top of page

Docu-alert 572   18 februari 2024  


Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht aan de VG-sector in brede zin.

Herhaalde oproep

Wij zijn op zoek naar een mederedacteur.Meer daarover leest u in de bijlage.Wij kijken uit naar de reacties.

 

Wlz

 • Gehandicaptenzorg haalt in hoger beroep gelijk over tarieven Zorgkantoren moeten een nieuwe berekening maken voor de tarieven die ze bieden aan de gehandicapteninstellingen. Dat besliste de rechter in hoger beroep. Zie voor meer toelichting deze berichten van Skipr (link) en VGN (link).

 • VWS-beleidsreactie op NZa-rapport uitvoering Wlz 2022-2023 Eind vorig jaar bracht de NZa het samenvattend rapport uitvoering Wlz uit (link). Deze week gaf minister Helder haar beleidsreactie op dit rapport (link).

Wmo

 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO tast bestaanszekerheid aan Daarvoor waarschuwen belangenorganisaties van gehandicapten, ouderen en mantelzorgers in een brief. Zij hebben problemen met de manier, waarop het demissionair kabinet die Inkomensafhankelijke eigen bijdrage wil vormgeven. Meer over hun bezwaren in dit bericht (bron; Binnenlands bestuur).

Wlz / Wmo / Jeugdwet

 • Minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag Deze maatregel geldt al voor het boekjaar 2023.Zie voor de nieuwe indeling en de nieuwe financiële grenzen dit bericht (bron: VWS).

Jeugdwet

 • Te weinig toezicht op gezinshuizen; iedereen mag ze oprichten Zie daarvoor deze berichten van NZG (link)en van Omroep Gelderland van 30 januari (1) (link), 30 januari (2) (link) en 8 februari (link)..

 • Jeugdsector gaat vroegtijdig financiële problemen signaleren Dat is één van de activiteiten in het werkplan van de Jeugdautoriteit. Meer daarover hier (bron:  Skipr). 

 Participatiewet e.d.

 • Werk voor mensen met een arbeidsbeperking Minister Schouten stuurde deze week een voortgangsbrief over het meer beschikbaar maken van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze brief (link) gaat vooral over werk bij reguliere werkgevers; eind vorig jaar stuurde zij al een brief over werk bij sociale ontwikkelbedrijven.

 • Platform Werk Inclusief Beperking brengt inclusieve arbeidsmarkt dichterbij Het Platform is een initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Meer over de werking van dit platform in dit bericht (bron: Movisie).

VN-verdrag handicap

 • ‘Trots? Schaamte is gepaster: overheid deed veel te lang over plan VN-verdrag Handicap’ Vorige week zond minister Helder de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap (link,) met een begeleidende brief (link), naar de Tweede Kamer. In haar brief gaf de minister aan trots te zijn op het resultaat. In dit artikel wordt kritisch op deze uitlating van de minister gereageerd (bron: Pont|Zorg&Sociaal).

Divers

 • ‘Schaf het zelfredzaamheidsprincipe af’ Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)  in een recent advies over bestaanszekerheid.  Volgens de raad is er samenhang nodig bij hulp in zorg en ondersteuning, maar is dat niet mogelijk vanwege de manier waarop de zorg nu georganiseerd is. Bestaanszekerheid is meer dan voldoende inkomen, maar gaat ook over zorg, huisvesting e.d. Meer over dit advies in dit bericht (bron: Skipr) en dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur). Het advies zelf is te vinden via dit bericht (bron: RVS).

 • Wet op elektronisch verkeer gaat later in Overheidsorganisaties blijken nog niet klaar voor de uitvoering. De wet regelt de rechtspositie van burgers en bedrijven in het digitale contact met de overheid. Als de wet ingaat, hebben zij het recht om een formeel bericht digitaal te versturen. De wet regelt ook een zorgplicht voor de overheid om mensen bij het digitale  formele verkeer te helpen. Het moet daarnaast ook altijd mogelijk blijven om per post met de overheid te communiceren. Klik voor verdere info hier (bron: Binnenlands Bestuur). 

 • Nieuw spel moet mediawijsheid bij mensen met beperking vergroten Deze speciale editie van het Mediajungle bordspel moet  mensen met een verstandelijke beperking en leerproblemen helpen om mediawijs te worden. Voor meer info over het bordspel klik hier (bron: Skipr).

Deze Docu-alert wordt tijdelijk verzonden van een ander mailadres.

 

7 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Docu-alert 585 24 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag.Docu-alerts bested

Docu-alert 584 17 mei 2024   

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag/zaterdag. Docu-alerts beste

Docu-alert 583 11 mei 2024 

Docu-alerts worden samengesteld door Remmelt Kruizinga en Jaap Penninga. Ze worden verspreid door Platform VB Haaglanden. Ze verschijnen eens per week, doorgaans op zaterdag. Docu-alerts besteden in h

Comments


bottom of page