top of page

Docu-alert 570   3 februari 2024  


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga.Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag.Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Pia Dijkstra nieuwe minister van Medische zaken; minister

 • 24-uurszorginstelling voor mensen met beperking moet professionaliseren 

 • Philadelphia en CZ Zorgkantoren werken samen aan betere zorg

Wlz / Wmo

 • Tweede Kamerleden maken kennis met mensen met verstandelijke beperking

Wlz / Wmo /Pgb

 • Bewoners pgb-initiatieven blijven in de problemen door kostenstijgingen

 • Pgb verdient een plek in het regeerakkoord

Wmo

 • Sociaal werkorganisaties liepen € 31 miljoen mis in 2023

Participatiewet e.a.

 • Reactie SZW op eerste evaluatie Wet vereenvoudiging Wajong

VN-Verdrag Handicap

 • Nationale strategie: geen uitstel maar actie! Steun de motie

Verkiezingen

 • Mogelijk al eerder hulp beschikbaar in stemhokje voor mensen met

Gebruik DigiD

·       Staatssecretaris blijft voorlopig het gebruik van de DigiD door wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking gedogen Ondanks eerdere toezeggingen van staatssecretaris Van Huffelen is het gebruikvan DigiD door wettelijk vertegenwoordigers van mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking nog steeds niet geregeld. Wij berichtten al meerdere keren daarover. In (een uitgebreid) antwoord op vragen van het CDA geeft de staatssecretaris aan dat zij het (illegale) gebruik door vertegenwoordigers voorlopig blijft gedogen in afwachting van verdere regeling. Zie ook dit bericht (bron: Skipr).

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking

 • Nieuwe website ‘ouder van mijn ouders’ beschikbaar

Divers

 • Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een

 • Minder ziekmeldingen in de zorg, maar langdurig verzuim stijgt

 • Kamerbrief voortgang aanpak schijnzelfstandigheid in (onder meer) de zorg (2)

 • en ‘Wat kan-je-het-beste-doen-als-het-glad-is?’ en ‘Hoe met je zoenen?’

Deze Docu-alert wordt tijdelijk verzonden van een ander mailadres.

 

7 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comentarii


bottom of page