top of page

Docu-alert 562 25 november 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Grote zorgen bij bewoners en familie over gedwongen verhuizingen Siza Klik hier voor meer info (bron: NZG).

Wmo

 • Wmo-hulpmiddelen blijven thuis bij verhuizing naar Wlz-instelling Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. In eerdere Docu-alerts hebben we daar al aandacht aan besteed. Dit blog van Schulinck bespreekt die afspraken en doet een voorstel voor verbetering.

Wmo / Jeugdwet

 • Gemeenten gaan zelf houdbaarheid Wmo en Jeugdwet onderzoeken Dat doen ze omdat het Centraal Planbureaus (CPB) het te druk heeft met andere klussen. Meer toelichting in dit bericht (bron: Skipr).

Jeugdwet

 • Akkoord over nieuwe cao jeugdzorg Vakbonden en werkgevers in de jeugdzorg hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dit akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden. Meer info in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Deze week beantwoorde (link) staatssecretaris Van Ooijen vragen van het CDA over mogelijke faillissementen in de jeugdzorg als gevolg van een nieuwe cao jeugdzorg .

 • Beschikkingsvrij werken jeugdzorg onder vuur De stichting ‘Recht Kinderen van de Staat’ vraagt de regering op te treden tegen de zogenoemde beschikkingsvrije werkwijze die sommige gemeenten hanteren. Volgens de initiatiefnemers is beschikkingsvrij werken in strijd met de Algemene wet bestuursrecht. Zie voor meer info over beschikkingsvrij werken dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Uitvoeringsplan Hervormingsagenda jeugd vastgesteld Er zijn door de vijf betrokken partijen praktische afspraken gemaakt om aan de slag te gaan tussen 2023 en 2028. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck). Zie voor wat kritische kanttekeningen deze blog (bron: PONT | Zorg & Sociaal).

Participatiewet e.d.

 • Alsnog kwijtschelding lokale belasting Wajongers Door wijziging van regelgeving wordt sinds begin dit jaar bij een aantal Wajongers lokale belastingen, zoals bijvoorbeeld waterschapsbelasting, niet meer automatisch kwijtgescholden. Voor dit probleem is inmiddels een oplossing gevonden We berichtten daarover in eerdere Docu-alerts. Deze week bevestigde minister Schouten die oplossing in een brief (link) aan de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck).

Uitslag verkiezingen

 • NU'91 en VGN reageren terughoudend op voorlopige verkiezingsuitslag De verrassende uitslag van de verkiezingen veronderstellen we als bekend. Er zijn nog weinig reacties uit het veld van zorg en welzijn op die uitslag. Zie voor korte reacties van VGN en NU’91 dit bericht (bron: NZG).

 • Reactie FNV : ‘Jeugdzorg wordt trage regieloze sector’ Meer over die reactie in dit bericht (bron: Binnenlands bestuur).

Divers

 • Kwart personeel wordt zzp’er om betere zorg te kunnen geven Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder zzp-ers. Meer over de motieven om zzp-er te worden in dit bericht (bron: Skipr) en (meer uitgebreid) hier (bron: CBS).

 • Idealen verdwijnen bij veel zorgmedewerkers in de care Dat is één van de uitkomsten van een peiling van Ictivity. Meer over deze en andere uitkomsten in dit bericht (bron: Skipr).

 • VGN publiceert Toolkit voor Duurzaamheid in de zorg De Toolkit geeft zorgorganisaties concrete handvatten om aan de slag te gaan. Meer over de Toolkit in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar de Toolkit.

 • VGN werkt aan actualisatie handreiking ‘Sturen op aanpak seksueel misbruik’ Dat doet VGN samen met het Kennisplein Gehandicaptensector. Meer over de actualisatie en de context in dit bericht (bron: VGN). De nieuwe handreiking zal naar verwachting voorjaar 2024 verschijnen.

 • Handreiking Inclusief Beleid voor gemeenten De handreiking is gemaakt door Movisie. Met die handreiking (link) wil Movisie gemeenten inspireren bij het formuleren van inclusief beleid.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

4 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comentarios


bottom of page