top of page

Docu-alert 563 2 december 2023


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

PGB-Wlz

 • Gewaarborgde hulp wordt afgeschaft Dit gebeurt per 1 juli 2024. Meer toelichting over de gevolgen en de overgangsregeling in dit bericht (bron: Per Saldo).

Participatiewet e.d.

 • Gemengde reacties op onderhandelaarsakkoord cao’s SW en Aan de Slag Het akkoord bevat een aantal verbeteringen voor de medewerkers, maar op die resultaten wordt wisselend gereageerd. Daarover bericht Cedris (link)

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Bestuurlijke afspraken om tijdelijk van de Wzd af te wijken

 • VGN stemt niet in met deze afspraken Deze afspraken zijn gemaakt tussen minister Helder en betrokken organisaties bij de uitvoering van de Wzd. Uit een eerdere evaluatie van de Wzd bleek dat de wet op onderdelen niet aan zijn doeleinden voldoet. Minister Helder zegde toen een wetswijziging toe om die punten te verbeteren. Die wetswijziging vraagt echter de nodige tijd. Nu is afgesproken dat voorlopig vooruitlopend op de wetswijziging op een aantal punten van de wet kan worden afgeweken. De manier waarop dat kan, is verder uitgewerkt in de afspraken. Zie voor meer info de brief die de minister hierover schreef aan de Tweede Kamer. De bestuurlijke afspraken zijn hier te vinden. VGN, de brancheorganisatie voor de gehandicaptenzorg, stemt niet met deze afspraken in. VGN vindt dat deze de administratieve druk op de medewerkers onvoldoende vermindert. Meer over de reactie van VGN in dit bericht (bron: VGN); onderaan het bericht staat een link naar de brief die VGN hierover schreef aan de minister.

Leerlingenvervoer

 • Gemeenten passen de regels te strikt toe in het leerlingenvervoer Dat vindt Karin Smits, expert Jeugd bij Wolters Kluwer Schulinck. Meer daarover in dit bericht (bron: Schulinck/ANP).

Divers

 • Medewerkster terecht op staande voet ontslagen na leugens over diploma Meer details hierover in dit bericht (bron: NZG/ RTL Nieuws).

 • Rechter schrapt rookverbod ggz-instelling na klacht cliënt Hoewel deze uitspraak gaat over een ggz-instelling, lijkt deze uitspraak ook van belang voor gehandicapteninstellingen. Meer over de uitspraak en de overwegingen van de rechter in dit bericht.

 • Registraties kosten zorgmedewerkers onveranderd 40 % van hun tijd Dat blijkt uit dit bericht van EenVandaag dat uitgaat van recente cijfers van het Nivel. Die cijfers van Nivel zijn afkomstig uit een nieuw onderzoeksrapport. Dat rapport is via dit bericht te vinden (bron: NIVEL).

 • Gehandicaptenzorginstelling Dichterbij laat tienduizend zonnepanelen installeren op 155 daken Meer info daarover in dit bericht (bron: Skipr).

 • Oud-minister Van Ark voorzitter brancheclub zorgboerderijen Vanaf 1 december is zij de nieuwe voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), de brancheorganisatie voor zorgboerderijen. Meer infi in dit bericht (bron: Skipr).

 • Wat hebben we geleerd van COVID-19? Dat hebben een aantal cliëntenorganisaties en VWS vastgelegd in de handreiking Vergeet je hen niet? Meer daarover in dit bericht (bron: LSR); in het bericht staat een link naar de handreiking.

 • Aan de slag met het respijtzorgaanbod Het versterken van het respijtzorgaanbod is één van de actiepunten uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In dit artikel gaat Movisie in op de rol en de mogelijkheden van respijtzorg, ook wel vervangende mantelzorg genoemd.

Wilt u Docu-alert niet meer ontvangen, mail dan naar bovenstaand mailadres. We schrappen u dan van de verzendlijst.

3 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page