top of page

Docu-alert 558 28 oktober 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Kamerbrief VWS met Beleidsvisie Intimiteit en seksualiteit voor mensen met een beperking Deze week stuurde minister Helder een brief (link), waarin zij de Tweede Kamer informeert over de inzet om de intimiteits- en seksualiteitsbeleving voor mensen met een beperking te verbeteren. Meer over de inhoud van die brief in dit bericht (bron: VGN) en meer over de Inhoud van de gebruikte rapporten in dit bericht (bron: VGN).

 • Drie rapporten over de complexe gehandicaptenzorg (VG 6; VG 7) Deze week stuurde minister Helder een drietal rapporten naar de Tweede Kamer. Die rapporten gaan over de complexe gehandicaptenzorg (globaal VG 6 en VG 7). Begin volgend jaar komt de minister met haar inhoudelijke reactie. Zie voor de brief van de minister hier; de rapporten zijn via dezelfde link te vinden.

 • Gehandicaptenzorginstelling Amarant mag woongroep niet zomaar sluiten Dat oordeelt de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg, die vindt dat het sluitingsbesluit niet in verhouding staat tot de persoonlijke belangen van de cliënten. Meer toelichting op deze zaak in deze berichten van NZG (link) en Ieder(in) (link).

Wlz/ Wmo/ PGB/ VN-verdrag Handicap

 • Kamer stemt in met belangrijke moties gehandicaptenbeleid Deze week stemde de Tweede Kamer over de moties die waren ingediend tijdens het commissiedebat gehandicaptenbeleid op 5 oktober. Een Kamermeerderheid heeft enkele moties aangenomen die voor mensen met een beperking en hun naasten belangrijk zijn. Zie voor een overzicht van die moties en hun betekenis dit bericht (bron: Ieder(in)).

Wmo

· Gevolgen intrekking wetsontwerp resultaatgericht beschikken (4) Motie resultaatgericht beschikken onuitvoerbaar volgens VNG Toegevoegd : berichten over motie Tweede Kamer en reactie VNG In eerdere Docu-alerts berichtten we over het intrekken van het Wetsontwerp Resultaatgericht beschikken en over de gevolgen van die intrekking. Deze week stemde de Tweede Kamer in met een motie van de SP om vanaf 2024 gemeenten geen WMO-beschikking zonder tijdsindicatie meer af te laten geven. Voorafgaand aan deze stemming stuurde de VNG nog een brief (link) aan de Tweede Kamer waarin de motie onuitvoerbaar werd genoemd (meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Er is nog geen reactie van VNG na het aannemen van deze motie.

Jeugdwet

· Wat zeggen de Verkiezingsprogramma’s 2023 over de jeugdzorg NZG heeft in kaart gebracht wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen over de jeugdzorg. Dat overzicht is hier te vinden.

Participatiewet e.d.

 • Externe jobcoaching moet beter georganiseerd worden Dat is de uitkomst van een onderzoek door het UWV. Meer daarover in dit bericht (bron: Cedris); in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

 • Wajongers de dupe van wijziging regelgeving Dat blijkt uit een brief van de Nationale Ombudsman aan de Tweede Kamer. Door wijziging van regelgeving wordt sinds begin dit jaar bij een aantal Wajongers de lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld waterschapsbelasting, niet meer kwijtgescholden. Meer daarover in dit bericht (bron Binnenlands Bestuur).

 • Wetsvoorstel voor vereenvoudiging banenafspraak ingediend (2) Toegevoegd: reactie van Cedris Vorige week stuurde minister Schouten een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarmee de banenafspraak wordt vereenvoudigd. Dat wetsvoorstel met toelichting is hier te vinden. Zie voor verdere toelichting en reacties dit bericht van Binnenlands Bestuur (link).Deze week publiceerde Cedris haar reactie (link).

 • Veel uitkeringsgerechtigden, zoals Wajongers, kennen extra toelagen niet Dat blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie. Het gaat daarbij niet om de toeslagen die de belastingdienst uitkeert, maar om toelagen die het UWV uitbetaalt. Die UWV-toelagen moeten voorkomen dat uitkeringsgerechtigden onder het bestaansminimum uitkomen.

Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Maatwerk nodig in bijstandsverlening bij een Wlz Volledig Pakket Thuis Soms ontstaan er financiële problemen als mensen een Participatiewet-uitkering ontvangen in combinatie met een Volledig Pakket Thuis vanuit de Wlz (Wlz VPT). Dit heeft te maken met de wijze waarop de zorgaanbieder omgaat met levering van de voeding als onderdeel van het VPT. Meer info in dit bericht (bron: VNG).

 • Simpel Switchen in uitvoering : voorbeeldroutes Het landelijk actieprogramma Simpel Switchen is opgezet om belemmeringen die arbeidsdeelname in de weg staan in beeld te krijgen, aan te pakken en waar mogelijk op te heffen. Eén van de initiatieven uit het programma zijn de voorbeeldroutes. Movisie volgde hiervoor vijf burgers die switchten van de ene naar de andere vorm van werk. Deze verhalen zijn onlangs gebundeld en gepubliceerd. De publicatie wordt afgesloten met een uitgebreid hoofdstuk over de ‘geleerde lessen’. Meer info in dit bericht (bron: VGN).

 • Geen extra geld voor verbetering cao-Sociale Werkvoorziening De gesprekken over verbetering van de cao’s-Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag zitten al langer in een impasse. Een poging van PvdA en SP tijdens de begrotingbehandeling SZW om deze impasse te doorbreken door extra geld ter beschikking te stellen, mislukte. Een meerderheid van de Kamer stemde daar tegen. Zie voor meer toelichting in dit bericht (bron: Cedrs).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

· Twee technische fouten in Wmcz hersteld De Eerste Kamer heeft de Verzamelwet VWS aangenomen. Via die wet worden ook twee onvolkomenheden in de WMCZ 2018 hersteld. Meer daarover i n dit bericht van de LSR.

Leerlingenvervoer

· Overleg over leerlingenvervoer speciaal onderwijs gestaakt (3) Toegevoegd: uitgebreide reactie van VNG. In eerdere Docu-alerts meldden we dat LBSVO (belangenorganisatie van de leerlingen) en organisatie Ouders & Onderwijs uit het overleg met de VNG waren gestapt omdat ze geen vertrouwen meer hadden in een oplossing voor de vervoersproblemen in het speciaal onderwijs. Zie daarover de berichten toen van NU.nl (link) en NZG (link). Deze week kwam de VNG met een uitgebreide reactie.

Verkiezingen

 • ‘Stem jij ook?’ geeft in duidelijke taal uitleg over de verkiezingen Meer over het Project ‘Stem jij ook?’ en de beschikbare informatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en professionals. in dit bericht (bron: Ieder(in)).

Divers

 • Nijpend personeelstekort in de zorg opgelopen tot nieuw record Dat blijkt uit cijfers van uitzendbureau Randstad. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG).

 • Stop op groei zzp’ers komt er niet door in Tweede Kamer De Tweede Kamer stemde deze week tegen een motie om een norm van maximaal 10 % externe inhuur in te stellen bij zorginstellingen. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comentarios


bottom of page