top of page

Docu-alert 560 11 november 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • De langdurige zorg voor mensen met een beperking verschraalt Dat blijkt uit een onderzoek van Ieder(in) bij 580 mensen in de langdurige zorg. Er wordt ook een toenemend beroep gedaan op mantelzorgers. Meer uitkomsten van het onderzoek in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

Participatiewet e.d.

 • Alsnog kwijtschelding lokale belasting Wajongers Door wijziging van regelgeving wordt sinds begin dit jaar bij een aantal Wajongers lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld waterschapsbelasting, niet meer automatisch kwijtgescholden. We berichtten daarover in eerdere Docu-alerts. Voor dit probleem is inmiddels een oplossing gevonden. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Aantal banen in banenafspraak gegroeid in 2e kwartaal 2023 Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Ondanks deze groei gaat de doelstelling voor dit jaar niet gehaald worden. Verdere info in dit bericht van Cedris.

 • Principeakkoord over Cao Sociale Werkvoorziening VNG, Cedris en vakbonden hebben een principeakkoord bereikt over het openbreken van de Cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag. Ongeveer 75000 werknemers gaan er op vooruit. Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de achterbannen. Meer info in deze berichten van Binnenlands Bestuur (link) en (meer uitgebreid) van Cedris (link).

 • Waardevol werken voor iedereen Dat is de titel van een publicatie van Movisie, waarin de beschikbare kennis over het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt is samengevat. Eén van de conclusies van het rapport is dat er meer onderzoek nodig is rondom de groep mensen met een verstandelijke beperking. Meer info in dit bericht (bron Movisie); in het bericht staat een link naar het rapport.

Verkiezingen

 • Wat willen politieke partijen met de gehandicaptenzorg? Deze week verschenen er twee analyses van verkiezingsprogramma’s, toegespitst op de gehandicaptenzorg: één van VGN (link) en één van NZG (link).

 • Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over het PGB? Per Saldo heeft dat op een rijtje gezet in dit bericht.

 • GL-PvdA, D66 en SGP willen meer loon voor zorgprofessionals Dat blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB). Niet alle partijen hebben overigens hun programma laten doorrekenen. Meer uitkomsten van die doorrekening in dit bericht (bron: Skipr).

 • Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over het minimumloon en de sociale ontwikkelbedrijven? Cedris heeft de verkiezingsprogramma’s van de (naar verwachting) tien grootste partijen geanalyseerd op de thema’s minimumloon, toegang tot de arbeidsmarkt, scholing en ontwikkeling, en als laatste de sociaal ontwikkelbedrijven.De uitkomsten zijn in de volgende vier berichten te vinden link, link, link en link.

 • Wat willen de verschillende politieke partijen met de jeugdzorg? Deze week publiceerde ook PONT | Zorg & Sociaal een analyse (link) van de standpunten van de grootste partijen.

Divers

 • Zorgbranche fel tegen ministerie SZW over wet beperking zzp’ers Alle grote brancheorganisaties in de zorg, waaronder VGN, hebben in een gezamenlijke brief aan demissionair minister Van Gennip (Sociale Zaken) stevige kritiek geuit op haar wetsvoorstel om het aantal zzp’ers sterk te beperken. Over dat wetsvoorstel berichtten we in eerdere Docu-alerts. Meer over de bezwaren van de brancheorganisaties in deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

 • Ondanks loonsverhoging blijven financiële problemen zorgsector beperkt Dat schrijft ABN AMRO in het rapport ‘Zorg gaat strijd om personeel aan’ (link). Meer daarover in dit bericht (bron: Skipr). Het rapport bevat geen aparte analyse van de gehandicaptensector.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page