top of page

Docu-alert 571   10 februari 2024  


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Wlz

 • Bespreking VWS begroting 2024: minister doet geen nieuwe toezeggingen Eind januari werd de VWS-begroting besproken in de Tweede Kamer. In dit bericht doet VGN kort verslag van de uitkomsten. 

Wmo

 • Wmo 2015 is ‘regeltjeswet’ geworden Van de oorspronkelijke bedoeling van de Wmo 2015 is volgens gemeenten weinig overgebleven. Van een wet met veel beleidsvrijheid veranderde de Wmo 2015 in een regeltjeswet door ingrepen van het parlement, rijk en de rechter. Dat blijkt uit een historische analyse van de Wmo. Die studie is onderdeel van een uitgebreide houdbaarheidsstudie naar de Wmo 2015 in opdracht van het ministerie van VWS. Andere publicaties verschijnen later. Staatssecretaris Van Ooijen stuurde die analyse (link) deze week met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. Meer over de inhoud van brief en studie in deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).

Wmo

 • Per Saldo wil uitzondering voor mensen met levenslange beperking of chronische ziekte bij afschaffing abonnementstarief Dat schrijft Per Saldo in een reactie op een ontwerpwet waarin de invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage Wmo wordt geregeld. Meer over die reactie in dit bericht. 

Participatiewet e.d.

 • Bijna 50% van Nederlanders met arbeidsbeperking had eind 2022 een baan Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Meer daarover in dit bericht (bron: NZG). 

 • Met beschut werk kunnen meer mensen meedoen op arbeidsmarkt Meer info in dit artikel van de Radargroep (bron: Binnenlands Bestuur).

 • Financiële problemen bij Utrechts Sociaal Ontwikkelbedrijf Klik voor meer info hier (bron: Binnenlands Bestuur).

Jeugdwet

 • Tweede Kamer tegen schrappen forse extra bezuiniging op jeugdzorg Een motie daarvoor kreeg onvoldoende steun in de Tweede Kamer. Meer daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Bestuurlijke akkoord over verbeteringen in uitvoering Wzd getekend  De Wzd is in 2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie bleek dat verbeteringen in de Wzd nodig zijn; daarvoor is wijziging van de Wzd nodig en dat kost tijd. In afwachting van die wetswijziging heeft minister Helder besloten alvast een aantal verbeteringen mogelijk te maken door samen met betrokken organisaties tijdelijk geldende afspraken op papier te zetten. Die afspraken zijn hier te vinden. Zie verder deze berichten van LSR (link) en van Dwang in de zorg (link). De afspraken zijn overigens, zoals al eerder aangegeven, niet ondertekend door VGN, de brancheorganisatie van de gehandicapteninstellingen. Zie dit VGN-bericht van 1 december vorig jaar.

VN-verdrag handicap

 • Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking gepubliceerd Deze week zond minister Helder deze Nationale strategie (link) met een begeleidende brief (link) naar de Tweede Kamer. De meerjarige nationale strategie  is bedoeld om de structurele uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking en hun naasten aan te pakken en volwaardige deelname aan de samenleving daadwerkelijk mogelijk te maken. Bij de brief zaten ook als bijlage een korte versie in eenvoudige taal (link) en een Inventarisatie van lopend en voorgenomen beleid rondom het VN-verdrag (link). Klik voor een eerste reactie van Ieder(in) hier.

Divers

 • Kennisplein gehandicaptensector gaat door Sinds 2008 kunnen zorgprofessionals, cliënten en naasten in de gehandicaptenzorg informatie vinden en delen op het Kennisplein Gehandicaptensector. Het Plein wordt gecoördineerd door VGN, ZonMw en Vilans. Deze organisaties hebben recent hun samenwerking hernieuwd. Meer daarover in dit bericht (bron: VGN).

 • ’s Heeren Loo krijgt keurmerk voor milieubeleid Meer info in dit bericht (bron: Skipr). 

Deze Docu-alert wordt tijdelijk verzonden van een ander mailadres.

 

4 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page