top of page

Docu-alert 561 18 november 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Politiek, vergeet de gehandicaptenzorg niet! Die oproep doen clientorganisaties Ieder(in), KansPlus en LSR. Volgens hen zijn de financiële problemen en personeelstekorten in de gehandicaptenzorg nog onvoldoende in beeld bij de politiek. Meer over deze noodkreet in dit bericht van Skipr (link) en (meer uitgebreid) in dit bericht van KansPlus (link).

 • Sterke finale aan Het Grote Zorgdebat 2023: uiteindelijk toch nog aandacht voor gehandicaptenzorg Deze week vond Het Grote Zorgdebat met kandidaat-Kamerleden plaats. In het debat ging het aanvankelijk alleen over ziekenhuizen, huisartsen en de ouderenzorg. Maar uiteindelijk lukte het vertegenwoordigers uit de gehandicaptenzorg om aandacht te krijgen voor de problemen in de gehandicaptenzorg. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

Jeugdwet

 • Meerderheid gemeenten wil niet bezuinigen op jeugdzorg Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur bij leden van gemeenteraden. Bijna de helft noemt de jeugdzorg ook als een taak die weer terug zou moeten naar het Rijk. Meer daarover in dit bericht.

Participatiewet e.d.

 • Nieuwe website ‘Op naar de 100.000 banen’ Sinds kort is er een nieuwe website over de Banenafspraak. Deze bevat naast informatie ook voorbeelden van gecreëerde banen. De website is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO. Meer info over de activiteiten in november in dit bericht (bron: VGN). De website is te vinden via https://www.opnaarde100000.nl.

Verkiezingen

 • Wat willen de politieke partijen met de jeugdzorg? Deze week publiceerde Binnenlands Bestuur nog een analyse (link) van de standpunten van de tien grootste partijen.

 • Wat zeggen de partijen over mensen met een beperking? ieder(in) heeft dat geanalyseerd. Meer over de uitkomsten in dit bericht (bron: Ieder(in)); onderaan het bericht staat een link naar het analyserapport.

 • Minister De Jonge doet oproep om verkiezingen toegankelijker te maken Dat doet hij in een brief (link) aan alle gemeenten. Bijna 80 % van de stemlokalen was namelijk nog onvoldoende toegankelijk bij de afgelopen verkiezingen van de Provinciale Staten., bleek uit een evaluatie. Meer over de brief in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Verkiezingstelefoon voor én door stemmers met verstandelijke beperking Dat is een initiatief van zorginstellingen Philadelphia, ’s Heeren Loo, Reinaerde en ASVZ, samen met de LFB. Meer over het initiatief in dit bericht (bron: VGN).

 • Meldpunt Onbeperkt Stemmen weer geopend Bij dit Meldpunt van Ieder(in) kunnen zowel positieve als negatieve ervaringen worden gemeld over de toegankelijkheid van het stemmen. Klik voor meer info over het Meldpunt hier.

 • Welke partijen hebben ook een toegankelijke versie van het verkiezingsprogramma? Ieder(in) heeft dat uitgezocht en op een rijtje gezet. Zie daarvoor dit bericht.

 • Liberale lijsttrekkers hekelen ‘afrekencultuur’ in Kamer op zorggebied Dat deden ze tijdens het eerste RTL-verkiezingsdebat. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).

Leerlingenvervoer

 • Haagse jeugdombudsman start onderzoekt problemen leerlingenvervoer Meer daarover in dit bericht (bron: Wolters Kluwer/ANP). Klik voor de brief van de Haagse Jeugdombudsman hier

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Twentse zorginstelling plaatste zonder toestemming sensoren in kamers Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr). Zie voor de reactie van de instelling hier.

VN-verdrag Handicap

 • Kinderen met een handicap worden vijf keer zoveel buitengesloten Dat meldt Stichting Het Gehandicapte Kind op basis van onderzoek. Zie voor meer info dit bericht (bron: Het Gehandicapte Kind); in het bericht staat een link naar het onderzoeksrapport.

Divers

 • ‘We mogen mensen niet dwingen tot zelfredzaamheid en eigen kracht’ Mensen moeten niet meer worden gedwongen tot zelfredzaamheid en zelfregie, zegt hoogleraar Jan Willem Duyvendak in een rede voor Hogeschool Leiden. ‘Het is tijd voor herwaardering van collectieve voorzieningen. De zwaksten moeten worden gesteund door zelfbewuste, goedopgeleide sociaal professionals.’ Lees meer over zijn toespraak in dit bericht (bron: Sociale Vraagstukken).

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

2 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page