvoerder is het CBS. Meer over de Monitor in dit bericht (bron: Pont Zorg & Sociaal). De Monitor en de cijfers zijn te vinden via https://www.monitorlangdurigezorg.nl.

 • Artsen VG ontwikkelen nieuwe richtlijnen langdurige zorg Dat doen ze samen met de specialisten ouderengeneeskunde in een nieuw project, gesubsidieerd door VWS. Meer over dit project in deze berichten van NZG (link) en Medisch Contact (link).

Wmo

 • Gevolgen intrekking wetsontwerp resultaatgericht beschikken (3) Toegevoegd: nieuw bericht van Skipr Eerder liet staatsecretaris Van Ooijen de Tweede Kamer weten dat hij het wetsontwerp Resultaatgericht beschikken intrekt. Eén van de redenen is dat de betrokken organisaties het niet eens konden worden over de wijze waarop de rechtszekerheid vorm kan krijgen. Klik hier voor de brief van de staatssecretaris. VNG heeft in een bericht (link) gereageerd en gewezen op de gevolgen die de intrekking heeft voor gemeenten en aanbieders. Zie ook de info in dit bericht (bron: Skipr) en in de eerdere reactie van Ieder(in). Deze week verscheen nog een kort overzichtsartikel van Skip (link).

Jeugdwet

 • Acties op komst in de jeugdzorg Reden is dat de cao-onderhandeling jeugdzorg dreigen vast te lopen. Meer in dit bericht (bron: Skipr).

 • Decentralisatie jeugdzorg belemmert vernieuwing Dat is de conclusie van een KPMG-rapport, geschreven in opdracht van VWS, waarover Binnenlandse Best uur bericht (link).

 • Inspectie: situatie jeugdbescherming onverminderd slecht Dat concludeert de IGJ op basis van eigen analyse. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: IGJ).

 • Akkoord over één landelijk tarief jeugdbescherming Het Rijk en de VNG (gemeenten) hebben daarover overeenstemming bereikt. Meer toelichting over inhoud en belang van dit akkoord in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Participatiewet e.d.

 • Wetsvoorstel voor vereenvoudiging banenafspraak ingediend Deze week stuurde minister Schouten een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarmee de banenafspraak wordt vereenvoudigd. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden. Zie voor verdere toelichting en reacties dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).

 • Tilburgse wethouder Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) pleit voor basisbanen Meer over haar voorstellen in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

 • Kritisch rapport over de (41) geschilleninstanties in de zorg verschenen In 2021 is de Wkkgz geëvalueerd. Eén van de verbeterpunten uit die evaluatie betrof de geschillenbeslechting door de geschillenorganisaties. In opdracht van VWS is vervolgens een verdiepend onderzoek uitgevoerd door de KWINK Groep. Dat rapport verscheen deze week en is zeer kritisch. Hoofdconclusie is dat er veel verbeterd (in de woorden van de onderzoekers: ‘geprofessionaliseerd en doorontwikkeld’) moet moerden. Uit het onderzoek blijkt ook in zijn algemeenheid grote ontevredenheid bij cliënten die een geschil bij de geschilleninstanties hebben ingediend. Minister Helder vindt de conclusies van het rapport zorgelijk. Zij gaat nu met branche- en cliëntenorganisaties bekijken hoe de gesignaleerde knelpunten op effectieve en doelmatige manier zijn op te lossen. Begin volgend jaar informeert zij de Kamer over de uitkomsten van die gesprekken. Klik voor de brief van de minister hier; het rapport is hier te vinden.

Leerlingenvervoer

 • Overleg over leerlingenvervoer speciaal onderwijs gestaakt (2) Toegevoegd: beantwoording mondelinge Kamervragen De LBSVO (belangenorganisatie van de leerlingen) en organisatie Ouders & Onderwijs zijn uit het overleg met de VNG gestapt omdat ze geen vertrouwen meer hebben in een oplossing voor de vervoersproblemen in het speciaal onderwijs. Meer daarover in deze berichten van NU.nl (link) en NZG (link). Deze week beantwoordde minister Paul in het Vragenuurtje mondelinge Kamervragen van GroenLinks over dit onderwerp. Klik voor een kort verslag hier (bron: Tweede Kamer).

Verkiezingen

 • Maak het stemproces toegankelijk voor mensen met een beperking In dit bericht benoemt Ieder(in) een aantal aandachtspunten voor lokale belangenbehartigers bij het organiseren van de toegankelijkheid van stembureaus.

Divers

 • Nieuwe vereniging zzp’ers in de zorg voert actie tegen beperking zzp-ers Zij verzetten zich onder andere tegen het wetsvoorstel ‘aanpak schijnzelfstandigheid’. Meer hierover in dit bericht (bron: Skipr).

 • Subsidieregeling om zeggenschap zorgmedewerkers te versterken verlengd Onderzoek wijst uit dat zeggenschap van zorgmedewerkers de kwaliteit van zorg en het werkplezier verbetert. VWS stimuleert daarom actieplannen om die zeggenschap in zorg- en jeugdinstellingen te versterken. De bestaande subsidieregeling is met een jaar verlengd. Meer daarover hier (bron: Skipr).

 • TreinTrainPakket: mensen met LVB maken samen met NS een ervaringsreis De NS heeft begin dit jaar het TreinTrainPakket ontwikkeld dat hulp biedt aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die treinreizen spannend vinden. Een onderdeel van dit pakket is een ervaringsreis. Meer over dit pakket en de ervaringen in dit bericht (bron: NS).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page