top of page

Docu-alert 565   16 december 2023  


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.Meer daarover leest u in de bijlage.Wij kijken uit naar de reacties.

Wlz

 • Meeste agressie door cliënten in ggz en ghz

 • Almelo eist 3 ton van failliete zorgaanbieder

Wmo

 • Geen eigen bijdrage Wmo voor Amsterdammers met geldprobleem

Jeugdwet

 • Welke veranderingen brengt de Hervormingsagenda Jeugd?

 • Raad van State : regel specialistische jeugdzorg landelijk

Participatiewet e.d.

 • Uitkeringsbedragen per 1 januari 2024

 • Cao-akkoord Sociale Werkplaatsen nu definitief

 • Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door vereenvoudigen

inkomensondersteuningDat schrijft demissionair minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Om deze situatie te verbeteren, wil het kabinet allereerst oplossingen uitwerken voor de korte termijn. Daarnaast beschrijft zij mogelijke verdere vereenvoudigingen voor zowel de korte,  als de wat langere termijn.Meer daarover in deze berichten van Schulinck (link) en Binnenlands Bestuur (link)

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Bestuurlijke afspraken om tijdelijk van de Wzd af te wijken

 • VGN stemt niet in met deze afspraken

 • Cliëntenorganisaties roepen VGN op om afspraken alsnog te ondertekenen

Deze afspraken zijn gemaakt tussen minister Helder en betrokken organisaties bij de uitvoering van de Wzd. Uit een eerdere evaluatie van de Wzd bleek dat de wet op onderdelen niet aan zijn doeleinden voldoet. Minister Helder zegde toen een wetswijziging toe om die punten te verbeteren. Die wetswijziging vraagt echter de nodige tijd. Nu is afgesproken dat voorlopig, vooruitlopend op de wetswijziging, op een aantal punten van de wet kan worden afgeweken. De manier waarop dat kan, is verder uitgewerkt in deze afspraken. Zie voor meer info de brief die de minister hierover schreef aan de Tweede Kamer. De bestuurlijke  afspraken zijn hier te vinden. VGN, de brancheorganisatie voor de gehandicaptenzorg, stemt niet met deze afspraken in. VGN vindt dat deze de administratieve druk op de medewerkers onvoldoende vermindert. Meer over de reactie van VGN in dit bericht (bron: VGN);onderaan het bericht staat een link naar de brief.Afgelopen week riepen cliëntenorganisaties VGN op om de afspraken alsnog te ondertekenen Zie voor die oproep dit bericht (bron: Ieder(in)).Ook verscheen er een algemene toelichting op de problematiek. Zie daarvoorhet artikel ‘Wet zorg en dwang: nieuwe afspraken, maar ook ruis op de lijn’ (bron: Zorg+Welzijn).Aan een bericht uit een vorige Docu-alert zijn toegevoegd: de reactie vancliëntorganisaties en een algemene toelichting.

[Ont]Regel de zorg

 • Hoe intensiveert VWS het programma [Ont]Regeldezorg?

Gebruik DigiD

 • Oproep Ombudsman aan staatssecretaris: regel gebruik DigiD

Ondanks toezeggingen van de staatssecretaris is het gebruik van DigiD door wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking nog steeds niet geregeld. Deze week publiceerde de Nationale Ombudsman een rapport over de problemen bij het gebruik van DigiD. Meer daarover in dit bericht (bron: Ieder(in)) ende Nationale Ombudsman (link). Cliëntenorganisaties EMB, KansPlus, Sien, Dit Koningskind en LFB ondersteunendeze oproep.  Zie daarvoor dit persbericht (bron: KansPlus).Zie voor het persoonlijke verhaal van Geert Benjamins dit bericht (bron: NZG).

(Onafhankelijke) Clientondersteuning

 • ‘Mensen hebben veel vertrouwen in onze vrijwillige cliëntondersteuners’

Divers

 • Vier grootste zorgsectoren boekten een fors lager resultaat in 2022

6 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page