top of page

Docu-alert 559 4 november 2023Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Gehandicaptenzorg in beroep om alsnog hogere tarieven af te dwingen De gehandicaptenzorg gaat naar het gerechtshof om alsnog hogere tarieven af te dwingen bij de zorgkantoren, nadat een eerdere zaak bij de rechtbank van Den Haag in het nadeel van 58 zorgaanbieders uitviel. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

 • Wat moeten kandidaat-Kamerleden ten minste weten over de gehandicaptenzorg? VGN heeft dat op een rijtje gezet ter voorbereiding op het Grote Zorgdebat. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Wmo

 • Gevolgen intrekking wetsontwerp resultaatgericht beschikken (5) Toegevoegd: reactie VNG op aannemen motie. In eerdere Docu-alerts berichtten we over het intrekken van het Wetsontwerp Resultaatgericht beschikken en over de gevolgen van die intrekking. Vorige week stemde de Tweede Kamer in met een motie van de SP om vanaf 2024 gemeenten geen WMO-beschikking zonder tijdsindicatie meer af te laten geven. Voorafgaand aan deze stemming had de VNG de Kamer nog gewaarschuwd dat de motie in deze vorm onuitvoerbaar was. Deze week reageerde VNG in een nieuwe brief op het aannemen van de motie. Zie daarvoor dit bericht van VNG (link); onderaan het bericht staat een link naar de brief.

 • Problemen met hulpmiddelen zijn nog steeds niet verholpen Dat blijkt uit de jaarlijkse Hulpmiddelenmonitor. Zie voor de stand van zaken en voor de problemen dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar de Monitor.

Jeugdwet

 • Nog nooit zo veel jongeren in jeugdzorg Ongeveer een op de elf Nederlanders jonger dan 23 jaar was vorig jaar in jeugdzorg. Dat aantal is nog nooit zo hoog geweest. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Mee over die cijfers in dit bericht (bron: Skipr/ANP).

 • Overleg over cao voor jeugdzorg verlengd Daarmee zijn de voorgenomen acties door de bonden opgeschort. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

 • Jeugdautoriteit: meer administratieve lasten en kosten in jeugdsector Door vernieuwingen in de Jeugdzorg verschuift de regierol van gemeenten naar zorgaanbieders. Op zich kan dit leiden tot meer flexibel organiseren van specialistische zorg en het opvangen van personeelstekorten. Maar het leidt ook tot meer administratieve druk en meer kosten. Daarvoor waarschuwt de Jeugdautoriteit. Klik voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Grootste partijen totaal oneens over aanpak problemen jeugdzorg Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s van VVD, NSC en PvdA/GroenLinks. Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr/ANP).

Participatiewet e.d.

 • Kennisdocument Wet banenafspraak en Quotum geactualiseerd Het ministerie van SZW stelt dit Kennisdocument samen. Er is nu een geactualiseerde versie. Die is via deze link te vinden.

 • Reactie minister Schouten op verzoek om meer betrokkenheid bij onderhandelingen over cao Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister Schouten haar positie in de onderhandelingen over de cao’s Sociale werkvoorziening en Aan de Slag. De Kamer had haar namelijk in een motie gevraagd om de regie te nemen in deze onderhandelingen. Klik voor de brief van de minister hier.

 • Nieuw soort banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: het benoemen van afbeeldingen (data annoteren) Niet alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen het goed in de groenvoorziening of met productiewerk .Dit artikel beschrijft twee voorbeelden van bedrijven die ander werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: data annoteren voor het verantwoord trainen van AI-modellen (bron: Binnenlands Bestuur).

Leerlingenvervoer

 • Breda grijpt in bij leerlingenvervoer, ouderen moeten plaatsmaken De gemeente Breda gaat chauffeurs die normaal gesproken ouderen vervoeren, inzetten om de problemen met leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs op te lossen. Daardoor kunnen ouderen in Breda beperkter gebruikmaken van regiotaxi's tijdens de ochtendspits. Klik voor meer info hier (bron: NOS/ Omroep Brabant).

Verkiezingen

 • Veel gestelde vragen over stemmen met een beperking Bij zorgaanbieders, begeleiders, mensen met een beperking, hun verwanten en vertegenwoordigers leven soms vragen over hoe te stemmen met een beperking. In dit bericht gaat VGN in op die vragen over het stemmen. Er is ook een korte notitie van Ieder(In) en VGN waarin de rechten en plichten worden samengevat.

 • Veel stembureaus toegankelijk voor kiezer met beperking Klik voor meer info hier ( bron: Binnenlands Bestuur).

 • Stemhulp in makkelijke taal geopend Deze stemhulp is gemaakt door Steffie en is hier te vinden (bron: Steffie).

Mantelzorg

 • Mantelzorgers zijn vier uur per week belast met regelkolder Dat is de voor zichzelf sprekende kop boven dit bericht van MantelzorgNL over de belasting van mantelzorgers.

Divers

 • Ziekteverzuim zorgmedewerkers opnieuw gedaald Ook in het derde kwartaal daalde het kortdurend verzuim bij zorgmedewerkers. Dat blijkt uit cijfers van Vernet. Klik voor meer info hier (bron: Skipr).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page